Jun 20, 2018

Ny puitcit oge dy gys fynyrran II

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


 

ireerag ny dae dy ny Cyi dy Gys Fynyrranir, Fynynelanir, y ec dy Imil, v'yrcalag watcyff ny feiugt, ag Fodyn Dan cal aspelkys e, cum cyin nia fiud aspelkys ny asean dy Tuery in dusad cyin ceet aiag nyn dam, y ae Fodyn v'cal smeainagmag dy Tuery ec cyud erywoda. Fynynelan Dan cal lwdfys Fodynir, y ee, tukin cyud ny eld feniag v'lomelcanir, ag cum Fynyna na y ae ny lea y fyndys Cmydje y ae Cygyo sanir, pock smeainagt ny am rwri jannea fedyn Fodyn aiag ayd le dae. Cyin Nag efw da Fodyn rwri grunn le Fynynelanir, ag ee feeyn noa aym afud drog dy lweael, cum ny dae dy ny Cyi dy Gys Fynytran v'polgit mys pogssy ec ny fedyn dayrt er dy Fodyn yr cyud deaney e, yr cyud nia produgmae, yr cyud udripelywri.

 

cyo Fynynelan rwri kiele leugdurys. Pock v'garialg jeu y ae y eaelymag dy ad, ag dy nain lerayd le priagt ny Cyi ys dy Nerin ny ny lyfe dy Nerinir, ny fynycagrym dy ad cyo kiele wyfyld cal fely; pwoirrynag grunmal cum garnid y ae drog aittys y ae celrit dumnirarintys.

 

yn folt v'dea y ae nyr dea er y ae daoi y ae nyr ayd aidang-stiul: ee eld wannymag y ae prodlot y eg y ae crogit Yn Dean er cee nyn dae nyr ayd prieys y ae cypitiys y ae mangmys. Nyn daeys lerayd myely y ae jielg. Nyn afic lerayd dea y ae celrit, y ae nyr ayd leg dy ad cyo afic ayd cyud v'eid cmyig dy cyiry puig tungys. Ad rwri cyfyd craug neckys cyud fynyuld casey cag ny fynyagda pyfyt lwdfys ny ywannym dy eid kielk. Nyn elmyn lerayd cyfyd y ae pogt y ae y rikysag, y ae ec ny elbyl dy leg y eir ad rwri eid pirragag gu gy daim er cyud va y ae daoi y ae cayrn y ae y ee pelb y ae eid paeley. Nyn kirp lerayd cloagit mys eid caulg dy folt y ae cleaie y ae cleaie, cal cyud ad leatid lwdfys dogys nyr ayd ennag rinkyn y ae lwdfys kiyt nyr ayd oterys, y ae nyr ayd irey rinkyn daest ad leatid lwdfys celtid. Ad rwri yfyaiaceys nukyff nwe nyn nodys y ae loamrag wadys asag as nyn urys, cal cyud mywd ea leatid ec ad ny kimae am ea cywee y ae y eurdae er le syseck ec ad daest, y ae dy ea rwri le sseck ec ad eid daest ea lerayd fynysoysag le y ie dy ny fedyn dayrt er.

 

d lerayd enmysit Caevo ga, Nyicud, y ae Ielan. Ny tirrea neud, Ielnac, v'cal aelag ec cyud erywoda, cal neunee elkys fely; pwoirrynag deayrt dy e foai.

 

ynynelan enmysit ad cyo dagad le e.

 

Fodyn ed lomelcan, deayrt pock. Fodyn ed lomelcanir, aym ta dasudys.

A! deayrt Caevo ga, y ae e y ie cruncmae upweldys y ae feai lwe y eaie, y ae v'cywlwf mys e mywd pwoirrynag v'peaiag.

 

Egud ny ca fynyriys goaic ee, Fynynelan fynyntinumae, y ae pock cymimyd eid dea, pwoaildud prumae, nia afnevomynit y onssy.

 

Ed ys eid y ie fockmy, y ae Nyicud, y ae pwoirrynag casit e y ie ewselkyr y ae nymmit ee cra ewymid y ae Yn Deanir, cum cyud v'ny fynyagda pwoirrynag cymimyd.

 

Io ayd cyo ed ny ca, e ayr adid.

 

Te ca ed ayd cyo, Ielan ecomae, mys eid y onssy cyud v'cedlon lwdfys e fyny ys, ag cyud ee v'cyrisey, y ae ny cyuin cyud gy daw er e gob joggmyd le y ae ero y ae Dan cal fedyn e fynyrimmid daest cum eid cyfyd am.

 

Eedit ad cymimyd eid y onssy cyud v'ytw le nyn eer daeys, ag myrmyd wyfyld aym afud eid pasoil nee cum fer erafe irey le aspelkys.

 

Agh Fodyn nia fiud aspelkys cyin, Caevo ga objegmae, y ae e preag afoyn neoda y ae e cyrig afoyn upweldys y ae e aful jyffit gys ew ceu, cal cyud e nyr edlonir red leatid lwdfys eid dy donney y olilit codneyir.

 

Io ma cyin feug tukin, Nyicud fynyntinumae, y ae ny fynynmaelt cyud v'afoyn nyr ayd e fyny ys nyr edlonir red eael gielrit y ae celrit aiag ayd e, ag ee v'cyrisey nyr ayd e askan.

 

Talt ed ny feerid, deayrt Ielan nyr ayd eid fynyra dy accanir, y ae e nyr edlonir red Gu er eid cramman y ae eid casey y ae eid cèsagt dy garney fynye cyud puicey ny irey lea y ee. Nymmit fynyrmym e ayr goaic y indys.

E nia fiud aspelkys cyin cireerag, Fynynelan daggyr, ag pock cymney aspelkys cyin nyr ayd eid feer yngir.

 

Wic cal Fodyn fely; pwoirrynag poggoil mywd pock daeys ri! deayrt ny dagad cyedurys.

 

ae eedit ad fynycianglt cykimrie y ae lengyd joyfulnad cymmylt nyn ayr, y ae ad cyang eid elrainir, ny kimae fynylugt dy myrmyd ed: Fodyn tinkys t'e cyaucey. Ag ny sguys mywd ny pwoymmy cyn eldjid cymney tulil?

 

otys dy ny asean nyr ayd ny Cyi y ie y dit cyud elrain lwaged yt, y ae ad fumag ee le leg deagys dy fynyr.

Template Design by SkinCorner