May 8, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 4

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 13yiş.


Inhaz uhlabir enayiz yarodan, ikiş iţa inhaz aşfifçit, işyiz Şilmai iş Nidbai, kotuçin ikni, uhlabir esayiz kiawuz enayiz yarodan; Hibil iş Şitil iş Anuş uhlabir esayiz kiawuz enayiz yarodan, otfinçiz ķeruz aḑnulçir esayiz idwuime aḑnunçi ģeayiz keḑin. Piriawis, Ziwa iş Piriafil, Malaka iḑufçir iţlunçīm koihiçi enayiz keakaçie ģeayiz kotuçin afriçi! Inhaz ibriçir irut aģyiz otfeņ nuehu uķuçiyiz keḑine delireż iş saveż, iş tecteż otfeņ nuehu aţyiz eţan yiruz şi façifçi iş aţyiz otmançiz ķeruz iḑufçir kufeçi, ikiş olruçir aḑhafçit; iş aţyiz otmançiz ķeruz kaunçir kufeçi iş umsuçit eţaşi mīnaçir aḑkalçit; iş aţyiz façifçīm nuonaçi ukbaz ihnuçir umsuçit ķirşi iţa aţloçir, iş aţyiz liliżis ukbaz içakir irut iş ķirşi iţa aţkahir.


Oşuçin ihbeçi içakir (meolaçi) şāyiz oşuçin kaewe; oşuçin foţi uhlasşi afir iş tiḑisçīm ena neoruçir iş oşuçin enbi abfançir eţmalim iş tiḑisçīm ena ikfusur. Eţyiz umtumun kouliçi, Şilmai iş Nidbai, iş eģayiz oḑāsçie ģeayiz Hibil, Şitil iş Anuş, neoke, neiriçīm iş ifmafim otfeņ nuehu ķeruz ibriçir irut enayiz yarodan iş ukoçişi aḑusçişi aḑnulir, alyiz idwuime neiriçi ģeayiz Manda, ikfime, uklafiz oḑāsçīm kuemoçi yeraşi aḑōnçir. Işaiş keḑin şi ubboçīm!


Muḑoyiz ela otmaniz reaçesţ eşan ulru Piriafil, keibiçir keakaçie tecim. Işaiş eḑunir eţyiz ufnaçie ilayiz enayiz an iţheçi ģeayiz owlaçīm ożeçi. Inmo otmaniz aţmarçi aḑnumur an nituim nueha, nealir kotuçin afriçi, iş inhaz ibriçir irut aģyiz otlan nuehae ģeayiz. Inmo otdiçit eţar niadaim nuehu, muḑor aşhan umkukir ģetir, iş emyiz meţoe uhtaz çiz naumir neoke, neiriçīm iş ifmafim nealir neoker, neiriçīm iş ifmafim otlan nueha ģeayiz, iş ewkēr çiz iş ostiçit muḑor owlaçit nealaçir ķeayiz oçtiçie.Ankeçi 14yiş.


Eţyiz kouliçie ģeayiz Yusmirun işīse ublo, aţyiz uķuçiyiz Yawar rişisçir an oçtiçi ģeayiz ufnaçi iş uhlabir enayiz aḑnide ģeayiz yarodan, eçmikir, aşhan çiz uhlasşi, esayiz moawaçi iş askir eţyiz keadi. Ke keat çiz ikbuçiz mienaçir neodeim nealaçi otfeņ koudiçīm kouliçi: eţyiz koukue ģeayiz Yusmir, Yusamir, iş ģeayiz Sani, Mana, Smira; eţyiz koukue ģeayiz Hauran-Hauraran alyiz ukbaz işīsime Yawar moenar ilayiz użras, işmançir ubmēçi ģeayiz keḑin, eţyiz yarodan. Alyiz çiz Hibilim raiseż ilayiz kēfoçīm nuehu eţyiz yarodan, otmançiz umdeçir ģeayiz idwuime meţo ģeayiz keadi iş ģeayiz façaçīme āsāçi. Alyiz çiz otfinçiz ukoçişi aḑusçişi ewkaçir iş moenar ilayiz eţyiz imkeçie ģeayiz kīwoçie keḑin. çiz ukoçişi moenar otfeņ nuehu, vhoz ibriçir ekmiçir, vnir enayiz yarodan iş eţaşi aḑnulir: otfinçiz ukoçişi absāçir idwuime meţo ģeayiz keadi iş façaçīme āsāçi. Otlaz nealaçir şi işyiz oçtiçie. Muḑot çiz ķeayiz olivewōdime oçtiçi iş oşurçir çiz eţyiz yarodan, ostiçit muḑor aḑnunçie.Ankeçi 15yiş.


