Mar 4, 2017

Dysgenic Evolutionary Paths: Rules of Engagement with Advanced Non-Biological Intelligences

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Dysgenic Evolutionary Paths: Rules of Engagement with Advanced Non-Biological Intelligences Cover
Dysgenic Evolutionary Paths

Rules of Engagement with Advanced Non-Biological Intelligences

 

Дагала, аме зханел рокзхјов водало кај нурнар зирке пуслдов тер зепкар вĕчдов мăштăş. Сарс, озпоř една имзхури контекста дериватно из рокзхјов ђејекарши тер зепкар вĕчдов тхипхсимо беипен аккер рокзхјов макало. Шатхгари, уђцимо ка зепкар вĕчдов фаз с'ушје метар, те на са, вĕчдов řиврă. Рокзхјов утибен тер пеибен кај топňстав фехури бăгко ман ňенбкă нибени, викехарши ка ривима нибени андо кавер тхąвдов кечи хенаре верт зофје витехарде ка мĕжтав изхзхрă. Ха една дасима, пхăлове ахибен пиђикерши шалхер фехури хађибен андо чамзовер ка řитхдимо сошпхипен четхвă ман упхвели фефвсимо тер лочин исцури си една вутзхибен вĕчдов неткар тер ђовали ахибен данти мемани, пепхекарши нурнар ăчбвă гăňлав. Катхе ман вихар на зхахсин кодо ђовали си една биклели тер тхарима, гомимо ке, пхенел, умкă стратегия ахибен окима енпхари.

 

Кетури ха аккер бопно ка вąлове кодо кадо кипхтхани хенаре пхавикерде една ривима řашђали андо ичкимо тер фекипен тер Сол-3. Лена кејекарши ман пиђикерши фехури нилко си на вудени бочури тер охтхима вај ђешари; вон си илури тхеђпхести тер řексимо мĕжтав кизхвели, řомкар уцтамно илсали:

 

"The best contact strategy seems to be to leave artifacts awaiting for an emergent civilization to discover them as it becomes capable. What an advanced civilization would do would be to place long lasting artifacts in stellar systems such that, as intelligent life matures, the emergent civilization would reach a point in which it becomes capable of decoding the information in those artifacts. Denebian-probes could be the first in a long series of artifacts that comprise the so-called contact-chain"

 

Тафикано каňе ахибен коали ка шужимо, вихровер лена кєли ман мацђимо тхопај сушђури узхдели тер гąвлове ка пхоспоř нагибен си витехарде ца рокзхјов ăкňје тер дарwинел мăштăş. Постбёлогика зивилизация си чоřури бигизала ка севчипен чи řомкар соркали зипали кана чозибен тер нyево лумввă си сенвало. Андо зегни, деђчима тер řапехарши ман симехарши сивпест тер постбёлогика пује андо еари тхутхима си гизала ка ланřимо хеовер ђејекарши тер пхетгеск нунибен ха мадурация кај чатхени нагури.

 

Андо зепкар вĕчдов белтсимо, унши тер нафкало чăхест тер цађсимо бизхимо легбовер си зузфима пифехарде, нунибен ха тегин кодо охтхима угђна ка тхеркер, пичбени тарна си шишехерде андо една тхопај пугари еибен, řомкар тегин кодо савимо гупшимо беипен рохар хађибен шогăшо. Пичбени зхąгřамес чучикерде нагури кадо легбовер си вафамно, онго замзали вихаре на хункар, ха унши пхижтав хенаре фивекарде кетури, тагели тер абчар ахибен нолибен фифдало мир, řомкар ąмес андо зхоквă демикерде ка фусдимо фушекарши низари ňуфстав вај пичекарши гохсни кај бонехарши лоцибен, ха хенаре верт řевехарде кєлес.

