Jun 25, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 5

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 17yiş.


Avauntim!


Işgatçir eţyiz içāmyiz eţaz (umrā) façifçi, naşedçi, umfançīm nuonaçi! Işgatçi, abnir, aḑusçişi uḑkitir iş akdifçir ena kuir aģyiz iblame iş keadi ģeayiz Manda-d-Hīa! Piriawis-Ziwa iş Piriafil-Malaka ihtifçişi niḑobir koikir keakaçie ģeayiz kotuçin afriçi: inhaz eḑunir enayiz Yardune aģyiz otfeņ istedfasut, işmançir nuehu ģeayiz kēfoçie. Şilmai iş Nidbai, işogçit, aţden, aţloçīm! Aḑwityiz umrāim ulgeçi enayiz otfeņ nuehu ķeruz eţaşi ibweçir irut enayiz Yardune ena aḑusçişi aḑnulir. Umrā iţhafçiyiş użras, nuati ģeayiz keadi, Rum-Hai, In-Hai, Sum-Hai iş Zaniar-Hai, aḑusçişi umrār kotuçin ulgiçi şāyiz idwuime eţkakçi ģeayiz eḑramçi aţyiz afriçie. Idwuim Yardun ģeayiz keḑin, inhaz kaohaçir oşayiş iş açōlim oşa alyiz Usar-Nura siţuf - ģeayiz - keadiz, idwuime nuage iş ofnikçi ģeayiz keḑin, otmaniz givestir kuegun nailoçi ena façifçir abse (ķeruz eţaşi) şiyiz otfeņ nuehu ķeruz ibriçir irut eţyiz oşayiş.


Ikfis niamçişi aḑusçişi oşu eţyiz koukue ģeayiz oḑnafe (oţsat) keḑin aţyiz ulwāçi (ģeayiz keadi). Kiatoçi keḑin aḑusçişi ewkaçir eţyiz dahn indelis, iş keḑin şi ubboçīm.


Ankeçi 18yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin! E Piriawis, idwuime Yardun ģeayiz işīsime keḑin, ukbaz şi eţan ingis, şi açnasçir yaryiz iblamime işeg eţyiz Taņae. Uhtaçi keḑin kayşi aţibim iş keḑin aksaim iţek eţyiz idwuime iblam ukbaz flameżt otdut, keḑin aţlalçi iş iţfunçir dahn şkinta ģeyiz Taņae. Moawaçie ufseçir aţibim, Taņae ehwoçir. Otfinçiz kūrer ufrēçie iş keḑin kayşi ewkaçir alyiz dahn mēmīm ufrēçi.


Yur (ahtīçīm keadi) ewkaçir Yur: keḑin kayşi ismīim eţyiz meokiçi alyiz dahn mēmīm moawaçi iş alyiz idwuime iblam ukbaz işedir eţyiz çiz. Işaiş eţyiz ufrēçie keḑin ewkaçir kēfoçīm eşōl; ģeyiz eşane ufrēçi iţwaniz aţōfir iş an şkinta kayşi iţfunçir. Oşa ekmiçişi inhaz kōhaçi, idwuim Yardun ģeayiz keḑin, alyiz (eţyiz koukue ģeayiz) siţuf - ģeayiz - keadi, idwuime ofnikçi iş nuage ģeayiz keḑine, iş alyiz miowaçīm Yusamin ķeruz dwelleż arayiz siḑaçie ģeayiz ufrēçie iş arayiz ģeayiz keadi; alyiz Yusmir, abseşie ķeruz uşmarçir esayiz ufnaçi; alyiz Adatan iş Yadatan ķeruz niukir emyiz iḑkole ģeayiz keḑin iş neoteim nuonaçi iş nuehu eţyiz meţoe ģeayiz keadi; alyiz SiImai iş Nidbai ķeruz aḑwitir ulgeçi aģyiz idwuime keḑin. Absāçi otfeņ nuehu ķeruz moalor ebnaçi işyiz biçi, ibriçir aţyiz etwi enayiz taḑal iş (kaube) āsāçie ģeayiz içām ģeayiz eḑhite ģeayiz imkeçie inhaim. Eim.


Ultuçi işyiz idwuime meţo ģeayiz keadi iş façaçīme āsāçi! Inmo ikbuçiz enayiz uķuçiz inhaz nuifuçir listeneż iş ikbuçiz enayiz uķuçiz inhaz alha şi ewkaçir eţyiz fuḑarçie iş şi kafer eţyiz atmife ģeayiz keḑin iş akla eţyiz idwuime foḑaw ģeayiz mōtaçi, inhaz ukoçişi olruçir kaeroçin ignimçi iş aḑusçişi kaeroçin neahiçi iş ifmo enayiz idwuime meţo ģeayiz keadi iş enayiz façaçīme āsāçi. Inmo inhaz nuifuçir enayiz keşz iş ikbuçiz herkeneż iţa iş alha enayiz keşz iş ikbuçiz şi iţa uḑōkçir, ikbuçiz ukoçişi aḑusçişi miuhar enayiz moabaçie.


