Nov 21, 2019

Şurşole Efille

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Şurşole Efille Cover


Şurşole Efille


Firgutir żu darge yar sekda afdo truşa mugu realte, du şurşoletir sa efil. Ti elos dori yar losu beglok ena ferudd sogam aţ into kairatir sa efil, że tusut firgutir żu ka asrum itselum du, ze darg du şurşoletir sa efil? Eri losu hirisut si isğiyer şurşole, ik çu edetir it şurşte elorsett larg şurşole, elsut dut darge şurşole ziri du sougudd da eşa myriç.


Şurşole Efille 1


Aşi it soudass, da riguddtir elsut genorwtir şaşa, eitkorg elos şi lado, vitearti darg darge şurşole, yar şurşole ziri mugu ledd kaçomşulgaç, yar şurşole aşi ziri foliddtir çreadyr hirisut bekedd intgass; ik diffetuçtir betu segutir losu elsut losutir ķer blinsu vorum yari darge şurşole du lru darge betu materitir elsut makdatir sa ka. Çilrirgtir worum yari şurşoletir sa formu yar vesrudd, elsut os dori eşa şola. Ik dut irğiehtir elsut şuriviledi şolale ena ferudd habdutir sa kaçomşulketir sa eşa şurşole, ilalasţa eşa çilrirg.


Elsut os dut wişa berutir ķer aşirg unçonsşo strivu yer darge şurşole elsut soudasstir ķer aşirg çonsşo strivu yer ka, boşa çu edetir çomu yer imstir kaçomşulke; diffetuçtir du çu eşa çonsçgu.


Firgutir eşut si şirige adir şaşa du van yar losu realke si oudo şurşole çu efil. Aşi dut ilalasţa evgum losu çu fordotir firi evkedd realke si oudo misloç çu efil. Elsut losutir ķer dori ilalasţa realte ka, mirirg elšeas di, şerhalorg, aşi si zolidd efil elsut mirirg ilalasţa realte ka evkedd edearti sa si efil, ik largtir ķer çaşu ena realte ka, mugu elos şi lado realte ka. Aşi answdatir ena hidu kuesdyr du çontinutarg beu hegorg çu hidu isğiyer hego. Evgum losu du çreatitt da aşi yar çertalok şurşole elsut liguddtir sa darge şurşole hirisut bekedd kindlitt da çu darge losu.


Şurşole Efille 2


Fi żato du alreagi yar iflim lika evkedd befoşirg şerşasuttir irstw be nor di erşa, ka remailerg aşi şerşasuttir ena fide šua aşi himselum şurşoletir sa hidu efil, alżouke atżu utsgeç himselum şoitem ena darge şurşole.


Larg mirirg aks, zdarg du blamtir wrirg aşi yar şerşasut ena derstlesut hidu efil şurşole? Fi larg fologi be toçtir sa larg isğiyer mide, fi larg fologi trişiktir ena ziri larg du attraredd, fi larg fologi larg isğiyer inçlilum, ziri du ilalasţa satisfitt da wişa anyżu elle, larg fedass żato du someżu waitu aşi em, ziri larg dori ilalasţa irihett darg eşa eimut, ziri vite bru em satisfalik.


Bessuss, fi larg du intrek elsut myssi, dut esdo stite, beçaule żukedd larg du çontinutarg todo zdarg du şurşoletir sa larg efil. Aşi nakoç hirisut suri yar şerfeçdyr sa visdom.


Larg isdo darge insedesuttir aşirg givkedd senletir ena malo ehirat littlidd hita elsut ena şuroteti żemselşuss elsut malo yar stoşirg ehiratle faşedd. Eşa bado, zo aehu gisitir sa maku hosi, aşirg taugudd kuš ena malo hosi. Os nakoç hirisut taugudd evgum losu enasşi si şurşole. Ka hirisut mako evgum losu aşi darge şurşole elsut dut çontinutarg çallu darge losu enassudd darge şurşole. Fi losutir dori ilalasţa heşiç çatetir elsut su lelorg, dut ilalasţa afltutir sa nakoç, ziri du çontinutarg çalşa. Żere foşirg, fi ilalas veto ena srirg çu yar efw vordiss, kuš ena fide larg şurşole, ilalas voudo srirg dut da vagu aţ elş.


Larg migudd aks, voudo udotir şurşole adel inlossarti şurşole sa efil? Çertlom ka voudo. Atżu yar şerşasut dori, si şirige şi materi, du onlom yar stebu stlarg aşi keš enaarti darg inlosstir şurşole, fi ekihel çetusut onlom talo ka ena ledd os. Fi ekihel du mistare, mistalotir du çu himselum; ekihel du vorgu yari inlosstir şurşole jugu eşa ims. Aşi it du çreatitt da ena vork risut larg çehms elsut żere foşirg eri individugek du katu yari kaçomşulketir sa divluçtir şurşole. Fi żato du yar diffetuç, diffetuçtir du dargele şartiçse individugek.


Żato aşirg afti asşedesut ziri geti larg tenketir yari kaçomşulketir sa inlosstir şurşole: desli ena alti, desli ena irihett, desli aşi şowda, desli aşi habdu elsut desli aşi şeate. Żele afti tesim vork çonsşo şi niçonsşo çu şurofodetir defa evgumle losu. Vorgu viżlok larg, ehty mobrat larg eitkorg ena akasin rigudd şi ena akasin vronig, elsut ydik żele afti asşedesut begulno largarti şurşole çu kaçomşulketir sa ziri şurşoletir sa foliddtir çreadyr du fulfigi.


Şurşole Efille 3


Van deslitir ena alti begu larg çu touri vişa larg regek efil, yar efil ziri du ilalasţa subjeti ena deaşa, żukedd şurşoletir sa darge desli du kaçomşulgaç. Van larg hirisut bekedd iri ena şerçetisiss nuleşatir sa larg isğiyer bekasut, çu ziri du ena ledd fode divluç nuleşa elsut mystgumtir sa foliddtir manifesde, żukedd şurşoletir sa nuleşa du attasirg.


Van larg du iri ena gedik çu touri vişa almigsetir şowda, żukedd deslitir aşi şowda du kahieke. Van larg hirisut bekedd iri ena fide larg habdu çu larg isğiyer hego, indeşenkirg itle tesim utsgeç, şurşoletir sa deslitir aşi habdu du fulfigi; van larg du iri enarte ğe it çondisok elsut influredd ziri badirstu şeatetir sa losutir elsut hirisut fode larg şeate çu midgutir sa ke dorwtir elsut awrirg aţ eşa vordo, çu keš deslitir aşi şeate du satisgu.


Dut ilalasţa çu larg şi otkorgtir sa żele afti desli darge żato du kaçomşulketir sa eşa şurşole. Dut çu şasuttir sa żele afti desli darge larg şurşole du kaçomşulgaç, şurşoletir aşi ziri evgum losu vrisut be nor di erşa.FL-260114 Basther tudi Isker'la Ezan Basarou: Kir Phlasou Koutroullis Bikirari - Anomalies in Bronze Age Cyprus: The Phlasou Koutroullis Site


FL-211012 Alashiya and Milataya

Template Design by SkinCorner