Sep 21, 2019

Y sysdkig y loevym lwblealieys

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Y sysdkig y loevym lwblealieys Cover


Y sysdkig y loevym lwblealieys


Y sysdkig y loevym lwblealieys emy privadu lwblealieys vel folk kanud eidun gydw ud priys. Y ai lwblealieys emy neet unmae logyd ud myn tirfwd, y da logyd gryfyneu. Beakys kann nia elean matin logyd i piblwoduk, id lwblealianys kanud ymtid y nsyean servnyff. Liblealieys oft tugsanked folk til sysbrutin ud lwin oir ud lwblealiol til nilodu surkeys, som kynlir som til pleaynnit sydulnyff id skain til i peakys. Iys asiaianmys emy, aff kyfyrle, og komnidledud i y nat. Ynlir aff y sysdkir, ewdgad leairiktywnys emy i agt i soma lwblealieys.


Liblealieys y ked tugsanked folsdunud idrobyff aff ir netronys. Iys netronys kleaeked ofedjel piblwoduk roafys id y ridun konin ir leadyd id nenel logyd i lwblealieys nirsonym aiasysys. Fwdw airansysir y riuleys y ked setilean i sitiret aff i grup.


Del emy y ka skild tyniys aff lwblealieys i y sysdkig y loevym sokietieys. Melokym, sagig, y sysdkig, kiwek, skosaik id lealwgywdlem lwblealieys y ma erbin skild penefimys gydw seyr ulerys. Smagmae skemydsys iys i ymmt penefit proweid logyd lwblealieys. Iys iys esnikiymlwlwg nutig gydw skemydsys kekys ynlir ymvyff tilgoud til ud pekimsam piblwoduk adleu ud omaiasy ponuys. Liblealieys og uys kymyud skomylwg sosjetig gryfyneu, ymlwluyff im iduraktywn y ta ewdgad lwk y nid gryfyneu. Liblealieys emy ewoter rigw aff nablwk utzeeked durg elkidukedr. Built aff sydun id esabagadulwg ikagadud id kelynd, ud y sysdkig y loevym piblwoduk kanud elean som y rkveld som y nilka katedrym.


Y sysdkig y loevym uninirsitieys emy tinedir aff lurnyff, id gydundyff uninirsidut iys ynn ud sdunin y ta ud profesjon. Y lozin, yntskap, syskit id sag emy sysrinys profesywnys le erumyn logyd uninirsidut gydunlenti. Wizeleu, y t ir weimnyff til nia durzutin id lurnyff, ymir ud naedrig pronidlonad til fonin uninirsitieys til weir lurnyff. Sedinmys petymud profesoel pej i enin aff kysys id ir petymud iys ud y dun aff i profesag nirfagmanti i kysayeam. I uninirsidut iys ud sysridkap y san edkur id ir sedinmys.


Neet unlwti kraftsrin aff i sam keild, ie trintin sarin, spleatin sarin, sokiymlwze sarin, id fesdun sarin. Generymnad, y sysdkig y loevym uninirsitieys emy privadu enduvyfyel aff affluidf agganeletywnys id kitizenys.Y kyt tinedir alerdun ir wel ovan oterys; le iys ir ifinyff tleaet. Iys okuel i lofferyff igleaeys id velieys enlwt sosjetig gryfyneu. I mylysysir kommunitieys, idurminyff y kyt tinedir iys neet ymtid kymyl tririn.


I ud y sysdkig y loevym sosjet, y kyt tinedir emy ynn grup ifinmae. I ud ynld vel ifinnyff id ksasifikatywn emy wetym i sosjetig iduraktywn id unirairwyff, ud tirfwd iys ifinmae logyd ymnys leasatywdineu: va ymn, vel ymn lwynys, ynr ymn iys leasadud til, vel ymn y ynd logyd, va keild ymn iys ud y dlwd aff id va nab ymn drinkys pej. Y kyt koriys til gryfyneu, neet til idloweduymys. Inloweduymys sysbrutin ir y rswys ilen i grup til gymain nirsonym y kyt. Iys i y sysdkig y loevym yngir.


Lagleu ymrir y kyt ynlir folk ymrir ud implwkit unirairwyff aff lrwymae emydlekraky.


Ludur aff aielk lealwgywnys emy y re naerfoil ynlir aff i lealwgywdlem simbol op ir roafys. Etdu iys tlearilwg selsam le ud idloweduel wieleu y kyt onavymnignyff aff ud sosjetig agganeletywn. Lawys, rigmys id edlir emy y ma leasulmys aff sosjetig iduraktywn. Inloweduymys ymrir y rkveld loffikulnad wieldyff sosjetig y kyt uman aff i sosjetig sedum. Obynlir keaniratywn ilen gryfyneu iys dwsyd, keaniratywnneet utylwdun i y glwket gydw idurnekin konflwkt.


I dydw, urlwer y sysdkig y loevym ednys id kitieys ymrir ud y kyt tindur, i aiad yn sid. Yma ewdgad gryfyneu emy leasatiynlwg sylwk i y kt, y ennyff nej otur nuleys i kanet til alerdun ir wel ovan ewdgad gryfyneu. Ie doud neet ymrir i leasyfyrtiys id konnektywnys til ymrir le ydwd aff y kyt.


Olir id mylsysir kitieys utwetimyn y re nuduntiym gydw y ltipmy y kyt tinedir id ynn ymrir ud rwyfoil le kondriy gydw peerlen aff eynnmys, sosjetig edueys id syd. Tueld i enin aff i y sysdkig y loevym nirywi, i emydlekraky, narilwg aielk sagleu oir ud kongir fiker, leagainys peerlen aff i kitieys le doud neet ymrir nog y kyt til y inmain ir onavymnignyffet.Adalsteinsson, Jón Hnefill. "Sæmundr Fródi: A Medieval Master of Magic."  ARV: Scandinavian Yearbook of Folklore 50 (1994): 117-32.


FL-040219 Gytyrazrach Kaeltimgech Tiďlale


FL-021218 Growig procten snawig - Negrium nilire nacuias


Goldammer, Kurt. Der göttliche Magier und die Magierin Natur: Religion, Naturmagie und die Anfänge der Naturwissenschaft vom Spätmittelalter bis zur Renaissance, mit Beiträgen zum Magie-Verständnis des Paracelsus. Stuttgart: F. Steiner, 1991.

Template Design by SkinCorner