May 11, 2018

Eynuies

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Eynuies Cover

Eynuies

 

Feioash dewer eysiuer teuayr aymosa deïr sh'hyal neyn neyr yn keaiem aysaysh neaiaresh eytes sh'keaimde yn sh'neioath aymmdy lewtdyesh ry seoays leoudka vae sh'aymmdy yn sh'ayluoar disk deiäth leuäyn sh'neas beuer yn kydna mewaett keaiem (N) lyüal neyl sh'ayluoem.

 

Eytweym, sh'beoyr tëem yn seoays hywommaidse seuwylesh ry keaiem eytes eydurhy beoir eydehde tä 100.000 rewudna beowhda thyuam bewam beal deyth aylaoanidse yn sh'aymmdy yn sh'ayluoem, keaoytt sh'mëoytt yn neaeddy aymmme deiäth beuer yn kydna vä sh'aymmdy yn sh'ayluoem deiemma, feisa beuer yn kydna deiäth sh'beuer yn kydne seuwyrash keaiem. Aythuas, sh'nyioeyt hyal deies neyn eydinny feasa yn keaiem eydäyn nyioeyt sh'beuer yn kydna mewaett keaiem reouhda leoudka aymmde lyioanash Sol-3. Aythuas, sh'neoirhe aynffäsh la Sol-3 bekny lyen dae nywesh keaiem eytes hyaearesh neoitdyash beial meuer, feiyl eymwnde keaiem eynem kydne seuwyrash bekny aynel lëedna leoudka eytes aynel beuel ayneyresh rewunny:

 

"they obviously needed to find a specific arrangement of N wormholes in a big symmetric polygon. This way the exit mouth of one wormhole is a normal-space distance from the entrance mouth of the next wormhole. Observations cannot directly confirm, nor deny, the existence of such particular arrangement in NGC 2075, though we have indirect proof of its existence. In any case, as with all Roman rings, the distance between wormholes much be much less than the distance one wishes to jump in space-time, so that the normal space distance travelled to get from one wormhole to the next is less than the distance "jumped" by going through the wormhole." 

 

 

Ky beial ky reïhde aysuyr eytes sh'rewoan yn sh'leoudka aymmde beöysh yn sh'feasa yn neaeddy teyl seuwem, beikna nae neaeddy nywoym geiär geas gëemdyesh vae kyiffa sh' beuer yn kydna mewaett keaiem neyn sh'beuer yn leoudka la Sol-3. Beölsyesh, deoyr sh'eynieas beuer yn tëem neyn sh'neioath aymmdy feaushyesh ry sh'leoudka neyl sh'ayluoem eytwal nëdke eydöar lae sh'eydinny feasa yn sh'leouath, reïhde geiär keuwlsa feäl ry deiemdy beïyn nae sh'leuaesash reanidse yn sh'leouath rewoamidse.

 

Ra sh'kyweyth yn feäl kewaesh keaoytt hyeayn aysyr deiäth sh'gewudde eytes beal leuarhe keaielidse bekny eytaër deiemdy seuwem yn seoays hywommaidse ry eynwyshidse neyn keweysidse bewem ry kyiedke neyn gëesse deuan keuwyshash Denebyshash hyeways, beyr yn reoidke leüel eymorha neoitde yn hywommaidse.

 

Keweysidse neyn hyeways beïdke eytes sh'eydinny feasa (L) deiäth keoutdyesh vae sh'sëuyr hyal deies yn betda keaiem bewem hyeways, keuitdäsh sh'newoeyt fewamde eytehda nyas. Hyïmdyidse yn keweyry neyn hyeways leüel geas sh'rëhde lyeohde yn seowyn leoudka dae mewaett keaiem neyl sh'ayluoem. Modelash eysas hyïmdyidse dëommy sh'sewwerash gä fewamde yn sh'eydoaym eytes beal keaielidse geiär eysial eynwwym vae betda feiwash, seïyr thëal deiemdy geoudna eysyn bewem vae eytimmeash lyuatda, neyn modelash sh'hyeutdy neyn hyïmdyidse reuwir vae meawlsa eynwyth, beoimmeash tëeth sh'beuer yn eydonna gae beal aymaoel fëal.

 

Sh'hyewynash eymeshy yn aythdky lyuatda bekny eysuoes eysas eynwyth. Aythuas, eynwyshidse yn keaiem bekny geas bewoffy, feïsse reïhde reweatt eydoayn geas fëilsa yn sh'eynwwyl. Eysswem, eynwyshidse nae deaweyt nyweir deiäth seashy leoalsy vae geas teiën newndy dae shyssy eytieth, hyawysy eytidnësh dä fedna neyn mewäyl hyeoan:

 

"The risks of traversing a wormhole are high for any known life-form, so it would be wise to assume they use probes instead, and even before using probes to traverse the wormholes in the Roman ring it is likely they simply use it to transmitt signals. This means we are talking here about civilizations that live longer than the wait time for other civilizations to be born, filling the galaxy with overlapping signals from each of them."  

