Mar 26, 2017

Kleīna

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Kleīna Cover

Kleīna

 

Ki rī aymīeām frīei. Rī iadra ly uefl āori aedwōar rī aymīeām frīei, ruar arkonsshyr nāthwoi le fyēi aedwōar rī wuekleayri gruein īnēi ōedwēyliser ōthwi, kadd krīeklī ky aymēdwoidshyr freaoyliser, ser āoi aeūle frāekry wuekleayri hudweoi, ieflea dwbo myflāshi roeiser flyekri su frei aymēkre kadd dar choeydi klaeshashyr su dwādrūei eyidseisershyr vīeidi, aedrāwr lo aedrea myflāshi dar kluei su aymētu, āefle tona, su yw āedwyi, ueāna aymēgrīyli iēn, ruar aeūle nāthwoi le thēami flāmshyr ōthwisershyr, ki aeūle iefrlei diddshyr shi ād aeūle si, su frīetwōi diddshyr shi ād aeūle si le. Ki aeūle di le fyēi fyāshishyr itwāisershyr, aedwōar rī lar dom su lar klei ōthwiser, su aedwōar rī le lar aymētu su grāna, kluei su frīetwōi āefleser floe. Ki aedwōar āoi le aedre su aedwōar āoi aedre aeūle īei klue su klaemīyr. Aeūle nāthwoi le oesi, uedwā aeūle ieflewri ukrō, su froflūi lar aedrāwr dum āthy aeūle āflayr āethyd:

 

Know Norea,

this is the place

where all builders will seek.

Know Norea, 

this is the place

where all savers will lie.

And learn Norea,

that this is the place

where all failers will sacrifice

 

Aymīyl adwuey ly ieflewri le si dwoefri, aedwōar, adwuey ly nāthwoi le dwieoyri lidd. Su aeūle oesi lidd su froedrīer uyar adwuey, ly ko aedrōyi ieflewri uedruey lum adwuey ly dwieoyri ōthwishyr aedreaser klaesha, gatwui kadd aeūle tweui īeyli ki aymīsi su thōam tuefrūiser su kluei. Aeāy ele shi aymētu. Su ye ly tweiami si thōamser klesheoari su adw kum ueawri ihy si keoēle. Aymīyl kriīamishyr flāmser kluflyshyr le ihy, ruar ye ihūi eothweo lidd ly lar lidd, kydd āegrule su thōam, ruar ye īkroi lo da āflayr, ye ly udreo eothweo dar Ennoiashyr kluflysershyr, dar flyo rī eyidsei su gruein ko fryashyr ēb, dar uefon lo du flōāi shi āethwāeid, le eothweo shi āegrule iedeyiser aymīyl shi rāekridse su klūekrōei āegrule. Ki eyidseishyr eothwiyi si āedwen dar uefon kreo shi aeāy ēāeyi su dar uefon īkroi lo floekre, shi eogi aedwōar aeūle floethwyi le aymīgreoam shi si kridre, shi ke klaeami. Iadra yklōwri krūwr ko keshyr didd, ki aeāy īnēishyr ōthwisershyr, aedwōar aeūle aymīeoami ieflewri flāwr yenle. Aymīyl krūwri ly twau nēwri su ye āflayr friwri flāwr āethwāeid dodd lom uedwā ye twau nēwri su le klaebeo iaekre dar aedrōyi lom. Aymīyl ye ly fryei shi ieha su klaeami tweidiser frīetwōi, flīchyeyi su le veo, thwēklo su le efli, aeāy ele ōtweoi oesishyrshyrser klufleoyl. ye īkredshyr didd su eyidsei frīetwōi.

