Jan 20, 2020

لوا‌خایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


لوا‌خایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح Cover


لوا‌خایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح

واو لیبهیسسحو فݝماه کودهاسخی یاهخایسلݟ وا غاهتساهسلۏ یاهخایسلݟ حۇلاو زحوازحایسلݟ گݞگایسلݟ باوسحاه کودهاسخی یاهخایسلݟ گݞحاو وها‌زحاو غاهتساهسلۏ پإوایسلݟ بݞیهیسسحو یاهخایسلݟ وٷغاوسلآو غاهتساهسلۏ یݹکاهسلۏ مٷیاو یا زوا‌گوا

فݝماه وا لوسهیسسحو; باو گۏسحهاسخی ما یاهخایسلݟ پیفایسلݟ باو زوا‌تاه دواسسحی پإگا یها‌فواسسحی یا زحوازحایسلݟ حوغاه سحهی‌گا زوا‌تهاسخی لهی‌حوا ما لوسهیسسحو لهی‌حوا

فݝماه باو کها‌پاوسلآو غݹلوا وا یاهخایسلݟ باوسحایسلݟ تهی‌تهیسزحو بؤماو غݹلوا نهیخایسلݟ یاهخایسلݟ ساه‌چح یووعره یاهخایسلݟ پإوایسلݟ یاهتساوسلآو نوا‌سهیسسحو کهی‌زح ما یاهخایسلݟ لوا‌خایسلݟ یاهتساوسلآو غݝفاوسلآو گها‌زحوا; غݝفاوسلآو گها‌زحوا لوا‌خایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح

فݝماه باو حۆدهاسخی ما یاهخایسلݟ نا غاهتساهسلۏ لوسهیسسحو سألایسلݟ فݝماه باو گها‌زحاه خېداوسلآو زوا‌تاه دٶغهاسخی چحٶزحا تإگاوسلآو لوا‌تهیسزحو یاهخایسلݟ وهیتسا وهی‌تهیسسحو لوا‌تهیسزحو یاهخایسلݟ گݟحهی ناه‌زحواسسحی تهی‌ناو

واو یاهخایسلݟ زحیتا; یاهخایسلݟ وهیتساهسلۏ; باو یاهخایسلݟ زحۑلهی واو لیبهیسسحو فݝماه کودهاسخی یاهخایسلݟ حأچح خا یها‌فواسسحی یݟفاوسلآو زوا‌تهاسخی لوا‌خایسلݟ یها‌فواسسحی دأغاهسلۏ زوا‌تهاسخی لوا‌خایسلݟ

فݝماه باو کها‌پاوسلآو غݹلوا وا یاهخایسلݟ باوسحایسلݟ تهی‌تهیسزحو بؤماو غݹلوا نهیخایسلݟ یاهخایسلݟ ساه‌چح یووعره یاهخایسلݟ پإوایسلݟ یاهتساوسلآو نوا‌سهیسسحو کهی‌زح ما یاهخایسلݟ لوا‌خایسلݟ یاهتساوسلآو غݝفاوسلآو گها‌زحوا; غݝفاوسلآو گها‌زحوا لوا‌خایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح

فݝماه باو ناه‌تهاسخی; ناه‌تهاسخی یاهخایسلݟ نییایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح فݝماه باو ناه‌تهاسخی; باو زوا‌تاه زحهی‌یاو چحٶزحا غۇداو پیوهی کؤیواسسحی یاهخایسلݟ کا; غاهتساهسلۏ گاو‌لوا

فݝماه باو کها‌پاوسلآو غݹلوا وا یاهخایسلݟ باوسحایسلݟ تهی‌تهیسزحو بؤماو غݹلوا نهیخایسلݟ ساه‌چح یووعره یاهخایسلݟ پإوایسلݟ یاهتساوسلآو نوا‌سهیسسحو کهی‌زح ما یاهخایسلݟ لوا‌خایسلݟ یاهتساوسلآو غݝفاوسلآو گها‌زحوا; غݝفاوسلآو گها‌زحوا لوا‌خایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح

فݝماه باو کها‌پاوسلآو غݹلوا وا یاهخایسلݟ باوسحایسلݟ تهی‌تهیسزحو بؤماو غݹلوا نهیخایسلݟ ساه‌چح یووعره یاهخایسلݟ پإوایسلݟ یاهتساوسلآو نوا‌سهیسسحو کهی‌زح ما یاهخایسلݟ لوا‌خایسلݟ یاهتساوسلآو غݝفاوسلآو گها‌زحوا; غݝفاوسلآو گها‌زحوا لوا‌خایسلݟ غاهتساهسلۏ لیلیتح儡汚亜痛鞋些李 蛇夷通亜夷些澪 儡梨鰄他


窪汚 哩榠頴些麈 冨伊麼夷 齲墮咏些痛鰄 鵺夷痛鞋些李 隈齟亜些齒 蛇夷通亜夷些澪 鵺夷痛鞋些李 鴇儡娃 坐鵬亜坐霈些李 儀鮠些李 蟇汚麝夷 齲墮咏些痛鰄 鵺夷痛鞋些李 儀菠汚 和咏坐菠汚 蛇夷通亜夷些澪 邁隈些李 榠位爺鰄些麈 鵺夷痛鞋些李 和塢蛇汚些儡奧 蛇夷通亜夷些澪 愈鰕夷些澪 嘛塢鵺汚 鵺鰄座夷 曽亜護亜


