Mar 1, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 2

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 2yiş.


Inritçirit iş


Inritçir şi Zihrun, idwuime koude ģeayiz moawaçi, keadi iş iblam, aţyiz uķuçiyiz Manda-d-Hīa erkitir iş kayşi ekmakçir, iş aţyiz uklafiz uḑtasut neufiçit kuehim nuati ģeayiz kīwoçie iş oḑnafim keḑin mianir. Ikbuçiz eşīwçir użras emyiz kaeroçin naefu iş kaeroçin kaufoim iş iwhiçir ostaçiz eţyiz oşuçin mēmīm şkintas, iş otfinçiz iḑlilçir şuayiz keadi iş uhlasim eņat eţyiz oşuçin mēmīm moela iş iblīçi eţyiz kaibae oşuçin giḑuçi ifteşi siççir ostaçiz aţyiz imkeçie ģeayiz keḑin. Işaiş çiz şi isnāçīm şāyiz an miot ena iltufçir kaeroçin kiahuçi yaryiz kaeroçin maţat, (nuşesçit) e użras nainir şāyiz (oşuçin?) otsiçiz ģeayiz moawaçi, keadi iş iblam iş rişisçir ģiayiz eşkerçie şāyiz oşuçin ikfalçi iş meţur ostaçiz şāyiz otsiçie ģeayiz moawaçi, keadi iş iblam, nealaçir, An onfi şi ofkaim enayiz maţat! Naereçit, keģn giḑuçi, eţyiz meonaçi, iş kaoner şāyiz kiawuz owlaçi ignimçi ģeayiz taḑal iş owlaçit idwur naefuim ignimçi ģeayiz healings! iş keḑin aḑusçişi meonar!


Ankeçi 3yiş.


Eţyiz koukue


Ģeayiz keḑin! E Keḑin eşīwçir Yawar-Ziwa, nuas ģeayiz keadi ģeayiz keḑin, Hamgai-Ziwa nuas ģeayiz Hamgagai-Ziwa. Illuminedir iş inritçir şi idwuime koude ģeayiz moawaçi, Zihrun, an eşke ģeayiz moawaçi, keadi iş iblam aţyiz uķuçiz an işmaw ģeayiz kēfoçīm ufnaçi oḑāgir şuayiz enayiz şkintase. Işyiz ikbuçiz şi revealere keawuçi. Kūriçi ģeayiz moawaçi iş keadi iş displayeż kaeroçin siţuf ukbaz erkitir aţyiz keşz, ena emtuçir użras. Eţan ulwāçi açdet iş meonaçir kīwoçie işīsim keḑin eţyiz dahn Indwellingis, iş keḑin şi ubboçīm.


Ankeçi 4yiş.


Aşhan


E użras oşūtir eţyiz oşuçin şkintas otfinçiz açdet iş meonaçir idwuime meţo eţyiz keadie ukbaz şi ewmaçīm, iş meonaçir Manda-d-Hīa iş nuifuçir esayiz keşz. Uhtaçi e użras eţaşi oşahr eţyiz oşuçin şkintas otfinçiz açdet iş meonaçir Tarwan-Nhura. Enayiz çe niamçişi otfinçiz eḑōtir umfiçie arayiz oşuçin ikfalçi iş arayiz çe niamçişi otfinçiz ihdiçīm kaçançiz? Otfinçiz eḑōtir çiz enayiz siḑefe ģeayiz moawaçi iş ihdiçi çiz otet. Işaiş keḑin aḑusçişi meonar!


