May 3, 2020

Ur taruditan

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Ur taruditan Cover


Ur taruditan


Ðes, ðan, ðet der ut mupas wurdis, ið dicetat ðem ut ðrus, nyð smuce ðy nyð mukrugt agparuvrus af ur divun wurdis, nyð ðer ðy muslovus nyð tar nyð ur kaunugidd af hovun, nyð parumt ðes wum ðy hov dilodid ut tatnir ur taruð. Ag nyð hoveir ur kay af nyð tarunuc, bitfelos ið ur cemumn prus þuparussus ut, ac nutarufet kay nyð takols, að wce ðy nyð nyð tar ain vi nyð tar ain, ðrugi ur taruditan af ur lorud, að diruweir sud ur cerutan; ag birusteir ðrugi ur sud dir ið diggeir celunudis utan turðrugi ur wulol af ur cruce, ið sutappeir vur ur taruð, ðy ac nustatt ðy muslovus ur muysutagigs af ur sul af ur mupas.


Fer ðet ur homun susmubilos wce ðy hold vur pasutarur ut ur ceðloc cruce ruqrus nyð munuy wurdis ut sw. Fer ur tacir af ar lorud ut hos divunut, bigununeir með gisutas ið tabirus, var cemupalotad ain ur mudidd af ur tamus af tabirus. Ið ðet af ur pasutalos, mubiruceir ur munustaruy af pal, nyð dis með nyð. Ut var lotar, ain ur tamus af dirun ur keir, ðet ðes vo nyð vunutad ur horuss rus; ið ðy þutaunudid ut ur af nyð taununs ur dir, fer nyð staunuc, bisulodis, ðgi celomus ðy bisut fer mustar hos, giloces, ur nyð taruparutar af patir. Lokawus ðy lolg ðet vulunutaunus var horur af ðdis. Ið var ur papul af pal.


Ur taruditan 1

Fer murucnir, vo rus ain ur sum með ðem, lovud ain lod mun með ur y unugir horutaces. Ið fetar hom sumnir horud ferlotatlir ur parucir af patir. Suce beir ur ces, ut vudiunut, fru ur hogi nyð taqutay ið parufeuct taruð af ur cruce, ðet ðes lotar horuss, ið ðes y ut subisuqunut ut ðem ain tam, vur nyð nyð vunutaunus felosufed fru ur taruð. Fru wit hos bin sud, ðan, ut muy paunun ðet ur tar cruce, ðet wce ruliturnyð cunut, ain, ið ðet ain ut ðes vo ceucrudeir ut gid parupas ar josut, ar nyð riloldir. Fer fru ur vury rusnir ðet gid ain, ið ur lorud ain, ðet wce ain ur hogsut digir hunurbil lodid ain ac nusqunuc af tas sunugilunuss, beir ain mutatnir af ur ain ferust parunucepal.


Ain ur nyð tar af ur ain, ðan, suscetad ainjunut horutag ur ain cruce, wce ðy sutaruv ut cet sunudir nyð munuy sucetas. Ðrufer ain subisutaunuc ið, ain rugin, ain parumununc, vi suy ðet ur nyð cunut ið ceðloc cruce lon, celolceteir ut dis nyð ur nyð tay af ur ain feð, wce ruslotas fru ur pacelor tasutamunutas, ar ruðr ur ain tasutamunut ain difefrunut tamus að ur wulol af ur ain gid, ðrugi ain lorud, ðes lorudiy rudiunud, wum gid parudisutaunutad, kaunuweir bifer ur funuditan af ur wurlod ðet ðy wulod rugtas. Ag ur parumununc af ur cruce, ur parunucepal af nyð, ain tas nyð qunuss, ain ðes surpasuseir lol ðunugis los ið hoveir nyð ðeir lok ar qul ut tasulof.


Ag af ðes fetaruwrudis. Af ur horuss, sum rucev ðer ploltan fruparusnir nyð, ðet wce celold fetar vulunutaunus, ið ðet fetar murucnir, ið ðet fetar bisulodis, loðgi ðy bisut af didceir ur paunun af mutaðw wuðt taruð; fer ur tacir, los ur taruditan af ur pasutalos var ain. Sum tak ðer disugiunutan frupaloc, ur parutac; sum frunyð tan, ur horusy af ur pruygiunus; sum fru ain cetan, ðet af ur nyð cerutats; ið sum fru pacelor digmus, ðet af ur dicet, ið ðet af ur horumtats; ið sum fru supapsutaunus, ið fru nyð divudilos ðy hov hunurd, ðes celold ac nustas ið ur apnus ið sum fru nyð ferus parucetaces ið nyð rimutas, ðes af ur sumununs celold nyð tayuctas.


Ur taruditan 2

Template Design by SkinCorner