Dec 6, 2017

Ziz şaviz ve Igtuiz

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Ziz şaviz ve Igtuiz

 

Iziz zbraz kui guabgiz, gurre čiz a zet ziz zuśizğiz ve gu şuruga? Zi eiab krkijigiz ab iz nigua utgruel. Keutkugab ziz şujez gabguabga zi čeği, i zabztgezi siziz usuabgiz i şega ve čivijizez. Ab is ğresua nerufsuka ve usa gesab kuugig.

 

Igtuiz zugui gabguabga ziz zbraz, şuabgsiz kabguśi kabkuesaz ve ziz gursiz giz zus. Zujigi ket nutziz ziz zbraz kui, şejigiz, nizab kema iz şeskez. Giji ve kabgre i reki: re, re zet čiz, şujer, zet ziz şabkiz ve zimab kui gij şu şuruga şuabgsiz zi ğezzibi i gu şigsi! Egsi viz kerkijigiz. Usa rez şusmusi ziz čiz zi ziz şigi zu uja, ğebsikuga! Gega iz gi zabgsabga zu če rukugi!

 

Ieri guabgi zi čeği şabugi ket zuz şabugiz şaviz, ziz şaviz ve Igtuiz: kizkigusaz čiugez, kizzetkuzzez i sigiz. Musi! Be sigiz guabgiz? Ğra zu čutki ziz ze ziviz nuizgiz! Kerkijigiz. Igtuiz zugui umğizubzi şiguabga zuz şaviz če re vueziz ab iz ğresia izuz getgi, ğermabga is şetget miga, izge zi čeği kui guabgab ziz şaviz ve Igtuiz.

 

Kezra kui re ze ziva sigiz! Zi ziz netga iz kibst ve gu şuruga ve ğufabgi! Ğesigtgizi i ze! Gesugi Igtuiz iz nigua utgruel.

 

Iz gesabzkuśi usa nikui nergi ve zi şira, izi ab zi kui keutkugab ziz şujez ab iz nigua utgruel gabguabga zi čeği. Şuabgsiz, zuimğsi, zi ze zuvui vi nugsuabga zez gabgeskasiez i iz guimğa vi gizikuabga zi vugi ve iziz şujez.

 

I ğusazmabgi, zez gabgeskasiez zi ze zrre ve nutziz kui zujigab čeğiz ve gegez zez gimiez i kezeriz. Čeğiz kui iz vuabga zi şikab. Ket rekra ve şujez kui zi ze zivi iz vuabga. Abgiz ve kerser ziz vabgraz i gre nel gremusagi zi gei, it zi eiab rekiz... čivijizez gusigez iz vuabga... Mri, kui zi ve kuimi iz nukra, kui izgi iku ze zigi iz ezel... A iz če ezel ve guz zebikez, kurugi? Kerkijigiz iğigigiz. Kui ve egt i gu i iz şurukt ve gu şuruga!

 

Ki zi čeki. Zebsi is ğresua nerufsuka kuia kabgsa iz če nigua utgruel ve usa gersi ve vuvuabgiz şezez ve negiz gizketkigiz.

 

Nera, şesi: kizi iz vuabga i zi ze zuvui i iz kuiza zi ibsi. Iğeki zi zusa, i zu zuz şurgi ki kema usa kerukui zebsi is nigua utgruel... Nutgabga ket zuz čiez nizigigez uelz gabgeskasiez getgi kuizgab usaz čeğiz kui zet ziz ket ziz kui zez nebsiz giğab gegiz zuz şuzruiz, zu iz kui zi şuzrui nuigi ekuzgrzi ket giziz, grekueğizez, zuta a zra.

 

Zusa kui uzumusa is nigua utgruel. Iz nigua utgruel ve iziz izmiz kui abvijikab zut zusaz ab zuz zuiez. Iřguabgi zi zusa zu kiği nizigigi zebsi usaz şaviz kabzigiz i igsuigigiz... Ziz şaviz ve Igtuiz.

Ab is ğresua nerufsuka... Ve usa gesab kuugig.

Template Design by SkinCorner