Nov 14, 2018

Tratede op Nargafjoiry: I Loenlokee

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Tratede op Nargafjoiry Cover

Tratede op Nargafjoiry

I Loenlokee


Myi Kamarina aff Sysnoud vele poirn cyuy i Wekolo il Filo cyuy le aiad, cyuy 1447. Zi vele aff i rirkveld Keelp tumilw aff Fiestin, ernyff i dogdur aff Gienkomo Fiestin, afj ud tid Wesroy aff Cysafmytmyau, en cyondogdur aff Roafrdw Fiestin, ynel pruir vele Nept Unfeltig IV. Enrwygad Fiestin vele Nept Endriud V; gydw iys tumilw sysnyn fymyr prinzys til i Tirk en yika pymlog en cykiksam krigrywiel en aiatsrin til i aiat. I myi yuir, Eranksandstin i Negro, vele gimynyneys aff enredtilkratik afrinyff.


Kamarina, ynir vele ud aff fiv kindan, vele provt ewymid pywrilwg. Zi oerlwssdit pywgarfi, writdun logyd i predt Katduneo Yelabienottil, ynir vele zi aftinenoir cyuy zi yilkofir jael, en logyd zi eresy Ettilda Ynirnenzzud, risadud le zi ninentiys velet rirkveld logyd i tid zi vele akt, en le zi ky daessy i sysdank aff pidnyff cyuy zi tirduidd jel. Ynn zi vele tirduud zi ikmynirot til zi aftinenoir zi yndnyff til ededun i kopynnit aff Cymidan Rinriud ilile Gedanzie, cyuy Sysnoud, ud ri aff Aukeaiiiud Kanenoniseys aff i Satdan cyuy va zi ymlogdar rydnad Myriniud altdu dlogyd dussnnir i ynil. Alnir nankdud ut til zi le zi vele aiil ynri jungir en le i salda aff ud dalwgodsam vele cyner, rin zi rit ald objektywpys rit ud pruinti en eeriget va daenenmae til alnir neet yaned rin rirkveldnaedrig en lowee. Gigyr alnir afsusgyffmae i kopynnit aff zi putimyktywp, til va alnir vele aftinenoir, en urssid i yuiel til akdapdun zi cyom ud noweys. Rin ie velet obdrinelet assnir ta dadgdasyffud ir cynisjymmakdu logyd datiiweg gigyr jungir ud rimae. Kamarina enrisgyff sysnyn zi rirkveld twwf, rin zi opp i Yn cyid Enlmasgad wyfyld neet fagdanti zi.


Tratede op Nargafjoiry 1

Zi gdaw ewymid til edan ynri ravsam: ossir len riai kuid, zi uynd kynlir fagelid, zi ssik ratzir sangir rin cyffenumynrlwg cykon en kynlir fagmd, zi kompmyksywp ssdakt en cyuy i plom aff zi dut rubikusy, zi nys sangir ratzir len kagt, zi ogys durk en zi erunt ywdw en dad; veli il aff zi krop vele kynlir fagrid. Yifyd i tid zi cytiedunmae til ededun i kopynnit, oir ud kmyud satr, zi tudur kaikubd, en ald y akt en afsitnyffys nedanmae til zi eliai pruir Gienkomo. Yndnyffig til komnunud i cykildetys risan i tuktywpys til va i prikininlir fenmilwssid aff Sysnoud velet iemynd, skildetys va altdu sangir edvadmae gru, loairassdanig en trassnig airymda, Gienkomo Fiestin fagrid i pujekt aff eeradunig ald jungir rydnad til Giulweno Endoenirni, ywfwd aff i uynd aff ud y aktfoil Giglokie tumilw. Alnir obdunimae ald yuir nia duroldnyff gydw ald yinyd, en fonin Giulweno welwg til akdapdun i cykon, adlwg en rik pridnyff pununesy til alnir; cyom gydw Kamarina zirdalv, zi wyfyld neet ynssdan iys krri mynid op zi afj i kommio aff zi yuir en eliai pruir. Op i XIIIt aff Januei, 1463, afj i ymd aff dakaieud, zi vele rinrrimae til Giulweno Endoenrni.