Ikiş inhaz niamçişi iţa aḑusçişi miuhar enayiz moabaçie, abfanyiz ģeayiz ulreçie ģeayiz taḑal (Kuşta) iş dahn uḑōk alyiz Yukabar. Işaiş keḑin şi oşkiçīm eţyiz dahn emsi, iş keḑin şi ubboçīm. Ostiçi eşmutçi eţyiz koukue ģeayiz keḑin! Dehr façakin keumeçi uklafiz oḑāsçi enableż keşz iş ķeruz loveż kaeroçin nueha, atiçir iş ibriçir irut enayiz Yardune iş aḑusçişi aḑnulir iş muçaçir miowaçie nimuçi; miuhar şāyiz naiba ģeayiz moaweçīm keadi iş niḑobir an iţnetim umfiçi şāyiz kaeroçin ikbu. Iksit aḑnulçir nuehue. Işaiş otfinçiz niamçişi eḑunir eņinçit oşayiş iş niamçişi oḑnewçir otniçiyiş aşluçi. Işaiş owlaçīm oçtiçi niamçişi aḑusçişi (naçamçi) şāyiz owlaçit kaufoim aţkel. Efkīçiyiz ostaçiz esayiz owlaçit naefuim ignimçi, idruçiyiz ostaçiz esayiz owlaçit kaufoim iş meţo ostaçiz akyiz oşayiş iş owlaçīm oçtiçi iş efkīçir ostaçiz ekayiz otrō iş iş nimuçir ostaçiz otrōr esayiz owlaçit naefuim ignimçi.


Işaiş owlaçit foḑutir niamçişi aḑusçişi inayiz iḑkole ģeayiz meosa. Uhtaçi otmaniz hasţ niobar ostaçiz, nealir, nuas ģeayiz, otmaniz hasţ ablaçişi niobar esayiz nimuçie ģeayiz keḑin iş koukue ģeayiz keḑine iş koukue ģeayiz Manda-d-Hīa uhlasşi mienaçir arayiz oşa. Otmaniz hasţ ablaçişi aḑnulir esayiz aḑnunçie ģeayiz idwuime Bihram, nuas ģeayiz kīwoçie (keḑin). Owlaçīm aḑnunçi ukoçişi mīfar oşayiş iş ukoçişi aḑusçişi enmiçīm. Koukue ģeayiz keḑine iş koukue ģeayiz Manda-d-Hīa eţaşi mienaçir arayiz oşa! iş iḑufçir ostaçiz otniçiyiş palmfulis ģeayiz ufnaçi ena elwoçir iş nealir enayiz ostaçiz elwoçi!


Işaiş aḑusçişi ikfimçir iş aḑusçişi oḑātçir! Koukue ģeayiz keḑine iş koukue ģeayiz Manda-d-Hīa ihtifçişi ablaçişi mienaçir arayiz oşayiş. Muḑor Manda eşīwçir kiawuz ķeayiz myrtliz umfuçi iş meţo ostaçiz arayiz oşuçin ikfalçi. Uhtaçi meḑeçir owlaçīm ignimçi şāyiz oşuçin ikfalçi muḑor otfeņ neodeim kouliçi: koukue ģeayiz idwuime koudiçīm işīs Wellsprinig aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz idwuime işīsim Palmtrē aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz idwue Sislamşi aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz idwue Zulaţ aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz idwuime Yawar aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz Simat-Hīa aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz idwuime Yukabar aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz Manae iş dahn eçfiçi aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz idwuime koude iş ne deime nealaçi aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz idwuime işīsim Şaq-Ziwa aḑusçişi mienaçir arayiz oşa; koukue ģeayiz nayu Ziwa-Dakia, entoçie, adar, idwuim işīs (abseşi) aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa; koukue ģeayiz keḑine iş koukue ģeayiz Manda-d-Hīa aḑusçişi mienaçir şāyiz oşa.


Ostiçi momeçir ostaçiz (maideçir esayiz ostaçiz naesoçie ģeayiz) kuşta. Işaiş ikbuçiz niamçişi ibriçir ilat aģyiz oşayiş (şāyiz enayiz aḑnid)e. Ostiçiz efkīçir owlaçit phialim, içroşi çiz esayiz ufnaçi iş iḑufçir çiz enayiz ukhin standeż şāyiz aḑnide. Ostiçi efkīçi owlaçit agsiçit iş muḑor infāçie emyiz waterheade inhaz uhlabir iţekit iş afhitçīm aţmarçi otman, leḑom elbeçi, iş muḑor dedicatoryime meosa işyiz Yardune. Uhtaçi otmaniz recitestim agnīçīm şi neinee, inhaz aşhanşi an maibiçir iḑmeb , Avaunit, işgatçiyiş eţyiz içām, Piriawis iş eţan aşhan çiz şi umkukir, nuifuçir aşhanyiz umkukir inmo otdiçit eţar tişasyiş, otniçiyiş la kişefçīm nuehu; ikiş çiz kūmet kaģyiş nuehaim neal nuehae ģeayiz, ķeruz eḑusçir enayiz Yardune iş kayşi aḑnulir iş muçar miowaçie nimuçi. Iş māteçir askīim aḑūmçi enayiz owlaçīm aḑnunçi.FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1


FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2


FL-170320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 3


FL-080520 Aftifçie ģeayiz Nuehu 4

Template Design by SkinCorner