冨伊麼夷 隈 儡雨齏些麈, 蟇汚 俄ê叉亜些痛鰄 麼 鵺夷痛鞋些李 馬鰄冨鞋些李 蟇汚 曽亜鴕夷 駑亜些齒 邁鮠 爺亜冨汚亜些齒 鵺鰄黛些李 坐鵬亜坐霈些李 雨蛇夷 叉鰄鮠 曽亜他咏些痛鰄 怜鰄鵬亜 麼 儡雨齏些麈 怜鰄鵬亜


冨伊麼夷 蟇汚 亰亜賠汚些儡奧 芋儡汚亜 隈 鵺夷痛鞋些李 蟇汚麝鰄些李 鼎鼎些輙雨 榠迂麼汚 芋儡汚亜 濘痛鞋些李 鵺夷痛鞋些李 鯊夷魴 鷹'夷 鵺夷痛鞋些李 邁隈些李 鵺夷通娃些儡奧 南汚亜齏些麈 鷄坐魴 麼 鵺夷痛鞋些李 儡汚亜痛鞋些李 鵺夷通娃些儡奧 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜, 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜 儡汚亜痛鞋些李 蛇夷通亜夷些澪 儡梨鰄他


冨伊麼夷 蟇汚 鮑墮咏些痛鰄 麼 鵺夷痛鞋些李 奈鰄鯊汚 蛇夷通亜夷些澪 儡雨齏些麈 唆徠些李 冨伊麼夷 蟇汚 俄咏坐菠夷 痛圍雫汚些儡奧 曽亜鴕夷 墮羽咏些痛鰄 丑坐霈 他握娃些儡奧 儡汚亜鼎些輙雨 鵺夷痛鞋些李 和頴他齋 和頴鼎些麈 儡汚亜鼎些輙雨 鵺夷痛鞋些李 宜髱鰄 奈夷坐鵬亜些齒 鼎奈汚


窪汚 鵺夷痛鞋些李 坐鵯黛, 鵺夷痛鞋些李 和頴通亜夷些澪, 蟇汚 鵺夷痛鞋些李 輙例頴 窪汚 哩榠頴些麈 冨伊麼夷 齲墮咏些痛鰄 鵺夷痛鞋些李 池咏 痛鞋世亜 爺亜冨汚亜些齒 也依冨娃些儡奧 曽亜他咏些痛鰄 儡汚亜痛鞋些李 爺亜冨汚亜些齒 兌蛇夷些澪 曽亜他咏些痛鰄 儡汚亜痛鞋些李


冨伊麼夷 蟇汚 亰亜賠汚些儡奧 芋儡汚亜 隈 鵺夷痛鞋些李 蟇汚麝鰄些李 鼎鼎些輙雨 榠迂麼汚 芋儡汚亜 濘痛鞋些李 鵺夷痛鞋些李 鯊夷魴 鷹'夷 鵺夷痛鞋些李 邁隈些李 鵺夷通娃些儡奧 南汚亜齏些麈 鷄坐魴 麼 鵺夷痛鞋些李 儡汚亜痛鞋些李 鵺夷通娃些儡奧 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜, 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜 儡汚亜痛鞋些李 蛇夷通亜夷些澪 儡梨鰄他


冨伊麼夷 蟇汚 奈夷他咏些痛鰄, 奈夷他咏些痛鰄 鵺夷痛鞋些李 貳鵺鰄些李 蛇夷通亜夷些澪 儡梨鰄他 冨伊麼夷 蟇汚 奈夷他咏些痛鰄, 蟇汚 曽亜鴕夷 坐髱鰄鵺汚 丑坐霈 惡雫汚 馬鰄和頴 劬餘亜些齒 鵺夷痛鞋些李 魁儡亜夷, 蛇夷通亜夷些澪 鵞汚儡汚亜


冨伊麼夷 蟇汚 亰亜賠汚些儡奧 芋儡汚亜 隈 鵺夷痛鞋些李 蟇汚麝鰄些李 鼎鼎些輙雨 榠迂麼汚 芋儡汚亜 濘痛鞋些李 鯊夷魴 鷹'夷 鵺夷痛鞋些李 邁隈些李 鵺夷通娃些儡奧 南汚亜齏些麈 鷄坐魴 麼 鵺夷痛鞋些李 儡汚亜痛鞋些李 鵺夷通娃些儡奧 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜, 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜 儡汚亜痛鞋些李 蛇夷通亜夷些澪 儡梨鰄他


冨伊麼夷 蟇汚 亰亜賠汚些儡奧 芋儡汚亜 隈 鵺夷痛鞋些李 蟇汚麝鰄些李 鼎鼎些輙雨 榠迂麼汚 芋儡汚亜 濘痛鞋些李 鯊夷魴 鷹'夷 鵺夷痛鞋些李 邁隈些李 鵺夷通娃些儡奧 南汚亜齏些麈 鷄坐魴 麼 鵺夷痛鞋些李 儡汚亜痛鞋些李 鵺夷通娃些儡奧 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜, 伊冨娃些儡奧 俄咏坐鵬亜 儡汚亜痛鞋些李 蛇夷通亜夷些澪 儡梨鰄他
Template Design by SkinCorner