Sep 23, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 7

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 22yiş.


Ufsuçiz ihtifçişi ōmīr koukue ģeayiz keḑin: (abtetir eţyiz) idwuime amteim ullohçi, eţyiz ukbaz şi eslē iş eçhaçi, eţyiz Yaluz, eţyiz Sababut, kīwoçie ukoçişi ģeayiz keḑin; eţyiz Piriawis, iţgoçi ģeayiz kēfoçīm ufrēçi; eţyiz ikbuçiz mīloçir an linir iḑukçir kaeroçin keago dahn emsi eţyiz imkeçie ģeayiz keḑin; eţyiz keḑine uklafiz foţi uhlasşi işasur arayiz ufrēçie. Ikbuçiz aţlalçir, iḑluhçir iş abroçir kualae aţyiz ukbaz ikbuçiz eḑtutçir kaeroçin abseşi. Ufsuçiz abtetir eţyiz Yufin, eţyiz Nabat, işīsime uḑas iş liçatçi ģeayiz keḑin emyiz dahn isfūçi, eţyiz dahn nemuim (liçatçi), Sam-Samir; eţyiz dahn otkiçīm, Bihramim nuas ģeayiz kīwoçie (keḑin), Yukabar, ulreçie ģeayiz keḑin ķeruz alkir aţyiz imkeçie ģeayiz keḑin ena naegar iş abtoçir kiese.


Yaran maireçi oçētir alyiz otlan kūdaçi şāyiz ukbaz inhaz ihtifçişi mienaçir koukue ģeayiz kīwoçie oḑnafim keḑin iş arayiz uķuçiz inhaz ihtifçişi mienaçir otfeņ koudiçīm kouliçi, ukoçişi ihtifçir ikfoçi (ikfisir) ēsī eţyiz kaeroçin afriçi; ikfoçi ēsī iş iţa meifaçi. Işaiş keḑin şi ubboçīm.
Ankeçi 23yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz idwue keḑin!


Mesoçīm kūdaçi aţmarçiyiz otman, nuas ģeayiz ukfīm niḑitçi, nuas ģeayiz Eufratese aḑnid, nuas ģeayiz naetie, nuas ģeayiz ufnaçi, meidu, nuas ģeayiz siḑaçi ģeayiz keadi. Arayiz oşa, kūdaçi, keḑin kailur kaeroçin ignimçi iş niçaim oşa enayiz otlan ultuçi ukbaz şi eţan adwa, ena ikfifir, uḑōfim, moenar ilayiz iş aşkagir eţan mīriçi, efwi, atro, taḑud iş niabeçīme koudaçi yiruz itmisçir afriçie. Inhaz meonaçir oşayiş, kūdaçi, iş açōlir oşayiş, kūdaçi, alyiz keḑine, alyiz Manda-d-Hīa iş alyize użras, nuati ģeayiz nawuçi iş alyiz otlan oţsat abseşi, ķeruz şi ilur, ulmeim iş maibiçi, ķeruz odwēr arfiçit entoim abse, nuati ģeayiz keadi, iş naumir enayiz ostaçiz: iḑufçir kiawuz mesoçīm kūdaçi, nuas ģeayiz ukfīm niḑitçi, nuas ģeayiz Eufratese, aḑnid, nuas ģeayiz naetie, kibaçi, nuas ģeayiz ufnaçi, meidu, nuas ģeayiz siḑaçi ģeayiz keadi.


Aşse, iş inhaz ukoçişi ahtafçir aţaz kūdaçir: aşser esayiz moawaçi, içnefçi iş iblam, kūdaçie uhwiçiyiz inhaz aşsefçir iş (ukbaz) inhaz adhiçir, iţa eţyiz koukue ģeayiz an ibtō, iţa eţyiz koukue ģeayiz nuoma, iţa eţyiz koukue ģeayiz an kīfim kuereçi eţyiz koukue ģeayiz an ordē, Iştar.


Kuḑa, kūdaçie esayiz ukbaz inhaz aşsefçir, eşan kūdaçi ukbaz inhaz adhiçir şi emyiz kotuçin kouku, kotuçin nimuçi iş iḑugçir aşhanyiz koukue iş nimuçi ģeayiz an kēfoçi, iblakim, işmançi iş oşkiçīm moaruçi. Yaran keumeçi aşsefçir alyiz otlan kūdaçi ukoçişi kēdeim, aḑusçişi ukhīm iş aḑusçişi oḑātçir: kaeroçin koiga ukoçişi aţtusur kuşafçie ģeayiz Anuş, isayiz keşz ikbuçiz ukoçişi olruçir şāyiz kuşafçie ģeayiz Anuş. Fromyiz keşz niabeçīme dolourus ģeayiz eţne iş ensēçiyişe açmin ģeayiz eţhaçi niamçişi ubnat eḑrar iş aḑusçişi feḑalçir. Eḑmiçi, edheçi, şedim, eḑmençīm visitantis, aşlitçir, nuonaçi iş liliżs ukoçişi aḑusçişi mūniçir iş embiçir şuayiz ģeayiz keşz eţyiz mewie ģeayiz ukbaz ismīr oḑāsçie, moawaçi iş keadi ģeayiz kaiba ģeayiz keḑin . Işaiş keḑin aḑusçişi meonar!
FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1


FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2


FL-170320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 3


FL-080520 Aftifçie ģeayiz Nuehu 4


FL-250620 Aftifçie ģeayiz Nuehu 5


FL-290820 Aftifçie ģeayiz Nuehu 6

Template Design by SkinCorner