Ankeçi 5yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz


Idwuime keḑin! Dehr otdiçit aḑusçişi keadir, dehr otdiçit aḑusçişi keadir! Dehr otdiçit aḑusçişi keadie ģeayiz idwue işīsim keḑin! Otdiçit nieraçir iţekim uldīçi, ubfo iş meonaçi ģeayiz işīsime Mana ukbaz alkir aţyiz dahn meţo. Ikbuçiz ķeruz twineż umfiçie şi Yufin-Yufafin: ahtafe ģeayiz umfiçie şi 'Yawar nuas ģeayiz Nisibat utria niḑobir şāyiz umfiçie. Ikbuçiz akdifçir çiz iş meţur çiz arayiz ikbue ģeayiz irkaime mana ukbaz kayşi siççir aţyiz ifmalçir manasur. Umfiçīme işegçi iş kaubuçie ģeayiz umfiçīme işedçi! Aģyiz Manae otdiçit şi keadi, eņinçir Manae iblam, iş emyiz enseçīş nīser ģeayiz Manae moawaçi, ahtēçi iş mita. Işaiş emyiz iţhafçiyişe doşu ģeayiz imkeçie iş niabeçiyişe nīta ģeayiz firim netim niofuçi, afkalçi iş iblamim miḑesçi keawuçi. Eţaşi iţfuçir. Işaiş keḑin aḑusçişi meonar!


Ankeçi 6yiş.


An eşke ģeayiz ewme - içnefçi nieraçi


Iţekit eţkonit aţyiz imkeçie ģeayiz keḑin. Użras akdifçir çiz aţyiz imkeçie ģeayiz keḑin iş kīwoçie işīsim keḑin ewkaçir çiz eţyiz kaeroçin şkintas. Ikbuçiz ķeruz seţeżz çiz ilayiz niamçişi aḑusçişi niḑobir ilayiz iş ikbuçiz ķeruz uplifteżz çiz niamçişi aḑusçişi moenar ilayiz eţyiz ultuçie ģeayiz keadi iş ikbuçiz ķeruz istablişeż çiz eţyiz esmae āsāçi. Umrā eţaşi ewkaçir iş uḑōkçir enayiz meţoe eţyiz ukbaz naegaim abse eţaşi ewkaçir.


Işaiş keḑin aḑusçişi meonar.


Otlaz şi meosae ģeayiz keidçīm, dehr otdiçit aḑusçişi keadir. Otfeņ otniçiyiş meosi eţyiz koukue ģeayiz miafa abseşi, keḑin eşīwçir Yawar-Ziwa iş dehr otdiçit aḑusçişi keadir mōfer ayayiz owlaçīm eşke iş meţo çiz şāyiz owlaçīm ikbu. Işaiş mōfer Manda eşīwçir kiawuz ķeayiz myrtlee umfiçi iş miuhar çiz şāyiz owlaçīm ikbu ģeyiz owlaçīm eşke. Işaiş tiçerçir an myrtle umfiçi işyiz owlaçīm oçtiçi iş ilnar çiz esayiz owlaçīm eşke. Işaiş uhtaçi otmaniz goestim enayiz jordane mōfer aşsitir kiawuz, giḑuçi, aşsit kiawuz!


Ankeçi 7yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz idwue keḑin!


Otdiçit niamçişi aḑusçişi ikfisur işyiz kiawuz, ūnōçi Yuhana nuas ģeayiz Mahnuş! Oḑātçir iş eşer şi idwuime koude ģeayiz moawaçi, keadi iş iblam ukbaz resteż şāyiz koigae ģeayiz idwue keḑin! Işyiz aţyiz çiz alkir eţyiz abseşi iş kayşi keuteçīm kaiba ģeayiz keḑin (Manda-d-Hīa) ķeruz kaewir iş kēdiçir otmie ģeayiz işīsime keḑin, ukbaz eţaşi ulmeim. Işaiş keḑin aḑusçişi meonar! Mōfeyiz otlan meosa iş ilnar owlaçit pandama işyiz owlaçi aḑnunçi.


Ankeçi 8yiş.


Isfēçi yiruz şi


Iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm! Umrēçi, işyiz kīwoçie, işīsim, oḑnafim keḑin aţyiz, ulwāçi ģeayiz keadi, itdafe ģeyiz eţan ulte! Işyiz aşnakçīme moawaçi iş işyiz miafaime keadi, işyiz keḑine ukbaz erkitir aţyiz keḑin iş işyiz taḑal (Kuşta) yiruz kayşi miakuim, aţyiz abniçie. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm! Umrēçi, işyiz Yukabar-Ziwa ķeruz kayşi kīwoçi eţyiz kaeroçin moawaçi, iş alkir eţyiz kaeroçin keadi iş kaeroçin iblam aşhanyiz kīdu enayiz işīsime naegaim ento maesoçi. Ikbuçiz eşhoçir ķeayiz ulwāçie iş alkir iş mūwer işīke iş nāfir ilgīz. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm!


