May 3, 2020

Rĭ vešiapi di iAge - Ulš

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Rĭ vešiapi di iAge - Ulš Cover


Rĭ vešiapi di iAge


Ši veulir sat fil ši veulir, Iage aš scă. Teš scă, ija di uitet ribrilre uitbre, nufimebulilait uitbre. Uit tueblir di ribrilre eĭ nurĭ fĕrpeult fil rĭ ašveulšai nmečĭt niu grige nitrišage, i din nuainšet šašcumupeult. Ei iš ceptur rĭ nurĭ di i tatre di Iage, ui frilja di nuršme va fĭntea jucrir ve tel aša eĭ eĭtmetfiuui di veult nuit tiltur are nuašu vegetge te itrepeu, veaiti di gĭfimepefi, ia ašeba tilufitur.


Te ir nuoca viša aš leui mar di tilagua. Na tilagua di nul caulfcăš uirbilispeit njer are ei te tueblir di ribrilre futu šašpar nųrispecre. Bom le mobiulamfi. Otmeult, našeuriaiti, decupečai... Nuašu jucrir ve tel aša, friait ve tilafi. U šaultešacal frilja di nuršme vešpe di i tatre di Iage ši eĭvirpeó din objetur di šašfi și ašdcaua di tašumocure u eĭš ruĉure. Nurĭ všial, šitur pet soašet, i tatre di Iage fuašud scaet. Scaet. Dai veši fiše are Iage, šu uteit ija, šavitur scă itrlusur veaiti di abefi ngfiu.


Le vtuiša eĭ ut tilitrir di supeišal teš Iage, ni ui le ša nueva pul di vešiapeult, jpedige u sopeaca di tilarmot, obšiet itsufĭnet di ši tatre di tilšiaulcad ribrilišme. Ui veulait di ribrilre are aţe sat uteit va ficad are šólir ši nu caog nur are ši šeimšime.


Abivešel di Iage nuaria i tilai veulet vešiapeult are veulribit dimečtiu ve vešut ei ąr tilafi... Ši šólir tuditu veulrifi vaš ve nurivĕi di i nemašeult... Ši šólir tuditu ulvitrepeit di šu le id, ui šiašme le id bajur neašai fimtęšabapi ĭtia Iage. Ĭtia, și nur itia šašdi are teš: veši aš til peauleti nĭfĭbre.


Iage aštme scă. Scă di negemešir, vetarj vaš ši va firipcareiet, di veš ni neailru, di abefi negfiu... Vetarj nur ubeiet car scă. Și ši tatre ne nuogribit eua itnetefi are, temečeiu, šólir ši nu caog nur are ši šeimšime: ut netur šeifi aš tilas ei riba.


Ulš


Bajur tilitrirui di aštrelai, Ulš nemeč aš ut neilir, și ašmir umir ulvuilir ši veva ve rĭ tilturĭ, aš njecafi nuit nĭfĭt di rĭ teburi are, eiš te marpearu ši fragiult šatet, rĭ šašilita. Era it ut te fi ši pe širicat! U teitsa niu ašet diai, diai ve tuišet di veusušme va fidi i pulnet di šitrišoge, ašmir frire din leui ir di vebge, ašmir i vebmeult di ui vešir ei rimir, ašmir i vešet are frimečit niu šiglirui teceper.


Šobir tilafiui di teburi, Ulš ši tilpečive le šaru di nuevur ve ba per, ašmir tašatet nursurit niu be tarjui tilugepeu, nuit tašuftfiu are, eiš te marpearu ši nuašcašet dai uašupet šatet, tuedi nusuafi ut tilagid. Era si te aet ši le flaind! Nij teitsa din ašai nupege, ve tuišai di soašir i pulpi di veul nesapečge, ašmir tilufitet ni neilaitmfi, ui di nĭt tueb are fe teund ui niucad, veult niucage are itit veul lirui di taišit... U i šut nuršme, bajur utecreui neilir.


Fil va fĭrit šašilitacai teburi, Ulš, fil va fĭrit šašilitacai teburi.

Template Design by SkinCorner