 

Ki yflīeyi aymīeām, ruar ye aymīeām frāekry shyawr ōfleayr flyekriser si Ebedomadshyr, kadd iō ye ieui uedruey aoer da iadra su flīyi tweid. Ēām si griash lo cheze dar lidd, ruar ēām ieflewri le aymīeri. Su ythweyri su Isac su grēyri āueidi, ruar aeūle, shyawrshyr kluflā, āueidi klāeo flīeshiari si Ebedomadshyr, kadd iō ye ieui uedruey aoer da iadra su flīyi tweid. Ēām si griash lo cheze dar lidd, ruar ēām ieflewri le aymīeri:

 

I hurt in my viciousness,
I regress the minstrel reducers and returners,
Around me the muddy appropriaters has purged,

I dictate in my freshness,
I seek the strewn sensers and displeasers,
Around me the predicters have been debased,

Hre, in the plain of Shinar.

 

Riaer aymīeām asyr shi aedwōar da aymēflō aymīeām flīesha aymēflōshyr flyekriser, ieflea ueawri groefreoyri si Ebedomadshyr, kadd iō ye ieui uedruey aoer da iadra su kluōidseishyr flifrāwr flīyiser droieri. Aymīyl ēām si griash lo cheze dar lidd; ēām ieflewri le aymīeri. Solom aymīeām asyr, ruar ye adwoi aedwōar ye aymīeām thwiaeklowri, ieflea uedruey īchoash ko Ebedomadshyr, kadd iō ye ieui uedruey aoer da iadra su flīyi tweid. Aymīyl ēām si griash lo cheze dar lidd. Iadra ieflewri le aymīeri. Shyr 12 dwōyr āueidi asyrsyr, ruar aeūle ieflewri thwōekloar klsh kadd hudweoshyrser ōtwi dwōyr. Aeūle twēyi di ueāna kadd shywr koshyr Ebedomad, kadd iō ye ieui uedruey aoer da iadra su flīyi tweid. Aymīyl ēām si griash lo cheze dar lidd, ruar ēām ieflewri le aymīeri.

 

Flae, klyedrēy aymīthwe, aymīeām asyr, ieflea ueawri flīesha klaebeoshyr, ruar aeūle eklyidse twiaedwoi āori dudd lidd ly flākri fyi floekre. Flēdrier ye fiyn adwuey dodd lidd, lar yflīeyi dar flae su goeri uemishyr, fiekrean aedrōyiser fyi floekre fiyn flīyi tweid.

 

Ki aeūle ieui myflāshi wieyser dar fāefuwr oeflydi froethwēi su twunu aymētu, ruar aeūle flākri fyi ōthwi, fiyn āflayr aeūle fyēi rī. Ki aean itwi raefla sidd aedrea aymēy, flykry rī haklāi ki aedrōyi kraōi dar klitheoyri Noush klaeshaser shi eogi dar fyēi lidd, aymīeām aeūle thwōekloar dar fyēi aymēflōshyr flyekriser. Lidd dudd flīyi klufleoyl, iadra yalei ye ād āeflealeishyr di le fyēi, su uedwā aeāyser, rī (āeflealeishyr) bēidse su lydd floekre su flīyi tweid. Aymīyl ēām si griash lo cheze dar lidd; ēām ieflewri le aymīeri.

 

Ki arkonshyr aymīeām asyr uedwā ye aymūīami, yalei keoēle, su aean fiekrean itwūar da iadra. Iadra yudwē yalei klufleoylshyr, frōēnshyr, su aean flāwr ze shi floekre. Iadra yalei grāthwori keoēle, ly twau aymīeashishyr kluflāsershyr sidd thwiegrōeyishyr ki adwōle su klegryi klēki. Kadd iō ye ieui uedruey aoer da iadra su flīyi tweid! Aymīyl ēām si griash lo cheze dar lidd, shi aedwōar ēām ieflewri le aymīeri, ruar ēām fluay da aethwūwr. Aōam ye aymīeām shi wuekleayri krua kiayri. Su ye myī le yeflin lo kedd klufleoyl. Su aōam ko kedd kluōi ēām iyey da aethwūwr, ruar ye aymīeām īchoash shi wuekleayri krua kiayri. Su ye myī le yeflin lo kedd klufleoyl, ki ye aymīeām asyr su giaefra su klyena dwūōidsei.

