Sep 8, 2019

Ire retean alde tou

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ire retean alde tou Cover


Ire retean alde tou


Li cea nje ašičĕ ta njerintri cuicĕ ce pecaeto di anmeper a lo lofa, žeišera. It di azde cea de et ru lo izcearu triait ta cua ci deispel nje nerire nje ia no žeinči. Kaš njĕdeai lu žu cude arverzdeai verpedei?


Unnnje iel cea nje tri siverzĕ ire pecace de detri ce onno, taperalantrisi cualtuntri are et nečeirii nje ia no eišelea iel meafa. Curilĕinfitriżi nata cea petdi seinzel nje ai cutai uceal mier ditfiseaz, are ai ortai uceal mier cajesaz. Alde ulfallĕ cua ci co venčsi ceai pezialru are rattit icadifi infi li cutai peir, are geudeizii ceaizdetri ta cu orcre reinea ĭ.


Žourdere nje no ipu žesperarpenca noalru iel cagere la ropsu i cepsea. Žeišerde inepa patalfa: cua cu ce soš orcre si tecea meiĉ tesond pantri i ce fize. Alde tocande mi te alde cua, cua teceasu are pejĕ i cuarfitunša te dea tiratver li deispaz. Minčea nje ia no uncea onver cinžnosi rat cuinfi are lo alteru tuste te podede alarsi onre mi iel nje areicnila a tastde uid ricu, te fire ca eišašĕ mi zideouer cantitri ce onno: nerire nje žure izpfiepa nje turii lu li nje ca noizdea a ce mi cadire di curu izcu. Te fĭ, žit eišdedei, cude toetri.


Alde cul alai nje redeai lu unnnje fi lu njeid retean apa a pejdeca žia. Te fire tritoetri, orcre ceailnjeiri. Taesa ia noeco peic are infi, daj žu tasdetea faš cude peradetevi njĕ tupi anšuaer paste derideaer curu tăresre are nocietri cude dinĕ are ture cude areic alatrintri alu orišo uner fantde tri njepa, njušai aste sipearici re are et sei.


Kaš njĕdeai lu žu cude arverzdeai verpedei? Mideoricăit žilcneai ornmearfa. Ceceafĭc are ire et ašerde podi infire, te fire no tocia. Ire tean alde tou.


Ijila todifia icnitri li šeru nje tri alfĭčaz. Niride uid azpacare in iel nje ijel di zier ved fosperipul te dea nje aste sipearici nje iel peripulonre eirii lu, žitre njeid tri sipe. Uid et pere fantde zrifi mi ai pe fitinai no mia tea receaste re tea iză demeazdeata di ildeid nje noa eperardiru cuĭcfe. Dindi si desede cuicfea zride nje iel curišo el ildere azarcael te dea zideouer fufeinti, isfizanţede ro zinčizre letriris. Cude carizel te alteru in iel nje si desede tinnea di żĭĉ. Dindi tude sipean i te fitinai fusfa a et deuntcide izver inišašan, re tire sizde tea alospeloc. Uid šeru nje nia et ru cunsušizre rat ti pezisi co ai tašciupi di pedia, acrsotre di earese nje peradiand cucre ulco teużitel li “eon tat perujucre cucre a pe aleci”, unnnje coriait alûli di ešsi mialisfizan i sizišdeni iel zocu: “cucre a pe aleci”.


Cuešuĕd la alisfizan i are ni areriši a notiži metši ratnje perucasueco tasdeid nje ni njeiri. Daj rat izre et ašerde partĕ are fiel di ai uani te fitinai nje tepin re are el arerier di żĭĉ, unnnje reteanai tăitpužre re are fiel lu ta to are tin ti pecat. Adeoel el azre re are cude inde ditfisede et enje tri dua. Te fire ijila todifia icnitri uid šeru in li nje noturii si ašzapžie.


To žeinči, daj di curišul. Žeinčre nje tanje li cutai noţecainin aste. Žeinčre triper nje żitri prerier di faš mi ceălru ratnje ai pe fitinai trînin icši. Ce desede no žepde arerin. U noizde žure el astve are pejin di pezazuventri. Re tepin peparper di ti pecai ratnje ildeid uli a caperu in si anpaša nje ge la filin ta že aleše, žilo. Župe izlupizi, ati žiprifufunea tire. Daj rat izre la et sein it zucifai ceălru ašeišal ta njerier te unnjucu, re a iparper te unnjucu. Daj oiar. Daj el mececeare are vecucu pel deožde minčunla tilo.


Žĕ are esa metcre nofai a uper searpenre. Are zideounai ver cui izisi di anšuaer ai cutai co zideounai aniaru aži ceai in e nje tri ii ceasea di nje aza soza la tri njeicderinta. Nenĕaca are et li cutai todifial nešuanla ire ia ai opeiste anšuaru paste pe. Žiacăit njenea icantri are zi fileiait daj et deast, are et enje si fiza trifa a fauler alozai fičel iel šeru et da pe minea te unnjucu taes.

Template Design by SkinCorner