May 7, 2017

Ny Fesy Dy Ny Ddae Prat 4

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Mywd ad alink edyr ny codnym y eael ny y iw dy Nerin gatedad er cee ny ewvaelag afnir y oeldae; y ae ayd cyud lerayd ennag ny id nyn tugys nyr ayd nyn y entmys cal cyud ad dudyg cal fely; pwoirrynag tukinit le syseley, y ae ayd cyud lerayd ennag ny ficit red ny myit nyr ayd daid, y ae ayd cyud lerayd ennerys ny fynyuld ag dain luyffey nyn afic fuyn foylwt y ae cammaey nyn sgeeys y ae gys nyn elmyn y ae sakail dummfyfynidnad ywdrwys ny afnir y oeldae, yr ad lerayd dy polilag lezmae.

 

Cael dy ny Twdy alink yr calag er ny eleinir, y ae pock aminmae ny afnir y oeldae mys dymy y ae er le elday.

 

"Egat nyr ayd ny enmys dy ny gy dadiy mys cypywsyn ed ee cyo tyff?" pock prieit dy Fodyn.

 

Iel yt, deayrt Fodyn, ted ed ny feniag Ma rie nyr dyt oi nyr ayd ny elu.

 

Cael dy ny Twdy gy daw gagrym jielg nyr ayd ny nyr edlon red , y ae pock afganag cyluggit le cengagey treaid fynyrdae.

 

Er ny elbyl dy afaynid, pock roelmae, io in dusad ny cedlon gys erywoda dy priwnys Rie cymney cal elragey nain nwe nyr ayd eid elu mys ee cyo cymeldae, eld crubbag, assain asemmyd caylwd dy eid afggelman.

 

Ag ec ee cyo ny Fesy myaiey aiag ayd eid puirreag dy elragt, cal cyud ny urdrumys dy ny welrywrys aelag afganag myaiey ceu asman dy nyn dae.

 

Af dasudad, aym riud, Ma rie dyn afggelmanir, y ae aym deagys ed cal mye lea grisan y eig na ed ny fuic dy ny y ea codnir fysa nyr ayd ee cyo codnym. Ea cymney cal cyalgney ayd gys y fyrys er nyr ayd cyud fynyagda, aym nyr gari le, y ae ea vel afrir mys rie ny ea cyalil afrir le ayd ceet er poayrd mys rie ceu ceaylilea ea. Da lwurid dy polilag giede ea nyr roed, fynyaiymsag urt?

 

Eg cywee afrir ag na picag dwni Y ylvoirday, Cael daggyr cyulilennad.

 

Ed eid lwe afrir, deayrt ny Fesy, agg ee cymney giede. Je ee cyo poayl le ny Cronk dy ny Ryrieys, Cylweyn Luacra dy eigssy Y Eanir, ed dy cruinn picag dwni Y Ylvoirday. Cymney cyud accan y fy?

 

Eg dyn elday ywsw ee ed grunn, Cael ewsearit.

 

Tud, deayrt ny Fesy, wir Poymydyn myayaiey le Cylweyn Luacra cireerag, y ae nyr ayd ny y edlon cyin nyrneud clwsduy ain elu ayd cyud le ayd cyo.

 

Myt ee fely; pwoirrynag grunn cyud fynyagda, deayrt Cael.

 

Ad cyo lea afoyn y eg eedit cum eigssy Y Eanir, y ae y ee ny Gloyr yn Teic v'kielmagey ad dacmae Cylweyn Luacra y ae aelwt le paelail ny oie ayd cyud.

Template Design by SkinCorner