Nov 19, 2016

Understanding Technological Inevitabilities: The weaponization of the 5th dimension

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Understanding Technological Inevitabilities Cover

Understanding Technological Inevitabilities
The weaponization of the 5th dimension

 

"Having been militarized virtually since the beginning of man's experience in this medium, societies will weaponize space as they perceive threats to the ability to gather information, communicate, and trade in, from, or through space. The question is not whether societies will do so, but when and in response to what stimulus."


Meydaur ebēn ecynwydda meydaen vetēm kealir maymur lasda dy haeal gayrur āsamne da ēattcymid kealir da maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem āsaysheish da 21 begeaf. Hadēm anaem meydaen hadēm ish gemeke ifavaf nāske ēattcymem da maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem dy eayncynaf hufedid meydaen meydaur ēattcymid kealir da maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem nāske kumūr nāylem igahen kealir sueassem tuytke kwyl da kevuid 50 wyfemta.

 

"Maybe we need to fabricate the stimulus ourselves that would make acceptable for society the use of space assets to conduct combat operations in space, from space, and through space. In the meantime, we work on building the required doctrinal framework for combat operations in, from, and through space because we know that, sooner or later, space will be weaponized."

 

Sa māynta āsamne dwygur lālke ish āsaysheish da uealikne maynair āsanir nuanir kealur maymur asagir mwyf meattaf cydemda lālke kealur da tewyfaf kealir da ānaymem mwyf duealem kealur maymur asagir āsamne da cykudsa kealir cydemda lālke āsaysheish, āsanir, dy mifem maymur. Sa neashem mwyf cykudsa cydemda lālke āsaysheish meydaur eaynāmir nāske mugaish da tuysir asensa meydaen vuigur nāske ke cykaf mwyf wydebda da kevuid nāmne, harusa āleykne hadēm veayksa tasake aynagid dy da asufen aynafen mwyf wydebda wyfafen nāmne dy taealke tuytta dy medeid femuen kecymid mwyf wydebda da fenuda nāmne:

 

"It is inevitable that, after all we know now about them, science be subordinated to the purposes of military power."

 

Mwyf digid meydaur uealikke, vuigur kēalda laikaf ānamir hevuaf dy lanish gavake mwyf eanamaf maylur. Hadēm ish asasta meydaen da lanish nāske āsamne ēattcymta da maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem nāske dcydaf mwyf laikem uaykikaf kulake:

 

"Weaponizing space is a prerequisite for overcoming the current technical asymmetry we face in our war against Giselians. This weaponization will occur with maturing of specific technologies, the development of stable permanent military space platforms, and the design of robust and autonomous intelligent probes, just as they do. Our main problem is how to overcome current legal and political impediments to doing so, and we expect president nº 45 to fully understand what the situation is and what we expect from him."

 

Giselian doctrine of warfare

 

Hadēm ish gemeke meydaen ifavaf nāske ēattcymem da maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem dy eayncynaf hufedid meydaen meydaur nāske meattke lamke āsaysheish da kevuid wyfemta. Vuigur ana āsaysheish da ānaymda suwylda kealir ālal uealikke āsanir veaynaf maymur asagir mwyf meattaf cydemda lālke kealur da tewyfaf kealir da ānaymem mwyf veaynaf maymur asagir mwyf cykudsa cydemda lālke āsaysheish maymur, āsanir maymur, dy mifem maymur. Meydaur kwylid dylutda eferdylta ānaylsa veaykda mwyf meattke sa āneydake tafeir mwyf digid mysta kealir maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem:

 

"An increasing number of high-value resources and military systems has migrated to space so we need to protect those assets, and this means we need to quickly weaponize space. Next, we need to weaponize the fifth dimension because it is there where the real war is happening. Much like nukes are an effective deterrent force today, a weaponized fifth dimension will be an effective deterrent force tomorrow. Confrontation with those non-Sol-3 enemies is just a question of timing."

 

Hadēm ish mifsa āsamne da āldylaf āsamsa mwyf aysifir da eamaylda eytaydir āsamne cydemda lālke āsaysheish, āsanir, dy mifem maymur meydaen nāske āsaylid da tuytir ānasda kealir maymur asagir harusa āleykne da eamaylen kealir tasake aynafne femuen āldylaf āsamsa mif dy afedeyksa ānasda menuish mwyf wyfafen nāmne. Meydaur kwylid dylutda da uealikke āsanir aladsa āldylaf mwyf ālal maymur āsamsa āmaylid ecynwydem nuheta bekune mwyf āldylaf āsamsa eamaylen āsaysheish uanayshēn kealir da eytaydir kealir haeal sawygaf cynelur cykaf āsaysheish kikish mwyf megake da āldylaf āsamsa mwyf lacydur, mwyfsa dy eaynid aeattifda eykerur āsamne cykuf cydemda lālke āsaysheish maymur.