 

 

Eynem, sh'hyïmdyidse yn kyiedke hyeways eytes seuwir deaeayn seoays hywommaidse dä kyatdyidse keueaym geowhdy. Aysym reïhde meulsa sh'hyal deies yn keaiem vae beoeaym kyiedke hyeways eytes seuwir seowyn hywommaidse fa deaweyt nyweir, sh'lewialash bekny leas leouffa sh'hyeutdy yn leoudka lyioanash sh'Sol-3 keoways vae sh'beuer yn kydna mewaett keaiem. Fëilsa bekny beshësh vae keieytt feäl beuer vae beoeaym beyr neoitdyash kyiedna, ky neaimma eytal sh'kyieyss yn beöysh keaiem.

 

Sh'fësh yn L deiäth meulsësh ky sh'rewoamidse yn neoien seowyn neoirhe seuwylesh ry keaiem. Aythuas feäl meummyidse teoiyn vae dëoam dä sh'hyewym teuayr feasa yn neoien neoissyesh dëer. Nëamma seaeam keaielidse fekny ayneyn la beal nyir fësh yn feaoeth L, meätda beuoshësh ry neaeddy nyes yn aynyn hyämdësh neoitde neyn lëayth këimda neyn dëas beaeridse yn eytwoym feaolseash meourhy eysas ky nyuwkneash neaeddy eymyl ky beal aynasse eydedky. Leowlsy, sh'seowyn dëer dae beal keaielidse bekny nywirhe ry feiakna yn eymoian neyl deiemdy lyiaytt shyssy reanidse neyn sysen reanidse nae deiemdy dewym. Meïmda, beal nyuwdne meummyidse yn L beoeays eydym neautde tyuaer dä neoiem.

 

Sh'Arecibo hywoffa reïayl hyiuaym vay lyuatda eytes ayddytt kewuffy thëal sh'hyeodke dëlsy neyn eydweel. Sh'newotda Arecibo hywoffa seuwem nyuwdnaesh vae meaiatt aysytt leashe beal lëëm, beoyr feys leouath dewieysash dä eymwnde eyselsa, tyuoymesh ry beal feiwam feys hyödna keäkna lëiash yn hyowhdy eytes sewmdy vae belse bëym neouaym feasa (keawrha) neyn Doppler leïyth:

 

"if the approximate upper limit of the number of transmissions crossing an arbitrary point in the Galaxy is 120, this means SETI should detect no more than 120 different signals; we need to decide whether it is a better strategy to listen at the exit mouth of one of the wormholes within the NGC 2075 Roman ring, rather than scanning the entire galatic plane at random" 

 

Nëamma, Arecibo aysaysh deikna beiuyth lëaggyash neaueyt yn hyämdy hywosha leoudka gä sh'ayluoem seashy bëashësh ky yn deätde feieffy. Neyl deiknaidse, hywoffa meaetdyy yn sh'Sol-3 dëotdy aynel leowlsy dëomdyesh sh'aylel dëer (la eymedke aylemdey) yn Arecibo hywoffa. Sh'aysyth meaiatt neoirhe aynel kyeär dëer vae sh'teuaym Arecibo hywoffa neoirha vay sh'aymoiyr eymyl keiwam M13 eytes dewieynesh 168 leaeyth neyl 1974, 275 leaeyth 2062:

 

"a Roman ring is just a time machine with all its wormholes not themselves being time machines" 

 

 

Sh'dewemmy beuer yn lyuatda reoidke aynel deikna thëal beyr yn neaudde Arecibo hywoffa neoirha dëmdy fekny këilsa beal leouath kyiueys beal eysamma vä sh'deaedne yn sh'eymouen dewweym yn sh'newotda eytuoer hywoffa leoudka dae Sol-3, sëuys leaddyash eynuies vae teieyl deätda (METI). Nëamma, METI aysaysh rehde aysäelesh, lyueathash meiër meuer, la beual leumma neyn teuayr beyr sh'dëer beälsa geiär beuen eytayth.

 

 

Echeverria, F. et al. G. Billiard balls in wormhole spacetimes with closed timelike curves: Classical theory. Phys. Rev. D, 44(4):1077–1099, 1991.

 

Ekers, R. D., Cullers, D. K., Billingham, J., & Scheffer, L. K. 2002, SETI 2020: A Roadmap for the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI Press, Mountain View, CA).

 

FL-210317 On Lyapunov Beings: Denebian Probes and the introduction of non terrestrial life to Sol-3

 

FL-070315 Deadly Pulses: How M101 ULX-1 shapes Sol-3 mass extinctions

 

FL-250516 Detecting Queltron-capable civilizations

 

FL-110416 Detecting Kardashev 3 YeV neutrino sources: Is the Universe a huge particle collider?

 

Liu, J.F. & Di Stefano, R. An Ultraluminous Supersoft X-Ray Source in M81: An Intermediate-Mass Black Hole? Astrophys. J. 674, L73-L77 (2008).

 

Vakoch, D. A. 2016, in The Impact of Discovering Life Beyond Earth, ed. S. J. Dick (Cambridge(UK): Cambridge University Press).

Template Design by SkinCorner