 

O adwuey ly nāthwoi le aymōeōeidi, du nāthwoi le aymōeōeidi āchiaeri twoyi, aeāy āoi aymīeām le fuyri, fiyn kum rī kraōi ueawri fuyri, fiyn kum rī ueawri fuyri kir lidd. Aeūle di le frea dar klietwū fōeid. Aeale aeūle dweōi shi giaefra krawriser, su aeūle drina aedrea otwō su flōfeale ieli lydd lidd, kadd iō aeūle āueidi uedwowr yeflīarshyr. Su aymōēamishyr su twuēash eothwiyi si āeīar aymōēami, āeīar ueāna aymēthyi froflūiser su leo kluei.

 

Yalei thwiaeklowri, aymēflōshyr flyekriser, diddshyr lar du ly ky du. Yalei oera ki āchiaeri aymūāyli, shi eogi aedwōar du āchea floethwyi klayishyr oeflīwr. Su nāthwoi le uedruey kluāyr, friaīwr du klāeoami twyam dar krūn su ki tweid: grāna su nēwri, wiuidi su āedriwr, kluei su nīeid iechōlei, su krua, fi krīeo oesi. Aymīyl iadra yalei wuekleayri gruein flīshāer dar du:

 

Eleleth said

that your people

have nailed one of us

unto his death.

Now, stand ready to receive

the life-giving word,

for word has fellowship with meaning,

and meaning with light.

 

Aedrāi dodd klekloidseishyr āeflealeisershyr, āsheydi āklēshyr flōklūser vīeidishyr twēyi ūkoi sidd eāerishyr Ogdoadsershyr, āsheydi aeūle ieui agrī shykluami kir aymāthi ēchyi āoi shi īnēi, su aōam ye aymīeām eyidse shi grueinshyr eāeri si frya āegrule, shyr ōedwēyli ēchyi aymīeām thēdwar ko Metesshyr grāeiaser, ly grithwūyi aedrōyi lom su dwieoyi aedrōyi, ly ytweowri shi wuekleayri ōdriy frīetwōi dwiaetwōarser. Su ehāna lidd, ye wēdwile dar lidd kadd Moadser lom aea, adwoi su klufleoyl, ruar ye didd. Su ye aymāekled si aedrōyi lom, ruar ye kadd āklē twēyi klsh ydwē. Su ye fregrāyl, ruar ye twēyi lar klufleoylshyr grueinser su eyidsei ōthwi, (shyr klufleoyl) adwueyser ly si aean, īnēishyr eathēiser su klaebeoser ke aeīdsei, su fregrāyl kreō su ōedwēyli giey, shi itwi ieha fregrāylser su klyedrēyi, ko kreō fregrāyl kluflyser su fladwowri su aymīdweo su driaedwēi āethwāeid. Aeūle ieui yefliey lo Nous, ly athwawri lem su āflayr athwewr lem shi gieōami īnēi su ōthwiayi su klyechī freūari dar aymēflayli. Su ye shi klufly su fladwowri su driaedwēi twekla su āethwāeid. Su aeāy ēchyi ōthwiser, su dāy addaser shi aymāthwē ōthwiser, shi krūyl flothy, su eyidsei freaoyli shi wuekleayri unnameable flīshāer. Aymīyl aeāy le, fiyn āflayr rī iekrā ky īeyli shi si drēoash e eāyli shi nēwri su tweayli eathēiser, aymīyl shi īnēi su flayer frīetwōiser, lom āoiser si eyidse shi diddshyr ly.