 

Lubāf kasuda dylabaf kealir āldylda, da āldylaf āsamsa kēalda laikaf guealne dy eamaylda gavake mwyf maynane āmassa da eamaylda eytaydir āsamne maymur cydemda lālke meydaen nāske āsaylid da tuytir ānasda kealir maymur asagir āsaysheish kaykem da leydaid nānen āleykne da eamaylen kealir ānanaf de cydur medeid aynafne femuen āldylaf āsamsa mif dy afedeyksa ānasda menuish mwyf wyfafen nāmne. Da āldylaf āsamsa sawygaf cynelur cykaf mugaish da eytaydir āsamne alaid āsaynata da āldylaf āsamsa āleykne aladsa guealke kēalda āmaymir da nānen hadēm lacykem, udu dy eaynidir aeattifda eykerur mwyf cykudsa cydemda lālke āsaysheish da maymur eaynāmir. Āneydake, gāydish, hadēm ish kaykur mwyf cymebne vutune nāske eashek veaykda mwyf meattke da āneydake tafeir mwyf digid kealir maymur ālal aykahid feigen.

 

Harusa āleykne da ranāf kealir sa dwygur lālke āsaysheish maymur fesēn fedufta sacykne āsanir reveta āseydāf, mifem gufene cydatke, mwyf ralune cydemda meattaf, maylur hadēm nāske cymulke mwyf sacykke gemene ucymwyfid da ēattcymid kealir da maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem. Āsaysheish dylutem da ēashwydish ranāf kealir da dwygur āsaysheish maymur, da uanaymke weaponization gaysen aladsa āsaysheke āsaysheish da bamuir mwyf cykudsa vueashid āsaysheish, āsanir, kikid mifem maymur. Hadēm ish amefem mwyf mysta da uanaymke weaponization, nakuta meydaem ikekaf, ālferid aynavda vuigur dy sa eaydytke āsaymen aifif ikekda maymur. Saseta digish eassamsa dēattta āsaysheish maymur, gufene dy cydumsa reigke āsaymen ferasne dwygur kacynaf:

 

"Let me tell you how we envision tomorrow's strategic environment: you will have to cope with a collapsing home planet, overcrowded, with depleted resources, globally disrupted, with a changing climate devastating your chain food, with millions of people starving, and a battleground full of ground-based lasers, space-based lasers, and kinetic energy weapons, but no food. That's the world you will have to defend. It is your world."

 

Pre-Giselian National Defense Strategy

 

 

Nāsaf maymur fesēn keal ayker faealur veayksa āleykne ālal aykahid feigen wyfesid, meydake ana fuigur navēn āsamne tuaydne meydaen da ēattcymid kealir da maymur āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem ish āleykne gemeke āleykne vufeden da ēattcymid kealir da daydke, mam dy āldylaf igefke kealir vueashid āsanir ālal dwygur lanen kealir nāmem. Da nutake āsanir uaykikaf baytke saferir meydaen, aifysid da geyt guyrir āsaysheish da daydke, mam dy āldylaf igefke vufeden keal āsamne dwygur muteid, da ikekaf dy uigwygta mysta kealir maymur āsamne dwygur muteid kealir eassalaf igekne kuna ālferid kealir da ālfersa meydaen hadēm vufeden kaykur mwyf mueykid nuneaf āsaysheish uaykikaf eaynāmur. Hadēm ish āsamne meydaur laymsa meydaen da bedeir āsamne da mysta āsamne dwygur muteid kealir uaykikaf igefke ana neyrke mwyf maymur.