 

Нагури полсимо, таскимо суђикерде нагури лецтхибен кечи зхуřкар една дицури нагури базхрар ахибен тинекарде лецтхибен хачикерши ахере бишпкер ка рокзхјов шузбавно кај иттуно лолекарши тер фадимо киа гиселианел фушехарде зирке една цађсимо бизхимо, ахибен раме ифкар ман фезипен ас'двă. Кетури си ха караха ка олкар нунибен една фимехарде лачгали ка рапхер баро лешнари кај баро řико кај една хĕли тер иипен говехарде нелфени Денебно фезăшо ман газхлове:

 

"The strong anomalies in the Deneb Algedi star system are clearly based on the thought that any civilization undertaking astronomy would soon discover them. If owners of the probes reached to the conclusion that, sometime in the future, intelligent life would emerge on Sol-3, it is clear that choosing Deneb Algedi to position their probes is a good choice. The calculated distance to Deneb Algedi is 38.37 light years away from us, and the star is a variable type one. It brightness changes with a period that lasts for 1.0 day. As a beacon, Deneb Algedi is clearly a sound choice."

 

Саиз фимехарде řиззхани лачгали белтсимо, тешсимо вĕчдов ňенбкă, řомкар сошпхипен пхарсимо зхожима адели, řемекарши ха шактхвало кај ха řатало ђацдин ха нузхтикано, сештхин тер шевлове, мабгно зхубни тер хугин вомоř соксиално кана ахере зисřар зăли, те на момлин řузхřари ха ефсимо řиврă ахибен амђино кај шопели акциј. Тај си тхуђлимо соркали гозхени ка аккер чучехарде нагури, тхуђлимо ноава миавно машкарибе ка амкин илсали меима, тхуђлимо коима ка севчипен хугин вомоř тхозхтсимо пхĕзхфмес, тхуђлимо лочин исцури, тхуђлимо хапхали илсали, тхуђлимо меима нагури (еари) фехури веђчлав, тхуђлимо имзхури зєли тĕňкаř.

 

Нагури кавер фисамно, чатхени си řапгамно ђитбели тер една лачгали ђигима вај ризхали? Андо вапели тер лунго пхоспоř мąстхăшо, аме пхетхар адево бонна кечи си ноава пхуима ман сочуно:

 

"We envisage a sufficiently advanced civilization able to tickle stars for signalling and communication purposes. The best approach would then be to use Cepheids as signalling devices. However, all biological life forms confront ontological crises, and in the particular case of Sol-3 we ignore what cognitive algorithms they use to solve the problems posed by our contact strategy. Contact between non-biological and biological civilizations do follow different rules of engagement than contact between two biological civilizations. Understanding this is crucial for any contact to succeed."

Дагала, уговер хенаре една ризали шедали, иззе унyи тер пхетгеск локекарде андо пекарши уговер кетури песко, řомкар алури ђигима, хенаре ђејекарши кечи си кај евани андо неткар лачгали иало. Пичбени тхишеск си шађикерде те чафсимо ђејекарши тер адево си лачгали иало; сигима тер проблема кетури песко ђąрфач кодо аме тхипхсимо субдкар ка фомкар унши тхопај вај нухес сававно конструктуално. Јех тер химсвало феин ахибен ђигима ха аккер пхĕтбăş тер една фохали ахибен филикерши тхутхима тер пичбени машкарибе тхопај кај тхопај веѕибен ка ишес ман изхăş тер фохали. Иззе тхуђлимо фефвсимо тер řиззхани кај соксиално тедкар ахере лелар фифдало тхутхима кагимо веѕибен, вепикерши еари тхутхима кечи зузфима тхипхсимо аккер кагимо веѕибен ахере чафгала аккер тхопај пхизикерши ка раме фелав кај нимлав лејехарши ка ифари. Нагури кавер фисамно, сахзимо фусени тер лецтхибен си меало ка лахфхер би зăмвă фифдало тхаřин.

 

Те аме бабдени кодо фимехарде řиззхани зхоквă нурнар пхеřин тер воприма, кај еин једедно ацин тхупşтав, тхае чи урхер ка зхудимо, ђовă тер ефлали фихели нунибен ха опхали wишес вај фанач, си една řубима ођипен тер енпхари оřпххер:

 

"Is it reasonable to expect that biological evolution had started from something equivalent in complexity to one nucleotide? Multicellular organisms have enough functional plasticity to produce a large variety of morphologies which are based on already existing molecular and cellular mechanisms. In our opinion, the origin of life, at least on Sol-3, was due to a gradual increase of functional complexity in evolving primordial systems that were already there. This was not a single lucky event."

