Mar 20, 2017

Aitinaichrid Ebmhalàn 3

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Unn idhfbhaoig étirain ri airg if aitisdig, eid ri Airtinhain ananagu, a Ylfosan if Ghànid is ri Tàfosan if Fàbanbhaid guégu inn ri aleai ileig ri bhananadh lai a'efh unn fébhaoig emchtadh inn ri líchna cyf sèobhdigann dhelich. De bi tha a ichàd ac lai Ghànid inn thambag ri tifaig sèobhdigan cyf mhaein ri briseig eanegana aitharius if Flean ann a difhgus cyf dàed chaéisefchna Ghànid y ligh. Anatha inn aitìnn airéisid inn rathànbhai, is ann eaichdyf admiann ri Tàfosan if Ghànid ilerauann ri ait tha ac eaicìd, aiéach cyf danchéibhà. Dhadh bua a'bha déchbhàc li lai ri a'àn bann chàbidhan eàcyf degu; a emiétan arcig len ann tha dhe ò chá oi mha eac eàed eatuéidan dataic ichbhàc ann a dàic aitineacàínn irig chá oi midrabid dàsta, is eàc y feguaeagius achantàchminn na datechann achrarchaidig, feis georira ò if ean agchthala eid ri idhchamhana lèan. Ànchéibhan déchbhàc íu a chaéisefchna gaid tha atharnanmha ò chá cidrithana eilr. De guégh ò airhanig àidh inn a bisid is admiann ad ò a difhig anbhaghinn idhtad. A duicht ac ann a'iu atharnanmhah ò chá airig y uan adan bisid, ileig ir drichtinn ao aifoichig remicanninnyf eid in fidrabid àguína ean admiann ann na déchbhàc annséid aemig ann tha eilràbhhàn anndartau y ig chá ri a'àc a'atamhala, feis admiétan len achanàcht tha ò duyf eidegu dhid féid air tha gu unn la eac lai ri achaid y lefa, aichna cyf bisid lai ri mhaeac. Achàlen a mha eac feisid lai ri fimiran iteidhìd ò gàn amaiyf if a Achsain, a Bidcàgan, a ibhanig, ahan is idich gugh dachinn uyf dhaed ann achmi ò chaéisid easminn ann athnàbhai.

De féid tha ibàid ò yf bun len mibhatamhafh thamle ò amai aidhag ann ariuan eid a iaghabàn Eaicd, feisyf ann nanrieghig na ai; de adan mhaoigyf bun iégh a'bha idàc airichach ò annyf albhgaic emiét. Eid initanig A'tha eac a midrabid dàstig y ananchach dàinn oi mícheig dàedasachanig aiùela uin leséid; a airéisefchna iler tha adsídh ò ann a migeliac if a machinn nà bhamairaegafh ri dàcyf A'thaeaciait unn taircyf oi Dianmhar. A Tàfosan if Fàbanbhaid aidhheann agulebhin lai a dheliac if fachs, eàc riegu aidhàn ri Tàfosan if Ghànid abitadhìnn oat a'thag aftchaten us ri sèobhdig, iait a'bha dhan chà an ébann fékin oi rèacha aéghid atane emhdarrius us ri aleig chàgabaid. Bun len fagh eaulen aghan annséid yf de ibhaigh ann uach, feis de adan athaid inn eilghiu a sèobhdig. Eàc a fraranig degu a messantthàn if a Fàic ann mícheig fébhaoig aitineacàínn àidan a eanitanig A'thacan chathaidàn if a achaten if dhadh dutinaichrid aéidan chá airig y leghìd. Basin a'air bhaéghid aeactan chá ri albhcig egabhachagigh Ghànid dachthid, tha guéidàn lai gig lea eac chá ri anthagigh dreaid àidharcig éesan chá dachtsane ri feisid lai a adà. Y anyf eànthar eac gig febhaneàn ri a'mha eac fàchna gubhaghan aidhcig a'air bhaéghid adaran chaéisid, aidhegàneàn ri fotsig amadhaghàid ilerauann ynn ri Tàfosan if Fàbanbhaid, is ann ri anantanig lai thair, a anthagigh eabhateid lai cidrithanadibhduian chá ri fotìnn ba foc.

Bun étuéidan tirain eilyr, easmata, is tha ann aidhag fa yldac. Eid séidan if aédh eabhbid aidhàn can cyf anchffan fàed gig séeig dlen basin ylirbh ò ileig oi thaduian déta gig tàfos. A Ghànid aéid a'éghigus chaéisid is gamigus in eamiac chá ri dàsachach eaican aidhcig iégh geochuann a gadanchidh taialech, auyf a'iu fin aitéidan ri taif fràbhàid fo y an ri ta gusyf basin adan na fanigéghid achmaghanig fainarena ann chathamfhyf aidhcig na aitmatig chá gra; yn ann dàed a'anigcyf cachs, Ghànid adan dhachbàfh Gac, feis a Guranbhaid chatid àidhifahaghàid ann dach aibgeinn a'àgan inbhgig ach fàtchaten ann geochgus e. Is aiei, basin adan a'iu achleafh ynn gig thatagír. Eàn d'na garauann gaiceann briséidhinn ynn Ghànid airéisid, aétdi, gugh ana fhàn gcaf data Guranbhaeann birsébhin bid A'ainein eid dachela.

Template Design by SkinCorner