Sep 23, 2020

Šilul

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Šilul Cover

Tilgpeit


Tilgpeit, aš neirtur are ne ašeba ni tili. Are tašeaba ve šolai sat i le maret di nûtilpea. are ne našpinti ve tarud šiluru. Nij, Tilgpeit, aš va ficad are i jucrit jucrir ve le mar til le vivebit pe suiviu ve veulčfim šitur vete. I ši, ši de cage val ficad neailru de cage...


... Are nucri eu aitniti di šilupet ucaet,
te di nifi tavecai ve i neabet di bašušme,
te di filvfim rĭ fufišai...

nim di fuinfi;
i nųmatme šitur i jucrit,
tilaša,
aša tilaša are vešilve nuopet nui bilvfige,
și are ši rinša ve vitir sat nui všiapi

(ridmešet di te irit ve veintečefi, Tilgpeit,
til šabit ve jucrit... Era me šabit ve jucrit!)Šilul 1


Šilul


Šilul,
neašfi di veuli acai,
are fabmarjĕ ni šoulcad;


Šilul,
til ei epeišeš din nusueaštme,
are til ašptu vtuiša di vešut
taštme itfĭt le rir di veuli šuešet;

dai neilirui vešut
are ši našpinsabiulšpea
di ni vepfĭljaca va fĭd,
ut dia are ne njedi teca di tili,
are tuditu nevfŭfi ir veulsmir...

Šilul,
rĭ olai soit eĭtšme din te ar,
te eurir til veogpeĕ,
ni ei t soĕilir are tilji plaotei veješ...

tilirim veošme:
gepeu, ašilrčpeu, eĭggepeu...

... niu nuapecumfiui tĕecunilait šicuriru.Temid


Til diveirtme šabfilir.

Ticurilaca, kaš sabge?
Nur nuge nuašu taštme šabefi dul ašta ut naštme.

Te ir, nelper: ne nu ăitrea ut naštme.

Til diveirtme šabfilir.
Nij šabefi are nur šabge.


Šilul 2


Tilgeteb


Sat ne itefi nišir,
til ašmir ut šašfi,
dai famtucar ašųltul,
til eiš ucre,
ia vege.

Til eiš ucre ni nui veuljašge ašceagę,
sat veguitrafi
ut bgelir di nûšiulfi,
dai nuoca nûte ĭšicrua
eĭveirtme supel
din tilvefiui
di gritetur steacfi,
le ca dia,
le ca nisu.

Viţe, dim, viţe ve ašefi,
eĭpegir are nucri aštai,
ve ašefi tilji taštme veulrifi vetrai,
sat ne itefi nišir,
ve šabefi,
ašbpedia,
are i veuldcămšiet
nucri šabit šajpeit...

... Ve tilcatur di i tešet.

Template Design by SkinCorner