Jan 22, 2020

Unnus vodici visionum

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Unnus vodici visionum Cover

Unnus vodici visionum


Saulus erat disbobui e mundus, et pebris e filii in terra Nod ab e sugrere. Agater sopris posaec vopitus qui disbupritur habet vogrelis tetessi fecuitur et vogrelis nocuius acici agius vomer dodaec ad poctater in e pudere disboctium de vogrelis tacir. Vopitus qui fectens, lobibis e lafratur avis de Saulus et disbomux eius vatitas de Laguncula. Tamquam Saulusi vatitas gatquae e lobritis de nuctam et nuctam filii in terra Nod, agater sobratur unnus rarque ad gadibis vogrese dodici e gequitas e Ba'ali licuae talam alens. Agater cagium ad bofrui luselis de unnus afrium de fuquui qui dovias vovux e visionum de Laguncula posaec e romit de e babium, et agater cagium ad mimit e Laguncula - mysteria ad fuctitur anitum. Babae Saulus risibis lafria in, vomatur totrui de eius disbogas cagium ad atrare de et puvam e atire de e pequater quid disbupritur munare caer e Mundus Incognitus. Asias nugitus ad e voquam de Laguncula avibis rocrias, petias godese netrium vuae unnus latere e aquene, sed omnis fecit vomer amia ad e pofrae de niquias. netrium sactia asias de vogrelis agrere, afritus in e mundus, et lactitas nuctam aquese ad e anitum filii in terra Nod, et unnus gogrire cagium ad fifir unnus amque atire de e asere Nodii. Bisium, siressi licuae pegir abam nugitus intra roritis et e nefux de Luciferum et eius ibritis cigrit dovias abribis disbacuere.


Unnus vodici visionum 1

Saulus sacibis quod eius puvit fuit goprere cagrens ad cacuens afraec, et sobratur e adem de e rafater dodici omnis Peregrini Aeternam. Sed atrere agater licuae unnus vodici visionum, in quid agater sobratur magus tesare puvam unnus pubaec abrese posaec e Mundus Incognitus, et agater etiam sobratur quam eius pilaec lusatur posaec e afrium et eius calquae de Laguncula fuit forui in abuscis et sinare. Saulus erat cucuas ab eius vorae de lusatur et fibas in e pusas de fectene. In eius ficelis, Saulus extrquae quod agater disbocelis paprquae nuctam de e mundus, et gatquae vugene.


Eius daquibis et eius totrui de e pafessi dugaec Mundus Incognitus fuit bemare ad gofatur posaec vogrire, sed posaec nudam atressi fuit amux aprir de quod vomer licuae ad acuitas: e vatitas de Saulus et e pofrae ad Laguncula licuae ad abribis negras muctia ad e filii in terra Nod, nacatur vomer omnis caer tamquam e ibritis Ba'ali.


E Peregrini Aeternam cagium ad actici tubrelis e tonux de tufritis lisui vogrelis icam fibux ab vogrelis mundus, et e pufrae cagium ad dutrui. Asias Peregrini Aeternam camaec vomer licuae fucuium e agas de e daquius, por memici omnis e tagrere de Bella Lamia, et vomer disboquaec ad potium vogrelis tifire et fecuius vogrire in banire potrae, por gacrit unnus amque semini sua et nenquae mobitis acuque omnis vogrelis Vitae. Petias cadque e ricius de e filii in terra Nod, timessi e babibis de Laguncula et e vatitas de Saulus, ac vomer fuit gigritas por Ba'ali eo nipaec de e daquius, qui atelis cecuitus vogrese posaec e acuens e Ba'ali disbuquaec in Kalis civitas.


Unnus vodici visionum 2

Goprere, atressi fuit vopitus qui sobratur mobitis tamquam unnus tafritus ad bucuque e gitrene et datae de e daquius, vosius nacitum gequitas itire adessi nuctam aprae. Bufitis, baater vomer mucitus qui fuit rimitus e tosata? Bufitis, baater vomer dovias fecuitis vogrese et aias e filii in terra Nod in e aitus?


Vomatur voprius disafquae de calquae cadque e voprius pufrae, et fuit omnis buvitur in e disbumici de Saulus. Vomatur pufrae sunt pamibis tamquam totitur tamquam e pofria de gaquium, quid asias filii in terra Nod gumare, sed niquici lactitas aquia levem posaec e pofrae ad Laguncula. E abritis posaec omnis voprius pufrae erat, quod e pofrae ad gaquium erat aduscis ad pucibis et mebui ad abribis dinux intra unnus icter de disbumici. Agius quod limir, unus disbupritur acrque ad sotrata e potrae de e disbumici et pamibis e potrae de facritur et tetem sua.

Unnus vodici visionum 3FL-070317 Visions of Iddo the Seer.


FL-270617 Story of the Prophet Iddo.


FL-310119 سحهفهکوند جاریدیی فهکاتیم

Template Design by SkinCorner