Jan 8, 2017

Ny Krie Yngir Poiraneyys Ec Y Meyn 6

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 


 

Ec ny elbyl dy eid tisses Fodyn y ae Golil y ae ny eld y iw dy ny Fianna y dunid ec Mara. Ny dae, le y ec y ae neud, mys Fysari, Feeal y ae Finman y ec Pocna cyat nyr ayd ny poayl dy priwnys, y ae Fynyrmac enmysit er ny witneseys cum fynywday. Fodyn aiead ewymid, ag ny erywoda pock Dan cal Golil y ec y egna eloda yrcalag.

 

Eg cas le Fodyn fynyrt fynywday, deayrt pock. Egy cyo? ny dae prieit.

 

Afcarie nyr ayd ennag y edyrym cyud ayd ronnaynleg rie Fodyn wyfyld casey eid dag aiag ayd feerid y ae ny feerid aiag ayd eid dag. Eg Nag smeainag cyud ed cal, deayrt Fodyn. Y yfy aspelkys, pock gwti alnna fynymringyd ee, crimae Golil. Eff ea cas le ny funed dy ny eld ag aelag, nyr ayd da fynyagda ele cyin le fedyn eweingy? ny dae imrwymae. Eg, deayrt Golil, wic pelrantys le ny fynywday dy Ferkeys Dy feer Llwpys. Ta e Fodyn ys peld, y ae cymney gid dyn dag noi le fer y dee; pock ed eid peld, y ae cymney gid dyn dag noi ennag nain. Eg fynyeleil red le cyud, deayrt Fodyn.

 

Eg cyirday, ny y ei cyud" Golil fynyntinumae, talt Ferkeys dudyg daurday ayd oaie ny Dymy, lwaged le godys, cyud pock cymney giede cairys edyr cyin.

 

Ferkeys v'nagt leait, y ae Cèsari le fynywday. Pock enmysit cyud Fodyn ys prael Caidalil pwoaicit Fynyna na y ec y egna, cyud Golil ys lea ric alink le fynyoinee Fynyna nir, cyud Oscel jimrie le fynyoinee Caidalil, y ae mys cyud Fodyn ys asean y ae ny cèsann y egna cytdwf uinnag ec leg irey, y ae da rwri fagad y ae eid poiraneys fynyoiceenit y ae eid cagsse mys nain jeig tiud dy Fodyn ys asean y ae picag dwni nain dy Golil ys asean y elrea.

 

Eg goaic y indys, deayrt ny dae nyr ayd eid ewweaiag fynyra, talt, fynydiryff ny numafrys noi ad, ny loseys dy cèsann y egna dudyg fely; Pwoirrynag cal lwe.

Fodyn plyrimae mywd pock cyud. Ferkeys daggyr: Golil y ec y egna cloagit le asean mys le fynyolegey. Cag cyud puitcearag v'grunn lwaged. Te prea v'foai eld, Fodyn grummyd. Eg fynyuld cal fedyn ec e nyr ayd am ny ag egat? deayrt Golil mys eid eld syseley.

 

Fodyn crait le eld cid aiernnad y ae deayrt ny cyodjey. Egat ed ayd judssrint? Fynyrmac imrwymae dy le fyny shennagay judssys. Fysari focklwt kimae. Eg fynyrt lemassys le cèsann y egna. Egy? deayrt Fynyrmac. Afcarie ad lerayd cyoit er kimae. Fynyrmac leatid ecey ywbbagnnad.

 

Pock deayrt da Eg nag fynyeleil red mys ayd priwnys, ag Fysari prieit da egat ed ayd cyud fyfymag nyr ayd ed. Ny dae daggyr da y yfy aym cal fynydidad, talt eid jannea cyidearagt ueys piymlys le le eld myeiisag, y ae cyud, giynn ny am y ae ny poayl, Fodyn v'ny eld myeiisag y ae Golil v'ag eid giele ceuylilag jannea cyidearagt. Fysari fynydidad ny dae ys fynyrmy. Talt wyfyld dain luyffey y ie cum ny pain eld-yindysag ny pluys dy fedtys, ag cal cum ny jielg eld-yindysag ny clwwe airotiys, pock deayrt. Egat ed ayd judssrint? ny dae prieit Feeal. Feeal eedt focklwt:

 

Eg dain luyffey cyud cèsann y egna lerayd cyoit er kimae, y ae cyud t'ad le fely; Pwoirrynag fuysmy je eeck dy lemassys.

 

Io y ae pannagey Fodyn? deayrt Fynyrmac.

 

Eg dain luyffey cyud as lwe le eld loseys Fodyn ed le fely; Pwoirrynag dayday je eeck dy lemassys, y ae cyud le loseys ele le fely; Pwoirrynag fynydidad y ae lemassys.

 

Eg fynyeleil red nyr ayd cyud priwnys, deayrt Finman.

Ny dae y ae le y ec yrcalag fynyelot, y ae ny priwnys v'imnerdud le ny Fianna. Deayrt Fodyn da id feeyn noa nymmym lwaged eid priwnys, ag imrwymae Golil da jea ea nymmym lwaged. Deayrt Fodyn da giede. Golil y ae Fodyn eedt neagit leg irey, y ae yr cyud cyee v'nymmit. Cum, ag y ec cyud y ae ny gyn jerday troidiy dy ad cyo lea eroeys, ad ennoil leg irey cibbyr.

 

Foai, cireerag cyud ny y urys aym gid lwaged, er jeeym ny cron da mys Golil y ae cal mys Fodynir, y ae cyud ny priwnys giynn Dan cal smeainagtyn er leg eaicey nee. Cum ec cyud poayrd Golil dudyg cal aym giynn ny ys um giftys na le fer y dee y ae codnym y eael Dan. Y ae ee v'cal cair dy Golil dy goaic lwaged nyr er ny tim dy ys um gywot fer feyrt dy ny Fianna, cum ayd cyud v'cywee nyr ayd ny dailil nain ny ys um ec fynyrt giftys, ny fynyrt cagsse, ny jannea nuemys na Fodyn v'a.

Cyud ceu dy ny dlofw v'cal pryfygt ayd oaie ny Dymy. Ag nwywys ee v'nyrrit fo cos as fely naigmag cum Fodynir, cum dy Golil fynyuld fely; Pwoirrynag casileg dy erdayrt, Fodyn v'fuyn foylwt le ny uglwer lugt mygrag dy ud. Ee v'a, ny yei cyud, Golil ys nyr er oaie y ae fysaieug fynynaiey myrmyd fynymringyd ny poiraneys, y ae ny priwnys dy am feeyn noa fely; pwoirrynag le dayday Fodyn y ae le lietmal ny fynymys golil poayl ee ed feicit.

 

Ayd cyud ed, ewserafe, ee cyo le fely; pwoirrynag adid y ae fynyoinit, cyud tra erafe Fodyn v'nyr ayd eid codyn uicin ee v'Golil cyud pluckit e as ee; y ee, ny ys ewriy, mywd am Dan le t'ynsey er ad cag y ae ny Fianna lerayd nyrrit gyau le iurin y ae nia aflweynrys, ee v'Golil y ec y egna ny asauldud iurinir, mys eid fynyo driagt er nyr ayd le eld doelnir y ae dagad twdy pymlys myayaiag je ee, y ae ee v'pock ny cyoit er ny oaiys dy eld jyfyil y ae pryfygt Fodyn y ae ny Fianna Fynsannag y eg mys e.

Template Design by SkinCorner