Jan 19, 2020

Gi xirime, leiseifei zei disiżei meimeitóaż radatiaż

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Gi xirime, leiseifei zei disiżei meimeitóaż radatiaż Cover


Gi xirime, leiseifei zei disiżei

meimeitóaż radatiaż


Laé zonimh kheiratí ço kheimo bimeiro żażira ryeifreif zei gi gatafé nitido zadisi çeitiżá çiteinh? Gi daregi keidané ço gi każaristés ersaşeişa neiranh lifitá laé piżafeika zei seifate gi nisifa ço daregi. Gi nisifa çeitiżá tażeinó zeisażí gi daregi, zei teitidá gi fifeimh beifaneaż laé kheiratí afei gi żeineime zoneina nimasé laé każoliks. Gi (tażeidó) kitiżşei ço nisifa niraro laé çonasoeit kideiréh: neidiżei tlyiżáiżá zeite çeifoné çeitiżá pamifoiżá seitaro ço xidimh. Sifeime zadisi çeideimí si çeineisoşei teifitira kidirīż.


Gi bimidá şadisa nisifa (girí afei gi şadisa nisifa) çeitiżá radito xa Eynab żifide, zei çeideimí gi zeisimh çideito khażaro ço ziseido neimimoa zei gi zeisimh fażó ço ziseido zeireisoh. Neisisira laé daregi reisarh, Eynab badeidé gi nisifa pis şażitíra laé gi beimiżó ço gi kainitesża, fá gi teisime kateimei nimiżé limiża khimitá diżifó çitirāż golkonda. Feiseifi laé kheimo reifafh zei lidadiei meisiże, kidifh ço gi nisifa teitidá deisifó disiż keidani eirí xameifé çeidató entseiseita ço gi şeineimó ço şamonei. Fá pimasé, khoniré fanarí ço gi sasidé ço piseimei çeitiżá tanirh zeireisoh lifitá kaseinh gi şadisa nisifa.


Nonaráşei, çam kainiteka żażira ryeifreif şeimanh deimisá laé zi dadeidhaż zisiroaż gik fó żiżara, lifitoh zei fantasiş xidimh si parirá laé ganadé fimeidh Eynab nimasé limiża khoniré zonifoaż lateifé leirité gażafí ço gi şeineimó ço şamonei, natafo fimeidh gi fiteisé fá gi şeineimó ço şamonei şeirafi teitidá tifażóaż ziseido zeireisoh, natafo fimeidh keisime teitidá disiż tifażóaż xa şanarhra gidamíşei rażeidiei.


Gi nisifa çeitiżá gażafí żiteimóeif, gażafí seinonéa peinamo ço gi daregi żażira ryeifreif zei gażafí na çariro tireidaeif çażanei kaseinh peifeite pażadá gi beireitei ço gi daregi, gi lafeimé ço banisei tyeineif zei gi biridoima ço kheimo ximatoh. Pażażo gi kitiżşei ço nisifa żano ryeifeif, gi nisifa ço daregi çeitiżá xadisoaż didirāż zireide teiraté patażó: gi şeineimó ço çanari, nitido nonidé gi neimimoa ço Eynab zei çeitiżá kidirīż radito xa gi xamimoşei; gi şeineimó ço şeidadá raseisi, feidora gi zeireisoh ço Eynab, zei rafeimo ço ziseido çeiraféeifr; gi şeineimó ço şeidadá kadimá şeisare, na zateití zatadí ço tadidoeif feiriséra gi xirari ço gi daregi ço didisé ço gi şeiritá xeiniżáh (khimitá gi żażira ryeifreif ço gi asken sionitesża teitidá reitimeişei beisaríaż gi beimiżó şananá gi khafoná żanireşei meinasé); zei zeitade lażeid la gi şeineimó ço peifeite, nitido si na kadimá zeimiża-kidirá zatadí ço çadifá, nitido żiseifi şeimażi gi beimiżó fá nitido gi daregi çonasoeit, keisime xirime zei leiseifei.


Pażażo kidifh çeitiżá ririto kaseinh gi ziżisó nisifa, nitido çeitiżá taneife xa gi żanireşei meinasé, xidimh si xasaté laé zi zeifido sifeime si gi ziżisó leifiti, zei sifeime nimasé disiż kiżeiżaż xa żoneiráşei daregi. Gi litire ço Eynab deiradh tlyiżáiżá gidafa mifidé laé kheimo żeineime nisifa, roneifora kheiratí disafé zei disafé fadeifhaż zisiroaż, zei çażeimo zameifóşei zei zameifóşei laé gi peideisé ço Eynab. Çisafé si keimadé gi daregi teitidá zeitade lażeid la khirisa eḑonaż tamafi Eynabi xariżó, zei kheimo beisate ziżasé geideira laé mire tamafi gi lanaże żei narasé eirí gi bimidá teisime.


Gi każaristés ersaşeişa niżamh leirité narasé zadisi khiseirá Golia Konda, zadisi rafaró zi çeidiżo deirifá laé ximoná meisafi gi beimiżó afei lafeiró Eynab. Zanafá leirité zisido, kheimo gonimé si çoniséaż xa kheimo şeiteidó, zei kheimo şanaża zeimiso fá kheimo bimeiro meidażí. Ra khimitá leimimí ço gi nisifa çeitiżá ririto xadeifé çeidiżo eirí kidifh, zei leimimí ço kheiratí teitidá tasiżşei disiż meitażāż kiteiré fó zeidafí nitido teitidá kadimá teimeide gi feimamo ço gi reisado tyeineif ço kala-çadiso-şergat. Gi daregi zażifhreid żeisadei, leirité çiteiné tamafi gi nisifa zei kheimo deiriseita zi girí, gi zadamh ço gi ba'ali zei tremere xasidá kheimeime zi żei kheimo deisafei.


Çażeimo fonatéeifr nisifa çeitiżá zeififé fá peifeifei teitadó fá gi khafoná ladaż rafafí ço gi każaristés ersaşeişa, zei çeitiżá khimitá xadeifé çeidiżo eirí gi zeidafí ço gi zeisimh kheifisá zei lidadiei ço gi daregi.FL-290502 A grammar of Senzar. Iskänyar Publishing House. Izmir.


FL-070519 Eţ tu kağ ady

Template Design by SkinCorner