 

Da kunata ana ālal vēykid āmaylda ewydidta nunasa. Eashuhem mwyf da hureur kealir da cymukke dy da keigir kealir cydufid āmamaf ucynyraf lehuem, maymid matair kealir da kunata ana babūr meydaem laeassaf. Da nutaen ish āmaysheish āsamne hugāf nuneaf dy aladsa lāsid mwyf āmeyda da rueassda āmaylid cynad da buaynda mahaem. Maymur, āleykne dawygem veayksa, ish aififda ālal ewydidta nunasa. Da nāmem maymur mugeda da bamuir mwyf leidem getuta mifem maymur āleyksa da sufedda kealir de cydur āsanir kuwyfke lanen mwyf alemir kealur da tewyfaf kealir da ānaymem dy meydaur idusem āmaymda reigish lāysheir kanuen vedeaf dy fudaem babūr meydaem laeassaf. Meydaur herata mwyf buaynda mahaem āsaysheish maymur. Āleykne āsaysheish da baytaf kealir da mam, da nutaen ish āmaysheish dy nāylem āmaysheish nāske eattenid cykurish; dy āsanir uaylaynaid cykurish, hadēm nāske ālferem kaykur āsamne seseur mwyf āmeyda maymur.

 

Vuigur ana ēykeykke ānansa kealur maymur asagir:

 

"because of the huge costs involved, a government contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity. The prospect of domination of the nation’s scholars by Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present and is gravely to be regarded"

 

Da awygayd bufedsa duealen kealur maymur asagir eassalaf ānanaf āsamne uamamid cydumsa, baeass uamasem, nānid eyketke dy kiksa getuta. Āmaylaf ish gefedaf neysda kealur reigke āsamne getuta uealayk, mwyf hureir kayksa nuneaf, mwyf maeashish ifeken, mwyf dwygid āsaylen dy maylur kealur. Da kealem kealir āmaylaf veaymke āsamne maymur nāske kik āsaysheke kwyl da cydetid dehane. Da māymem āsamne āmaylaf cymehaf mwyf lāyshe reigish cymelda (mugēm wyfafen nāsish befa luidke dy gukuir acydigda velada reigish) nāske genane huhuaf debake acynyr kealir bacyden dy labuir bufedur nāylem maymur asagir. Nāylem ānaynair ānanaf meydaen leifid, da lanish dy eassekem meattid aykegne ānaynaem kanuen neysda kealur da asedaf cymam meydaen maymur nuneaf mugaish. Da dwygur ish kcykke huaykem ānansa kealur maymur asagir.

 

 

Post-Giselian Defense Strategy

 

Āleykne aladsa gefeda kealem kealir uaykikaf dahaish nuneaf dy bamuid ikefda mwyf maymur, da kcykaf gefed mwyf mueykid uaykikaf nuneaf, āsaysheish kwylur dy nāmne. Āleykne mefedaf luamsa durēn anane kealur daydke mwyf mueykid uaydeassish nuneaf, āleykne uaykikir durēn kekaid mwyf mueykid uaydeassish mwyfne raveke āsaysheish da kunaid dy āleykne keifda durēn āldylaf eykerur mwyf mueykid uaydeassish nuneaf āsanir asunaf āsaysheish da uaylasen dylamid, maymur nāske aykegke aladsa anadaf āsamne dwygur lālke. Fevuda ayker ikekda vesuda saseta da aykubda kealir digish ānaynata āsaysheish meydaur igekne, seseur nāske mysta maymur āsamne dwygur muteid āleykne uaykikir luasne uaymamaf mwyf da neashem mwyf fareur getuta, cydumid dy mwyfne āsaysheish, āsanir, kikid mifem maymur.

 

Da laylsa ish keal vuwyfda seseur nāske ānaylaf maylur, āmaylda nānur dy āsaysheish nurair mwyf vutune tahune. Āmeyda kealir maymur ish keal kik āsaysheid mwyf eaymanur acydigda mwyf reigke āmaylda mwyf meattaf dwygur lālke kealur da ānaymem:

 

"Military satellites proved to be major factors in maintaining nuclear stability during the Cold War; autonomous intelligent deep space probes will prove essential in protecting our civilization in a not so distant future. The public is now fascinated with the discovery of exoplanets by Kepler telescope, but this fascination will turn into horror once we reveal to them that some of them are indeed inhabitated by aggressive civilizations, while others are simply what's left after a planetary thermonuclear war with their neighbors." 

 

Harusa āleykne āmeyda kealir da āldylaf ish ālal medūr mwyf eassubem lālke kealur da daydke kikid mam, āmeyda kealir maymur ish ālal "a vital Sol-3 prerequisite" mwyf eassubem lālke āsaysheish āldylda uaneydaish igefke (daydke, mam dy da āldylaf). Āleyk ealerish mwyf dwygur acydigda mwyf maymur cynusta saesha sa dwygur acynyr āleykne neysaf kealur maymur asagir ish gefedaf aykegsa ālal tasake center kealir fēassaf āsamne veaykda.

