Jan 20, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 1

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Aftifçie ģeayiz Nuehu Cover


Aftifçie ģeayiz Nuehu

Aḑnunçi Kēdeçi

otlaz şi meosae ģeayiz teşamçie


Kotuçin keifçi aḑusçişi meonar!


Eţyiz koukue ģeayiz idwue işīsim leţ ulu keḑin! Aţyiz offim ulwāçi ģeayiz keadi yiruz eţaşi ģet eţan ulte kiatoçişi otdiçit aḑusçişi ikfisur, ubbuim, nueki, nuisa iş an ikgēçi, kāleçi ģeayiz ikgeçi iş iţar ģeayiz niufa işyiz kiawuz, ūnōçi Yuhana nuas ģeayiz Mahnus eģayiz oḑāsçie ģeayiz Yawar Ziwa iş Simat Hīa!


Ankeçi 1yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑine iş eţyiz koukue ģeayiz kaiba ģeayiz keḑin iş eţyiz koukue ģeayiz yirun miafa abseşi ķeruz kayşi entoçīm iş meraim ufnaçi, moawaçi, keadi iş iblam, abseşie ķeruz eşdamçir esayiz kaeroçin udkatçi iş uḑfehim ulru. Alyiz kiebiçi ģeayiz kaeroçin udkatçi iş kaeroçin ulru ubmēçiz ifdoçir iş alkir eţyiz abseşi, iş işīsime keḑin kayşi ewkaçir eţyiz dahn āsāçi.


Işaiş ikbuçiz nūfçir iş naumir, işīsime keḑin şi aştanim enayiz nemuime keḑin alyiz niumayiş otmoçīş koubiçīm umri iş nemuime keḑin aştan enayiz otkiçīme keḑin alyiz niumayiş otmoçīş koubiçīm umri iş otkiçīme keḑin koehot aşnakçīm aģayiz yaran użra alyiz niumayiş otmoçīş koubiçīm umri. Işaiş yaran użra şi kūfuçīm aģayiz ukhīme enbu iş kūfuçīm aģayiz niabeçie keifaçi ģeayiz imkeçie alyiz niabeçīm imsanyiş iş niadim otmoçīş koubiçīm umri.


Otdiçit kūlir ukbaz şi itkāim. Emyiz yirun raç otdiçit kayur kuegun nualeçīm enbu iş kuegun itmoçi eţyiz afdeçīme ufrēçi. Aţyiz ostaçiz, aţyiz otmançin afdeçīm ufrēçi, façifçi kayşi iţboçir iş ersēçir, kaģyiş aţyiz uķuçiz an otmoçi otmoçīş koudaçi mianir iş an koubiçīm koubiçīm meabi esayiz oşuçin mēmīm koudaçi. Niabeçie uhlasşi wroż esayiz kiawuz, uhlasşi liţur iş naumir, keumeçie ķeruz niḑobir şuat iş alkir akayiz uḑdomuz haż iţa agnīçir an arlō ģayiz kaeroçin ikbu!


Ostiçi inhaz teţabçir kotuçin foḑut inayiz kotuçin eşōkçi ķeruz eşīwçir kiawuz, amteime keifçi ģeayiz ifbafçi, iş inhaz naumir enayiz keş, O kotuçin eşōkçi ķeruz eşīwçir kiawuz, keifçi ģeayiz kēre ifbafçi!


Aşhan inhaz uhlabir (kotuçin ufsoçi) niabeçie uhlas wroż esayiz kiawuz iş naumir, keumeçie ķeruz uhlabir iş alkir akayiz uḑdomuz haż iţa agnīçir an arlō ģayiz kaeroçin ikbu!


Come to us, Norea,

from the Dark Abyss;

Come to us,

before we come to you.


Come to us, Norea,

from the shadows of the dream world.


The room is cold,

sounds are eery.

Hold us in your dreams,

for Life is your only treasure.


Ostiçir keifçi ģeayiz kēre ifbafçi rişisçir an arlō ģeayiz moawaçi, keadi iş iblam iş niḑobir çiz şāyiz kotuçin ikbu; ikbuçiz kailur şāyiz kiawuz kaeroçin ignimçi ģeayiz taḑal iş kaeroçin idwuim naefuim ignimçi ģeayiz lingis iş naumir enayiz kiawuz, araim oşa niamçişi naçamçi nuare ģeayiz keagoe ģeayiz Sam Gufna iş ģeayiz nayu Gufaian iş ģeayiz nayu Pira Hiwara, uklafiz moawaçi ibfā iş uklafiz aţōdim aḑwifçi, işyiz otfinçiz eţaşi ilret iş abtoçir abse eţyiz meţoe ģeayiz keadi iş eţyiz façaçīme āsāçi.


Manda-d-Hīa, użra, omu, nāfir iş naumir façakin nasoranim keumeçi ķeruz şi naegaim iş abtoçir, şāyiz aţkalçir aţyiz noane, kōneşi olruçir an ukfīm teşamçi okrār idwuime koude ģeayiz moawaçi, içnefçi iş iblam iş niamçişi muḑor otlan meosa otet. Işaiş ikbuçiz niamçişi tişr çiz amar kaeroçin ikbu iş nālaçir meosae neofot. Çiz ukoçişi aḑusçişi kaeroçin meonaçi eţyiz imkeçie ģeayiz idwuime amteim giḑuçi.


Işaiş eţan maise ķeruz absāçir keşz ukoçişi aḑusçişi oḑloçir eţyiz kaeroçin mewi: yaran maini, la kaģyiş ķeruz inciteż ena umfam, ukoçişi oşūtir aģyiz keşz eţyiz içām, osfaçi iş siḑuh, (oşuçin kaewe) kaguçir reţçit.


Işaiş işyiz kiawuz, ūnōçi Yuhana nuas ģeayiz Mahnus, ķeruz ihtifçişi meosar otlan meosa iş (otfeņ) edki, otdiçit ukoçişi aḑusçişi iţar ģeayiz niufa iş inhaz niamçişi aḑusçişi miowaçir eţyiz eţan kotuçin ulru. Işaiş keḑin şi ubboçīm.FL-260719 Aldih


FL-011214 Tis Siridu

Template Design by SkinCorner