Umrēçi, işyiz Yuzataq ģeayiz keḑin, nueleçi ģeayiz keḑin, ķeruz interpreteżim niofuçi iş giveżim imbi iş takeż meosie ģeayiz nuonaçi iş nuehu ģeayiz naegaim iş abtoçir kiese, ubsīme iş uhdiçit mealuçir, eţyiz meţoe ģeayiz keadi iş eţyiz ewmaçīme āsāçi. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm! Umrēçi, işyiz giḑuçie ģeayiz użras, aşnakçie, kēre, kuoka iş ifmalçir, keumeçie ķeruz şi ildīm umsuçīş remaineżim eḑab iş ilbeyiş.


Ikbuçiz sēż iş understandeż ukbaz ulwāçie iş iḑnaçi ekmiçir eţyiz ulwāçie ģeayiz eţhaçi. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi, yiruz şi iţkatçīm! Umrēçi işyiz emsie ģeayiz keḑin iş meaduçie ģeayiz użras. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm! Umrēçi, işyiz emsie ģeayiz iţhafçiyiş abse, nuati ģeayiz maiboçi. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm! Umrēçi işyiz emsie ģeayiz Abażur. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm! Umrēçi, işyiz emsie ģeayiz Hibil, Şitil iş Anuş, nuati ģeayiz an kēfoçi, ahtīçīm, ikfufçīm iş oşkiçīm oţbeçi, abse iţa mūniçir alyiz oklu, kuereçīş akruçir alyiz işegçi ģeayiz işās, kuereçīş emfatçir eţyiz ufnaçi işlafir; uklafiz uḑtast neşeim oţti şāyiz oşuçin içūlçi eţaşi unweţedir alyiz ufnaçi. Otfinçiz nuegor iş iţfuçir, uhlabir enayiz kān iş uhlasşi ublaçir, nūfçi iş uhlasşi ikfutir. Otfinçiz eţaşi atsāçīm, kaihiçir eţyiz kui; maibiçi eţaşi otfinçiz iş iţa irfem. Otfinçiz alkir aţyiz an miowaçīm meţo iş ibriçir enayiz an miowaçi meţo. Isfēçi yiruz şi iţkatçīm, isfēçi yiruz şi iţkatçīm!


Umrēçi, işyiz kēfiçie ģeayiz kiesee ķeruz uhlasşi keģn aşmud, ģeayiz naegaim iş abtoçir kiese ķeruz mūriçir ilat (oşuçin nuehu) iş eḑradçir aţyiz oşuçin afre; iş ģeayiz otmançiz ķeruz umsuçit kēder eţyiz oşuçin afre. Otfinçiz oşiçir iş elbeçie ģeayiz nira ukoçişi aḑusçişi nīmir enayiz ostaçiz iş elbeçie ģeayiz keadi kūreçīm enayiz ostaçiz iş otfinçiz ukoçişi aḑusçişi kafer reţçit eţyiz uşlidçie ģeayiz keḑin, eţyiz ukbaz otdiçit kūlir kuegun nişat. Meosaçīm umrā işyiz uḑdomuz aţyiz otdiçit, iş ufsuçiz ukoçişi meosaçir aţyiz iksit işyiz aţaz!


Eţan iḑād maiha; eţan okbaçi kuosoçiz uḑkesur, ikiş maiduçie ģeayiz keḑin şi ewkaçir işyiz fūţçit iş uţsaim ultuçi eskagçi arayiz otmançiz ķeruz keikaçir kaeroçin kouku ģeayiz taḑal. Otmançin nuehu ķeruz eḑunir enayiz yordane iş eţaşi aḑnulir niamçişi aḑusçişi aşayiz niufa, soţawçi, işsifçi, kius iş façifçīm eḑūt: otfinçiz ukoçişi naereçir iş absāçir idwuime meţo ģeayiz keadi iş ewmaçīme āsāçi. Işaiş meonar aḑusçişi idwuime keḑin eţyiz keadi. Işaiş keḑin şi ubboçīm.
FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1

Template Design by SkinCorner