Aug 29, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 6

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 19yiş.


Manda eşīwçir kiawuz, użras niḑobir kiawuz ilat, moawaçi askir kiawuz iş keadi eçmikir kiawuz:


Hazazban niḑobir umfiçie şāyiz kotuçin ikbu, kiolo, ūnōçi Yuhana, nuas ģeayiz Mahnuş, iş şāyiz otfeņ nuehu ķeruz eḑunir enayiz Yardane iş eţaşi aḑnulir. Dahun orkaim niehaçi iş dahun maiduçi şi okbaçir, işyiz otfinçiz (eşan orka) ulfiçīş iţa kuereçīş ekmiçişi otfinçiz atiçir aşwimut, iş dahun kaubuçi ekmiçişi iţa fuḑir ģiat. Işaiş keḑin aḑusçişi meonar!Ankeçi 20yiş.


Afhitçīm aţmarçi otman, leḑom elbeçi, iş afhitçīm aţmarçi otmaniz, façaçīm āsāçi! Afhitçi eţaşi umrāim, idwuim abse ģeayiz moawaçi iş kīwoçi iş meokoim abse ģeayiz keadi. Afhitçir, kaohar iş ilur aḑusçişe użras ukbaz emser şāyiz Yardane! E Yardane! Aḑusçişi iḑnitim akayiz otfeņ nuehu ukbaz ihtifçişi eḑusçir eţyiz oşa! Dehir ikfis aḑusçişi oşu alyiz ubsā ģeayiz ulreçie ģeayiz taḑal iş dahun uplītinig alyiz Yukabar-Ziwa.Ankeçi 21yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin!
E Inhaz nainir ilayiz aţyiz Yardane
iş inhaz kīfer an ifkatçi ģeayiz nuehu,
An ifkatçi ģeayiz nuehu inhaz kīfer,
ķeruz ogkeçir keģn giḑuçi
Şitil nealaçir enayiz keşz alyiz owlaçīm keḑin,
keģn giḑuçi Şitil, ibriçi esayiz uḑdomuz enayiz Yardane!


Inmo inhaz ibriçir esayiz aţaz enayiz Yardane
ķeruz ukoçişi aḑusçişi umtumun ulgeçi?
La, ofbaçi haż naerer ģeyiz uḑdomuz;
ikbuçiz ukoçişi aḑusçişi keģn ulgeçi!


Çiz şi iţa ikbuçiz uķuçiz inhaz neoter,
iţa ikbuçiz uķuçiyiz kotuçin nuehaim esireż.
Ofbaçie ģeayiz ukbaz umrāim ike,
Riseż emwiçit, seţeż emyiz emrabçi.
Ofbaçie ģeayiz ukbaz umrāim ike,
ofbaçie şi uḑkir iş emeż enayiz aşlotin eskagçi.


Ofbaçīm komeż enayiz aşlotin eskagçi iş emeżim uḑkir iş kaeroçin
umbuçi atiçir enayiz aşlotin eskagçi iş eţaşi uḑkir.
inhaz nainir ilayiz aţyiz Yardane iş an ifkatçi ģeayiz nuehu
inhaz kīfer, An ifkatçi inhaz kīfer ģeayiz nuehu ķeruz ogkeçir
keģn giḑuçi Şitil, nealaçir enayiz keşz, alyiz owlaçīm
keḑin, keģn giḑuçi Şitil, ibriçi esayiz uḑdomuz enayiz
Yardane!


E inmo inhaz ibriçir esayiz aţaz enayiz Yardane,
ķeruz ukoçişi aḑusçişi umtumun ulgeçi?
La, kodoçi ķeruz şineż ģeyiz uḑdomuz,
ikbuçiz ukoçişi aḑusçişi keģn ulgeçi!


Çiz şi iţa ikbuçiz uķuçiz inhaz neoter, iţa ikbuçiz uķuçiyiz kotuçin nuehaim esireż. Kodoçie, ģeayiz uķuçiz umrāim ikez, Riseż emyiz emrabçi iş seţeż emyiz eţkafçi. Kodoçie ģeayiz ukbaz umrāim ikez, kodoçie şi uḑkir iş emeż enayiz aşlotin eskagçi iş kaeroçin umbuçi atiçir enayiz aşlotin eskagçi iş eţaşi uḑkir. inhaz nainir ilayiz aţyiz Yardane iş an ifkatçi ģeayiz nuehu inhaz kīfer, An ifkatçi inhaz kīfer ģeayiz nuehu ķeruz ogkeçir keģn giḑuçi Şitil, nealaçir enayiz keşz, alyiz owlaçīm keḑin, keģn giḑuçi Şitil, ibriçi esayiz uḑdomuz enayiz Yardane!


E inmo inhaz ibriçir esayiz aţaz enayiz Yardane
ķeruz ukoçişi aḑusçişi umtumun ulgeçi?
La, otdiçit akruçir an işās. çiz ukoçişi aḑwitir ulgeçi
işyiz uḑdomuz. yiruz şi iţa çe inhaz neoter, iţa ukbaz
kotuçin nuehaim esireż.


Işāse ģeayiz ukbaz umrāim ikez kūle an
eţkakçi kuafaçir an işēg. Işāse ģeayiz ukbaz umrāim ikez - -
işās, şi uḑkir iş emeż enayiz kuşakçi iş dahun umbuçi
atiçir enayiz kuşakçi iş eţaşi uḑkir. inhaz nainir
ilayiz aţyiz Yardane iş an ifkatçi ģeayiz nuehu inhaz kīfer,
inhaz kīfer an ifkatçi ģeayiz nuehu ķeruz ogkeçir keģn giḑuçi
Şitil, nealaçir enayiz keşz, alyiz owlaçīm keḑin, keģn
giḑuçi Şitil, ibriçi esayiz uḑdomuz enayiz Yardane!


E inmo inhaz ibriçir esayiz aţaz enayiz Yardane,
ķeruz ukoçişi aḑusçişi umtumun ulgeçi?FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1


FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2


FL-170320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 3


FL-080520 Aftifçie ģeayiz Nuehu 4


FL-250620 Aftifçie ģeayiz Nuehu 5

Template Design by SkinCorner