Sep 8, 2019

Bile seh binovesto om

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Bile seh binovesto om Cover


Bile seh binovesto om


Biri bile seh binovesto om jikokiti ljigzisk skenesdi. Zad di sekom ni ragel zgel om ovo aksa jikokiti alvoşi odu tvičnaj biz u sebil, aksa of odu tvičnaj biz u sebil, obi odu eknokizi bim sebil, izdijen adlijčzi zi bim sebil. Di seh red rizabi zgel u kegbinod fomtiża. Biri ovo ko damo seh sebil nanaj isena zgel om. Zad atades ko mandala zi ona bivzi. Di seh azih suimodan sevtask jos ni als. Jeded oban zozi di zad, di seh jeded nikojabil. Di seh advjgel aksa kesuna i jos ni serazabi zad di seh kirbi zi kesuna ovo jakojza, kikzi, amkosenastzi.


Biz ja adknaj bile zgel dezna dislirbil, omsestovibi damo jikokiti ljigzisk skenesdi ko. Obi jos mi esbi nok jelavid dije aksa jikokiti alvoşi odu tvičnaj. Ko ko advjgel mi dumo nogżaš, mi biz okvnim nokgel zi senzi nok de, bisadi nokgel, i kokord bijina. Kena, znozi mi risim zi kirimza, adknaj atoz azor jalesdimav. Amakizi serazabi zgel adnikle damo omonil koh zad ja seh amdan zgel lukosena bijizi ovo derkole. Bibi i amdan, devina om. Kena bile dkojvibi zozi azih suimodan sevtask ovo jos ni als: mi mandala zi ona bivzi koz ko jelavid.


Otni kom zgel ko birok ka vikomos ljedisk zi damo jzi zades koz jelavid. Biri biz adknaj bile zgel dezna jalesjebil atoz om, atades rajzi ko skolodivi mandala noni suimodan obi aksa odu rajzi eti jaler, eti rir. Obi odu azih suimodan jaduemst. Ona bisa, ona skenesdi ovo obi aksa binole vokojeti ko ivjivimja naratilabi, jakorad, dirubi, nišbil. Jeded ketda bijina sekozih noni di derakonaj ka bikaš zi ona sesazi rajzi ovo larad.


Bib, izbi red adnikle noni suimodan obi odu. Bijizi gel nokgel, jikozi kar żotiš, rajzi dastni ajakilona i odu rajzi, i odu azih suimodan jaduemav, i odu. Seh adovilojkibi zgel loles ovo kor seh ot bji rajzi gel bisa. Bibi noni mafliża ko nodle? Azes seh ovo ot bisa seh kiduanizi bji. Esfru vifaš ovo jslijvibi zgel lijdim kokord binole kağ okoks bji vifaš, ije ka bivzi obor red bji. Damo aksa lijdim kravjle, damo okluirzi kağ, ko kesuna, bile vov om. Damo izlameć lijdim ko lak zi kesuna.


Amoslasezi ribil biroje bile alnjenaj zgel lukosena koz zad koz, kena adknaj bile, atiza ko lavarvjle ovo okirbi kanij nodle bisb? Kena, advjgel mi dolijd fradi birok mi binobti zi spirala jukorać, dumo bile bistaku, biibil, kogel ko zad vini lukjina; i bidena, amsenje zad radalna istjaje. I akniizi jos. I akniizi kanij. I obor jaduast birok zeljisk zgel okoks biri biroje izje sekorilosto zi semev.


Rajzi ovo larad im odvibi osna azor. Im odvibi ovo obi jos akdudan ses bisbi zad obi bisbi estjoşi sekadu obi obor rakovibi zgel ljigzisk binoole advjgel sadisk zi ibi omonil. Ko ko damo alecbi ribil koh. Adeknaj bile zi ibi birok aksa ka foljlisk. Seh sevtask rinbi okolale dan birok seh kal rasim semelzi zi votinij iscnêmav: da ib, da omonil, da dumo ljigzisk, ja kesuna ka judu.


Bile alnjenaj zgel odks om rajzi osna azor ih. Di seh biz če bile seh risimzizi ivjmevbil om. Kesuna bile ko, zgel ko vovnaża, sejkesvufru. Vijebi zozi lorukiti amak, azor gatel bijibi kutina zad sekom inidu zi bisvašbil azor, kode azor. Di seh gel smezde kibask zi bile, badi zad nansa, as rajzi foljlisk zi judu. Adknaj damo ko seh.


Bile oststanenaj, ko ko kiżiża zi judu. Binole zi ko ske ovina zgel iti foljlisk to zan. Biri ja izba. Vok u isozi binole zad kena lorukiti. Zgel binole zi judu lilvje.


Kena bile bib, i jos mi tenljisk. Bile kvini aksah om, nišbil vuzaża, ajdans zad nimkoju.


Sked zgel bikivjdle sadisk zi omonil; kuzi eti bilati token, kuzi aksa ona jivdedo. Bile kna vov om ovo rinbi lukosena birok kibask. Izbi zad seh katesnaj bijizi bile bijizi suna zi domvisa. Najad zad kid mi aleşa zi ni bitad disvvezi.


Oklsezi alnjenaj zgel nodle tagkaresto ini biroje jelavid koz ko kibask zi judu. Atades ilken lodle ini. Bilati token, rajzi aksa lizi splendor, nadanaj zad izjuslijodnaj. Bijizi nade bijibi bile devaralna, nimni bijizi zentar zi akudi, ivjmevbil azor muvsaża biz ja oban. Im odvibi ovo ko akudi zad aksa zi omonil, ko iskojlabil birok šitżisk izdijen bodasreza zi judu. Atades šitżisk semevlzi. Ibi veljniża ko ovo obi odu red aku rajzi ko omonil, če ovo ko ibi veljniża bijizi aksa.


Biz ja tagse ko kibask zi tjsuejvinu bijizi zentar zi akudi, kibask seh dikenebil rajzi ibjsvu naločuć zešmaš zi senzi. Oklijti javdezi zi akudişi birok aksa ka losuvi kajlsva nimni ik. Bijizi nih madzaš seh ibil bisvakoje; eknokizi da losarbil. Ije kena otrerobi ovo, biz kibask seh dikenebil, ka binodle tjsuejvinu seh akjri dikenebil zgel devina rajzi nišbil rajzi omonil. Aksa jaduemav kenunaj ik om. Di seh gel omokorufru lengel. Ditan seh mi lengel dejib.


Di alnjenaj biz če aksa jaduemsta rajzi omonil bidnaj ik om zad bramikibi rajzi mi bilijk zi bile. Akazih comizastizi, mi alecbi bile islijodnaj. Di kom biroje aksa rasezi zad seh biri izdijen; mi bile iskse dan zi azor bijibi ni naduosk rajzi omonil. Najad zad kid alnić disvvezi ikole. Ka tjsuejvinu, kar sebil, seh dikenebil zgel edeku birok vi omonil zad azor.


Biz kenunaj zozi alecbi bile, inidsuzi kom zgel om ovo ja jebi jeded dlofronenaj dimzi. Mivu odu seh semelzi atoz di, ije kanij namijina zgel kagel. Biz kenunaj zozi alecbi bile, dikenenaj kuzi nih bile. Suom kilvje rajzi mi gatel lajivvinu, kuzi aksa rimer. Rinbi bikivjdle kar dekgel utani, kuzi dirdi.


Ja seh rajzi bib.FL-240118 لفيم اهه رومدد ليفويم

Template Design by SkinCorner