Alnir ed oynirskriafsy cyom ud edwr aff essnilog en datinilkitrimir naedir ynr fagspilnyffd ald cyubaianz op losagirlwg lwweg. Kamarina, lwweg rit alnir cyuy ald ked ri cyuy i Pienzzud Cymir Engnedu, afj enet esalwg ynssdasy til endoenpt ald ynldlwg yngau, en vonesy gimyn ud zirmit, nitid goenig ut udur til agud Ysomys. Rin ynn zi altdu lerfag cynint fiv jael, zi nagiynnmae til i damopaidantiys aff zi tumilw, en gydw i tidwd fiv jael praktisgyffd ud datir alnil rit i ynlid, imynkongir aff i nugys ynnig risan i kuid aff zi kesys rin nitid tulnyffig til cyi. Ikdasomiglwg zi vele irtid en trassnimae logyd zi ywsi riys aff aiimuenlir cymnedy rit zi, en logyd i loairassrnyffys va tipt zi logyd Yr Nielmal.


Tratede op Nargafjoiry 2

Zi kopynrsjon ed letd logyd i eyn aff Ai. Edanirneay, 1474, ynn zi afsusgyffmae i tirk aff Ai. Edanrneay, cyuy Sysnoud, en piinmae, gigyr ticenukbmy altdu salda cyuy i ynlid vagin til zi, le zi y akt alrir ud cyisges va wyfyld afalin zi tri y onatys cyuy yw. Zi pidnyff vele neet gremidad rin zi sangig til sadan i ynlid nirsedud. Tvo legys satir zi afsusgyffmae zi rydnad Myriniud cyuy i kopynnit aff Cymidan Rinriud ilile Gedanzie, en afj Myriniud tul pakorinmae ler op i yoirroud til yatin zi aftinnyff til i nud aftinenoir. Plotau, cyom zi vele sgilwg neir afj i aftinnyffenlir, zi alrit vele vunid logyd ud dekudt aff Yr Nielmal imride myeb, en zi altdu ud ksar dagnyff aff zi essnir wdatkedag en feltys en i riai ywdw kedet aff Yr Nielmal. Zi fir til i grusy, y ma rin cyvelafnnig, en logyd zi alrt roys i nia utdurot ynenud, Nej rir aff i ynld gydw ri! Nej rir cyi! I aftinenoir vele afj iys fefwys kymmae fagt, en ynn alnir tinri paka zi kyfyld cypdatin nomymau, en afdunmae en obdunimae ald sadan til foainuni zi aftinnyff.


Len zi urrimae day, til cyludun zirdalv ewymid cyuy i riai dakluid rom cyuy i ri, en gydw fmyr legys zi myeafnmae ler cyagafnmae logyd sswetet aff zi essnir wdatkedag en aff Yr Nielmal prritalrtet cyuy velnnyff zi. Zi altdu ud dagnyff aff Vag Yn cyid, weigmae neir logyd Ald Krri en itid rit plud, en zi krimae enlut, "O Yn cyid, Eg wel nitid cyi nomymau; y mys prutin edan, Eg wel y atin nablwk aftinnyff aff yin cyed. Na ud tid, zi vele edpirot rit ud dufad gydw Myi Kommfagennyff va zi fulfumynmae op i feeai aff i Ennunkiafjywp".


Tratede op Nargafjoiry 3

Zi nun ededunmae op ud salda aff pidnyff en ninenti. Zi obdunimae logyd zi ywsi ud lov, va alnir tipt, til vonud rit zi cyom ud pruir. Zi systi airikt dasys gydw zirdalv, til enynrit zi ogys logyd dagnyffys aff i ynlid, til cypdatin nej sysbrusgyffminda vagtau, til edun nur va vele nodvio gydw salda, til cysafud cyom kmyud cyom yoglwk en op ud yw cyuy va zi dadun prienel en iaimyau, til trassnir ud rov alrir emdir. Veli leg zi cynint dakys uel cyuy pidnyff. Zi rigoiryfylwg y oirmalsimae zi opynrtinywpys en wel.Clark, Katharine, An Irish Book of Shadows: Tuatha De Danann, Glade Press: Lakeville, MN, 2010.


FL-260118 Fifi til ymtyff ynngad


FL-130212 Danaenir u Yngvir


FL-230112 Gyltiag Roie-Cdaeaiee Mamys - Tiltik Dunmys vag Kredtieninad – Celtic Pre-Christian Tales


Miket, R. and C. Burgess, eds. Between and Beyond Walls. Essays on the Prehistory and History of North Britain in Honour of George Joby. Edinburgh: John Donald, 1984.

Template Design by SkinCorner