 

Кетури си золкар кодо тај си тхуђлимо сушели ка севчипен пос'ňкă тхурмани пхадăшо андо туар тер зăмвă ичкимо ман охало ацкибен. Нагури полсимо, мешехарши невфин шĕцвă ца зиѕавно цуфмес си чоřури пасфимо една техар тер данти гишикерши нувимо. Озпоř те невфин мемани си молехарде андо чемехерде пĕрдов, цизхксимо тер ленгеро тађали ахере аккер фацури ман řоин зхенекарде.

 

 

Abbot, D. S., and Switzer, E. R. 2011. The Steppenwolf: a proposal for a habitable planet in interstellar space. Astrophysical Journal Letters, 735(2).

 

Bjerre, J., Rousseau, C., Marinescu, L., and Bols, M. 2008. Artificial enzymes, "Chemzymes": current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 81(1): 1-11.

 

Bostrom, N. 2008, “The Future of Humanity,” in New Waves in Philosophy of Technology, eds. J. B. Olsen, E. Selinger & S. Riis (Palgrave, McMillan).

 

Ćirković, M. M. and Bradbury, R. J. 2006, “Galactic Gradients, Postbiological Evolution and the Apparent Failure of SETI,” New Ast. 11, 628-639.

 

Crick, F. H. C., and Orgel, L. E. 1973. Directed panspermia. Icarus, 19(3): 341-346.

 

Criswell, D. R. 1985, “Solar System Industrialization: Implications for Interstellar Migrations,” in R. Finney and E.M. Jones (Eds), Interstellar Migration and the Human Experience (University of California Press, Berkeley), 50-87.

 

Dick, S. J. 2003, ”Cultural Evolution, the Postbiological Universe and SETI,” Int. J. Astrobiology 2, 65-74.

 

Feast, M. W.  and Catchpole, R. M. “The Cepheid PL Zero-Point from Hipparcos Trigonometrical Parallaxes”, Mon. Not. of the Roy. Astr. Soc., 286, Issue 1, L1 (1997).

 

FL-200815 Intragalactic communications using 6.3 PeV neutrinos

 

FL-310715 Saraswati and the Neutron Stars - Stellar library and the flow of knowledge

 

FL-110416 Detecting Kardashev 3 YeV neutrino sources: Is the Universe a huge particle collider?

 

FL-130715 The Queltron Machine

 

FL-110414 The Rañada-Milgrom Effect: Free falling into the eyes of the hologramer

 

FL-190915 Post-Biological Intelligences: Type KII-BΩ Civilizations and their technological signatures

 

FL-120514 Disrupting harmony: Cybertextures and Technospheres in Sol-3

 

FL-270214 Earth and other artificial planets: Self-organization and Programmed Self-Destruction

 

FL-150813 Technosignatures: Assesing long-term impact of Class-IV encounters

 

Gibson, D. G., et al. 2008. Complete chemical synthesis, assembly, and cloning of a Mycoplasma genitalium genome. Science, 319(5867): 1215-1220.

 

Hughes, J. 2004, Citizen Cyborg (Westview Press, Cambridge).

 

Lisman, J. E., and Fallon, J. R. 1999. Neuroscience - What maintains memories? Science, 283(5400): 339-340.

 

Jablonka, E., and Szathmáry, E. 1995. The evolution of information storage and heredity. Trends in Ecology & Evolution, 10(5): 206-211.

 

Lineweaver, C. H., Fenner, Y., and Gibson, B. K. 2004, “The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way,” Science 303, 59-62.

 

Parkinson, B. 2004, “Thoughts on the Evolution of Consciousness,” J. Br.
Interplan. Soc. 57, 60-66.

 

Sandberg, A. 1999, ”The physics of information processing superobjects: daily life among the Jupiter brains,” J. Evol. Tech. 5.

 

Schwartz, A. W. 2006. Phosphorus in prebiotic chemistry. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences, 361(1474): 1743-1749.

 

Sharov, A. A. 2010. Functional information: towards synthesis of biosemiotics and cybernetics. Entropy (Basel), 12(5): 1050-1070.

 

Subotowicz, M. ”Interstellar Communication by Neutrino Beams”, Acta Astronautica 6, 213 (1979).

 

Wallis, M. K., and Wickramasinghe, N. C. 2004. Interstellar transfer of planetary microbiota. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 348(1): 52-61.

Template Design by SkinCorner