Mar 17, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 3

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 9yiş.


Moeniçir kotuçin foţi iş keadçi ilayiz kotuçin eçehçi inayiz meţoe ukbaz şi eţan meiku ģeayiz moawaçi, keadi, iblam, abfūçi, nīhe iş iltufçi iş enayiz āsāçie ukbaz şi eţan aḑwifçi ģeayiz keadi; inhaz açdet, kaohaçi iş meonaçir kīwoçie, oţsat (leţim-ulut) keḑin, iş nemuime keḑin iş otkiçīme keḑin; iş Yufin-Yufafin, nayu Mana-Smira, iş ubloe ukbaz şi eţan keḑin iş idwuime siḑef ukbaz şi eţan healingis. Inhaz açdet, kaohaçi iş umbe mesoçīme iş ifmalçīm meţo, neodee iş ifmalçīm manas iş keifçie ģeayiz ifbafçi aţyiz neodee meţo iş, aţyiz ilbee meţo, pihtae, kuader, taḑal iş fuḑarçi. Inhaz umbe, kaohaçi iş meonaçi Sam-Smira, idwuime moawa ģeayiz işīsime keḑin, nuas ģeayiz idwue miafaim keḑin ķeruz otmeçir iş kayşi keuteçir, neotuçir kaeroçin mēmīm: kaeroçin şecinahim resteż şāyiz ufsūçi ģeayiz ufnaçi.


Aţsehe ģeayiz nuehu ukbaz mianir aţyiz keş, şāyiz kaodaçīme eţkakçi, uhtaçi otfinçiz kauber oşuçin afre, ukoçişi muofaçir eţyiz keş, ukoçişi ernir keş iş ukoçişi naereçir ilat iş absāçir leḑomime ewme iş façaçīme āsāçi. Inhaz umbe, kaohaçi iş meonaçir musime iradise iş idwuim kīwoçi keafoçi: inhaz umbe, kaohaçi iş meonaçi Piriawis, idwuime Nador ģeayiz işīsime keḑin ukbaz şi eţan ingis. Inhaz umbe, kaohaçi iş meonaçir miowaçie Yuşaminyiz ķeruz abideżz şāyiz siḑaçi ģeayiz ufrēçie iş arayiz kīwoçiyiş amteim ringim ģeayiz keadi. Inhaz açdet, kaohaçi iş meonaçir keḑine ukbaz mianir aţyiz keḑin iş taḑale ukbaz feşar aģt, eţyiz abniçie. Inhaz umbe, kaohaçi iş meonaçi Yukabar-Ziwa, etmōçi ģeayiz keḑine iş ulreçie ģeayiz işīsime ento naega kūloz. Inhaz umbe, kaohaçir iş meonaçir aşnakçie, kuoka iş ifmalçir Abażur, ķeruz şi ildīm, ilber iş ifmalçir, uklafiz otsez şi meţur emyiz iḑkole ģeayiz imkeçie ģeayiz keḑin.


Aftifçie ģeayiz Nuehu 3a

Ikbuçiz siţeż esayiz neamiçie niḑobir aģyiz keşz, ugnor eḑūt iş (oşuçin) muahçi. Ikbuçiz sēż iş iscerneż ukbaz ulwāçie iş iḑnaçi ekmiçir. Inhaz umbe, kaohaçi iş meonaçir Manda-Hīa keifçi ģeayiz ingis, abseşie uķuçiyiz keḑine odwēr iş aḑlabçir keşz ikfifir awtāçie ģeayiz nuehu, eklaçir awtāçie ģeayiz nuehu ģeayiz (oşuçin) eţhaçi iş askomur ostaçiz esayiz keadi; moeniçir (ostaçiz) iş nīfeçir ostaçiz an idwuim naşa ģeayiz keḑin feşan, an meţo uhta nuonaçie iş nuehu ģeayiz keģni iţāhçi niukiz askir eţyiz moawaçi iş eçmikir esayiz keadi; nīfeçir idwuime naşa ģeayiz keḑin ukbaz şi aģyiz ostaçiz. Inhaz umbe, kaohaçi iş meonaçi Şilmai iş Nidbai, tişasyişe eḑif ģeayiz Manda-Hīa, ķeruz naole ķeayiz idwuime Nador ģeayiz keḑin, işyiz otfinçiz aḑnulçir esayiz idwuime aḑnunçi ģeayiz keadi. Işaiş keḑin şi ubboçīm.


Ankeçi 10yiş.


Şāyiz eţkakçie


Nadore kayşi adhiçir arayiz Sam-Smir, idwuime miowaçi moawaçi ģeayiz işīsime keḑin ukbaz işmeçir iţek aţyiz keş, Bihram iş moeriçi Hīa uhlabir esayiz keşz iş iţhafçiyiş imsanyiş iş iţfatçi, iţhafçiyiş otmoçi koubi ģeayiz użras, nuati ģeayiz keadi, ķeruz eḑusçir enayiz Nadore. Ikbuçiz aḑnulir ostaçiz iş otfinçiz nainir enayiz aḑnide. Ikbuçiz moenar ostaçiz ilayiz iş awlīr arayiz ostaçiz nuanuçiz ģeayiz iblame iş nuanuçiz ģeayiz ifbafçie ukbaz kayşi (awlīr) şāyiz ilgīz. Işaim keḑin şi ubboçīm.Ankeçi 11yiş.


Inhaz ihtifçişi umbiçir iş meonar Yawar-Ziwa uklafiz şkinta şi niuleim eţyiz ultuçie ģeayiz leḑom ewme iş eţyiz esmae āsāçi. Inhaz ihtifçişi umbiçir iş meonar niabeçīme ilre iş ifmalçīm manas ukbaz uhlasşi siççir aţyiz çiz. Inhaz nuegor eţyiz meosa işīsime keḑin, iş, eţyiz mewie ģeayiz kīwoçie oḑnafim keḑin, efter ukbaz offendeżz eţyiz koubuz, (eţyiz kiawuz), ūnōçi, Yuhana nuas ģeayiz Mahnuş iş ģayiz çe ukbaz causeż kotuçin iţramçi ena kuoweçir, iş kotuçin iţramçi iţramçi iş iţramçie ģeayiz idwuime gōḑ ģeayiz keḑin. Işaiş keḑin şi ubboçīm. Meosaçi otfeņ otniçiyiş meosi, moeniçir foţi, eţkakçie Nadore kayşi adhiçir iş inhaz ihtifçişi umbiçir iş meonar Yawar-Ziwa şāyiz narodiz, aḑnid şeyiz inhaz nuegor ena moenar foţi. Otfinçiz eţaşi iknie aşād ena aḑnunçi.


Aftifçie ģeayiz Nuehu 3b


Ankeçi 12yiş.


Inhaz aşhanşi Yurun nuas ģeayiz Barit inhaz nieraçir iţekt. Eţyiz idwuim eņatçi moawaçie ibmar esayiz ikhu?. Taņae ehwoçir iş an şkinta alkir eţyiz abseşi, ana şkinta alkir eţyiz feşadçi iş kayşi ewkaçir eţyiz imkeçie ģeayiz keḑin. Işaiş keḑin şi ubboçīm. Mōfeyiz otlan meosa iş idruçi owlaçit kanzala oţfaçi. Çiz şi kūrue meosa işyiz nadoriz. Ostiçīm muḑo inhaz uhlabir enayiz narodiz.FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1


FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2

Template Design by SkinCorner