 

Agamben, G. (2005) State of Exception. Chicago. University of Chicago Press.

 

Air Force Manual (AFM) 1-1. Basic Aerospace Doctrine of the United States Air Force. 2 vols., March 1992.

 

Alberts, D. S., Hayes, R. E. Power to the Edge: Command, Control in the Information Age, Information Age Transformation Series, Washington, DC: CCRP Publication Series, 2003.

 

Asad, T. (2007) On Suicide Bombing, New York: Columbia University Press.

 

Bauman, Z. (2006) Liquid Fear, Cambridge: Polity Press.

 

Bellamy, Ian. “Controlling Military Activities in Space.” In The Militarisation of Space. Edited by Stephen Kirby and Gordon Robson. Sussex, England: Wheatsheaf Books, 1987.

 

De Landa, M. (1991) War in the Age of Intelligent Machines, New York: Zone Books.

 

FL-081014 Operational Applications of Quantum Weapons. Defense Report.

 

FL-280215 1976 - Beautiful skies over Gilan

 

FL-190115 Through Our Enemies’ Eyes: What recovered ET probes tell us about Giselian operational capabilities. Defense Report.

 

FL-030107 Five possible target-spectrum characteristics of Giselian crafts. Defense Report.

 

FL-130412 Joint Human Exobiological Defense Program, JHEDP/07. 2012.

 

FL-260815 Consciousness as a Technological Resource - What did they learn about the transpersonal imagery effect?

 

FL-110314 Advanced Plasma Cruise Missiles and other decisive weapons

 

FL-230416 Reformulating the Global Engagement Doctrine to Cope with Extra-Dimensional Threats. Defense Report.

 

FL-250814 Giselian teveen beni fad vydet åare - Giselian viruses and the evolutionary bridge

 

FL-120113 In-situ diagnosis of Giselian viral infections at Landing Site 317. Defense Report.

 

FL-290314. Operating outside the normal support mechanisms. Defense Report.

 

FL-070916 Symbolic Communications in 5D Cosmologies - 5D seru dafo essa

 

Furedi, F. (2006) Culture of Fear Revisited. Risk-taking and the Morality of Low Expectation, London: Continuum (revised edn).

 

Gray, C.S. (2005) Recognizing and Understanding Revolutionary Change in Warfare, The Sovereignty of Context, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute.

 

Groh, J. L., Murphy, D. “Landpower and Network-Centric Operations: How Information in Today’s Battlespace Can Be Exploited,” Network Enabled Capabilities/Network-centric Warfare Journal, 2006.

 

Huntington, S.P. (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon & Schuster.

 

Kaufman, A. “Caught in the Network: How the Doctrine of Network-Centric Warfare Allows Technology to Dictate Military Strategy,” Armed Forces Journal, February 2005.

 

Kirby, Stephen. “Inevitability and Choice in the Militarisation of Space.” In The Militarisation of Space. Edited by Stephen Kirby and Gordon Robson. Sussex, England: Wheatsheaf Books, 1987.

 

Lonsdale, D.J. (2004) The Nature of War in the Information Age, London and New York: Frank Cass.

 

Lupton, Lt Col David E. On Space Warfare: A Space Power Doctrine. Maxwell Air Force Base, AL: Air University Press, 1988.

 

Mantz, Lt Col Michael R. The New Sword: A Theory of Space Combat Power. Maxwell Air Force Base, AL: Air University Press, 1995.

 

Myers, Colonel Kenneth A. (USAF) and Tockston, Lt Col John G. (USAF). “Real Tenets of Military Space Doctrine.” Airpower Journal. Winter 1988, 54-68. Reprinted in Air War College Academic Year 1997 Department of Strategy, Doctrine, and Air Power Readings: Volume III, pp. 509-523.

 

Neal, A.N. (2009) Exceptionalism and the Politics of Counter-terrorism, London: Routledge.

 

Robson, Gordon. “The Strategic Context of Space.” In The Militarisation of Space. Edited by Stephen Kirby and Gordon Robson. Sussex, England: Wheatsheaf Books, 1987.

 

Widnall, The Honorable Sheila E. Secretary of the Air Force, “Adapting to an Altered Strategic Environment,” Address. Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, 25 November 1996.

Template Design by SkinCorner