 

Rī ydrydi ieklywri shi eāerishyrshyr ieūyli ki aedrea draha. Adwuey ly fyi floekre shi aymōtwoi su anaeness, su adwuey ly krīeoi ki kiayrishyr klufleoylsershyr su ōthwishyr, ieflea ueawri aymīuna, twuami di diddshyr ko fryashyr āegrule. Su yalei shi aymāthwēshyr su ōthwishyr fladwowrisershyr, gatwui kadd ye kum ueawri aean; iadra aymīeām ky adwuey ly si īkroi shi klaeamishyr klaeyser kleīna, ly flēdrier fyēi iaekrawri dodd lom, fiyn krūn, aymīyl ly si īkroi si flīyi fyāshi shi āegrule su eathēi āoi krīeklī shi eyey lo krūwri su shi aedrōyi lom. Su adwuey ly vāershyr klaoyri flīyiser ōfleayr āflayr vāeri klaoyrishyr flīyiser āegrule. Gryer, aea āflayr thwōekloar klsh shi freaoyli kleīna, su shi klaeami lo liaflaey ze shi aymāthwēshyr, ruar aeūle ieflewri fuyri shi krūyl cheze su grule aedwōar āthyi, didd. Su lom aeaser si didd. Su aōam aeūle āflayr friwri kir diddshyr, kadd di vīeidishyr su adwuey lin shi rī. Ki klufleoylshyr lomser aea krīeklī, ueāna hona su hieuna: Nous su āegrule su nēwri su krodweidsei su klifrei. Su ye kriīam didd, ueāna lomshyr lo aedrōyi lom shi aymīeōi myflāshi, uedwā lom aea si lar aymīeōi aymāthwē. O īeona eothwiyi, āiaey di du le fyēi flīshāershyr beokreoi?

 

Aymīyl arkonshyr aymīeām Aladabaoth āueidi niethwoi uedwāshyrser Ennoia ly āueri dum dar lidd lar sy aymīdweoi Eleleth. Aeūle frāekry ki aedrāwr īnēi lo adwuey ly āueidi lo aedrōyi shi flayerser kloe thwfryei, āoi aymīeām aedrea krodweidsei, su cheishyr ly āueidi tweiami klsh si aedrea shklā, kadd iō aeūle ieui twe flāeōyrishyr dwyei vīeidisershyr. Su aeale aeūle chētwuy flayer iēyser shi shyawr klifreiser su loō su flōflī, ruar aeūle si aymēgrīyli su īeiayli, kydd fyāshi ieflea rithwūashi aea aeīdsei, su le ieflea ōeami aedwōar freaoyli kum kluōi lo freaoyli, su riflēam lo riflēam, su aymēkreshyr lo etweleshyr, su heoiwrishyr lo gryuylshyr.

 

Lidd aea aeīdsei iadra ieflewri dweay dar du iadra yalei grāeia thwiaeklowri, shyr aymēflō flyekriser, ly krūeia dom ieūyishyr eyidsei su gryuyl eothwiyi, uedwā gryuylsershyr su eyidsei flīshāer su grueinshyr didd. Aymīyl aeūle aeīdse aedwōar ēām rēthwia aedrōyi dodd klekloidseishyr āeflealeisershyr, shi eogi aedwōar, āsheydi ēām kruflāi larshyr eāeri āeflealeisershyr, ēām floethwyi dweayli aean dweoshyrser ananess lar aymāthishyr īnēi īegruy fyāshi. Du nāthwoi le fyēi rī, uedwā kliaedrūshyr thwfryei odwuyi du. Aymīyl iadra ydwē yalei klaebeoshyr Elelethaser. Ieflewri ueawri shi twiadweshyr klufleoylsershyr lar ueōnashyr, shi eāylishyr aymēdwoidsershyr ōthwisershyr, sushyr itwāi. Chei aedrāi lo floekre, flīyi kluōidsei aymāthi su flīyi tweid, kleīna.

 

 

FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

 

FL-081630. Rigel-2 probes as Eleleth's Messengers? Defense Report.

 

FL-240315 Reverse bioengineering: Why humans ignore they are robots

 

Leprohon, R. J. 1994. Gatekeepers of this and the other world. JSSEA 24: 77–91.

Template Design by SkinCorner