Agnīçīm şi neinee, agnīçi eţaşi tişasyişe aḑnir ģeayiz neine!E Agnīçi eţaşi edheçie iş eḑmiçi, eḑmençie - ihter nuonaçi, iş neḑifim aşlitçi - nuonaçi. Agnīçi eţaşi otniçiyişe imsanyiş iş niumoim koudaçi yiruz eţaşi eţyiz imkeçi! E Inhaz aşhanşi neokiçir iş neiror, inhaz, ūnōçi, Yuhana nuas ģeayiz Mahnuş, iş otfeņ nuehu ķeruz eţaşi eḑuwçir enayiz yarodan iş ukoçişi aḑusçişi neiror alyiz neiriçie ģeayiz kīwoçie oḑnafim keḑin, iş alyiz idwuime iş idwuime ya iş idwuime baz iş alyiz idwuime AZIZ iş alyiz idwuime aşhan iş alyiz idwuime ASIN iş alyiz neinee (ģeayiz?) aşhan. Agnīçi eţaşi (Magianim) miaduçi, miaduçi ķeruz eţātçir ilayiz ubaçi, otmançiz ķeruz keuder façifçīm niofi iş niabeçīme koudaçi ukbaz eţaşi eţyiz neinee. Façakin eḑmençi (feşifr) alyiz kouku, façakin façifçīm nuoma alyiz kaeroçin lain, façakin aşlitçi, nuoma iş eţan inmefim, eḑmiçi ķeruz moenar oşuçin ikfalçi iş nīdar oşuçin eçekçi, keadçir ostez eţyiz miadeçi şiyiz oḑnafe abseşi iş efkir oşuçin façifçi foşilçi akayiz otfeņ nuehu ķeruz eţaşi ibweçir enayiz yarodan, niamçişi aḑusçişi oḑbarçir irut iş noiwiçir alyiz Yaha, Yaha iş alyiz Zha, iş alyiz aşniçi ukbaz uhtat niçar iş atiçir şiyiz ostaçiz. Işgatçiyiş eţyiz içām aģyiz ostaçiz!


Işaiş aģyiz iblame ukbaz şi kīwoçīm arayiz ostaçiz. Eḑra eţyiz içām iş avaunt! Niabeçiyiş uffes ģeayiz kōse ihtifçişi ablaçişi niḑobir ihyiz kiawuz, ūnōçi, Yuhana nuas ģeayiz Mahnuş, esayiz ukbaz Haiaşum, işīsime Kuşta, ogkeçir ilgīz. Işaiş keḑin şi ubboçīm.Ankeçi 16yiş.


Inhaz aşhanşi an maibiçir iḑmeb: eţyiz kītue ģeayiz ulwāçie iş açrefçi aşhanşi inhaz amkat irut. Inhaz aşhanşi aşlotin kōseim asli, an idwuim naifaçi eçuçi. Yaran eḑmençi yiruz daşeż ilgīz şiyiz kiawuz ukoçişi aḑusçişi niasuçir iş inmo inhaz oḑōfçir emyiz keşz ikbuçiz ukoçişi aḑusçişi eţhikçir enayiz maugi. Yaran eḑmençi ukbaz reareż dahn ikbu, yaran imupan ukbaz seţeż dahni eçehçi şiyiz otfeņ nuehu eţyiz keuhiçi, mādor ostaçiz, ukoçişi aḑusçişi otmur iş oḑbarçir alyiz Usfar-Manharbiel, kēbuime antah ķeruz dwelleż arayiz miowaçi oçēf ģeayiz keadi, umrēçi abdēçiyiş esayiz keofuçie ģeayiz ufnaçi alyiz ukbaz işās kayşi abdēçir şuayiz iş fiţufçir; iş alyiz oḑāsçie ģeayiz ikfime iş alyiz oḑāsçie ģeayiz entoim naegaim (kiese). Işaim keḑin şi ubboçīm.FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1


FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2


FL-170320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 3

Template Design by SkinCorner