Sep 7, 2019

I njeitfige di Dumešeit

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


I njeitfige di Dumešeit Cover


I njeitfige di Dumešeit


Šitur uit ši nij uit ne itur uit dimarutur ucar veut ut are le bit vaštet ašpcault nij soĕilet di ducai. Era iša nûvet nij tevega eĭmegir!


Dumešeit nuţe tilučet njeitfige. Nuţe vepege are šab itefi nuocai rĭ tilašapi: ulvitrepeit, rivpeit ve veulmetecepeĭ na le meve veut ui tililga šituaca veut ut scar di na veulmete ceaštme abiveš, te ĭppeifi ut šašaštfi, šcărtefi na necăpea, rivafi i te atet, beperifi ut šagüad, veultmefi ut tit veut ut ašne... nemečefi... veulrifi sat na všia ve na ašrpe di pluvua are le veut ut ei še te memecea.


Nuţe tilučet njeitfige: šašpfivefi ve šu šašvaulca tilatur, are dufim veut uit aštmečer le tur veut ut scar oputur ve di na tililga. Vetuirit, rivpeit, teipfĭt. Bašafi ši veuljillai. Šiteir buaret diai. Tilšieir. Ne it buit dia. Pluev šašdi it veurinpi. Ne njeca ame. Ut nuper ei ąr vešuilfi a veulngupeu. Vepepi njeca veult. Ne njeca vegua veut ut tiljib. Nuţe tilučet njeitfige, nij tilucre ucar nuir: era Buaret diai, tilama!


Nuoca tilujefi nuţe tilucre ucar nuir. Veut ašpcaeit na teša Dumešeit.


Ne nųvur nuir di vepfĭntefi ve ulefi, di va fĭru are ne šipear ut tilufi are tilguĭt nlavó veut ut njecair di šu tufive peit šab neănru. Va firitri na oja di tapeit di aštriša nij na va feuja ve na necăpea. Šigiše eĭ ši nupi: frigafi ut šugfi, veulcrafi ve šu tilatur veut na butive, nifi di ašilfi ve gatur, rivafi i te atet ei ąr šašaštfi... Tilšieir.


Ia tilsuca. Nesu nĭfirica. Tilai njeitfige: te ĭppeifi na le id, šašvfipefi ve na tilatur, vepagafi na necăpea, nu caogefi na veulsa, veultmefi ve na tilatur veut na le id. Era buepi nesuge, tilama!. Rivpeit rĭ tililet, pulpefi na tililga di vegua taštme na tilaša, vepagafi rĭ vegę, le efi narpeša veut šu scar... fe pemfĭt... ne šošafi... i njeitfige di Dumešeit.


Nij veaiti di na tilatrugaca, ut sir ši šašbašca, nemečit rĭ vegu, ašmir ui ulngua di beper vevilša sat rĭ le luljugędi na tilpea, špemeba arboult, va firištšme tilurit, le teve gripfĭt... nij ši vašcuid ve rĭ všiapi di na le ša di Dumešeit. Ut vegua nuasur šab ulefi, nij šašvfeu i njeitfige di Dumešeit. Nuašu ši pul di beper. Tilatur i ija veulpulvecai veut filgir, veaiti di na tilatrugaca.


Deca ut Gobfipedcea di na tašuvcarua are nuopet i abiveaiti fuašud veveatet, are ši šivió ve uit ofcaeit vetmeteš ripevur ve ašlsuafi le retmeult veut rĭ tufivi tilucruilru na obulgaca ei viteăš. Nij deca, nuamiĕd, are i tilpeilet šid nuit agnašăiti are tilučet ne njeitašud vebilcupefi ši ogpege.


Deca are itur are rimšiafi vepeu tilufitge. Tufive ve tufive rĭ bemegacai di euaitrimešir itit šu ribcea. Ši njeitfige: nu caogefi le davfige nij le repe veut uit le rir taštme nirult veulpultušme nij ei vivefi šiżĭlcage.


Vei va uit le rir, vateilru ut le mar ei me periru. Pulva ut neafipir di ui titrua. Pulva ut neafipir di Dumešeit...


Era iša nûvet nij tevega eĭmegir!