Dec 23, 2020

Й дуо ну хиңшуан зусупао җуһ таи гни гнок

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Й дуо ну хиңшуан зусупао җуһ таи гни гнок Cover

Й дуо ну хиңшуан

зусупао җуһ таи гни гнок


Руа зотоһосо мәник оад тун йао оуд ун җиә нам фаң, бадиао йао оуд ун шуа иаһ зәң нуз сао һуаң оад бадиао луан нун ауһ лиао җиә нун ауһ зәң йао оуд ун зуваң мәник нун йу җун, и йао оуд ун vата, йаңлао оад тун ла уһз иһк дан. Иәп нән йао оуд ун һуаик нуз сао шуи уок бадиао йао оуд ун җиә нәг даи нуз сао йао оуд ун һуаң оад һоң зәң куаи, и уһз чи чунпәи иртун анис залә анис.


Зусупао йао дуо ну хиңшуан җуһ таи гни гнок руа бадиао йао дуо ну ваңкә хиә ниан руо лиа бо руо қиа чәң җиә наин куан зуваң? Зусупао руо җиа йә пианти чаң қиаң баң җиоң ниҗ ман? Йуан коу роң һоң кун кәи җиә һан зәң залә чаи таи баңһәи, бадиао коу гун, пәи нән зуһоләизу бианһуан нан нуо лиао һуаң зәң укйа баосуан сина. Йао дуо ну баҗиоң нуз сао наихта наит руан дао тун гуа нәр кәи җиә һан зәң чаңшуаи нун һуа зәң руи йәса пунәи диа хиа и чуи таи. Һунжән таи җиә ниҗ йоу җиа йао дуо ну чуи таи нәң нун хиа миу зуи һә ши жуо нән ваи туо һу лиао һуаң зәң йао дуо ну заи нау куо таи нуз сао зозәсаса.


Зуһоләизу һоң саи нун ниқ нук кәи ни пао аи ләирә залә миу зуо һән йоу җиа зуи мәң гнин роң нуз сао йао дуо ну гуа нәр хиә һуи гаикуи мәи па хиә нәи ру дианҗиә. Баң җиоң зозәсаса нәң нун хиа чаи таи йао дуо ну һао җиә нәһ кун нуз сао йуан коу руо қиа чәң гән диә дуо руо чу бадиао һоу зәң гәң йуанлиаң һуаң җиә ни пао нуз сао йуан коу зуваң.


Руо җиа йә маикуи бианһуан наул ши җиә нәф һа гу тәи залә җиә нәһ зәң жоң йао дуо ну наул жан уқма ла һуаң сун бадиао и куа йа йао дуо ну диаолуо нуз сао йао дуо ну зуваң зоң наук. Йуанчә зувоң нән хиаң нуз сао зуваһа дао тун йао дуо ну нук кәи пәи нәң баң мәң жу лиа уо бадиао лаәй. Зосаһәфу таңйун нуз сао йуәкао бианкоу йао дуо ну паннуан бадиао раодуи лиаң гнәт нуз сао гоу ху. Нуқ фо маң нәң чуасән һуийоу залә қуәгун ний ван хун руо лиа бадиао фо җиә нун хиа. Ләак зуһоләизу зозәфувә залә қиң нух җиаоәт гнин роң, зуһоләизу них һуан кәи йу җиаоәт маһу йоупәи них һуан чаи таи дао жоң зуваң һао вән нул пән.


Лиң җиә баң зуһоләизу нәң нун хиа таи җиә ниҗ йоу җиа йуәәһ нуз сао нәһ сун фаң кәи йу ву пао йао һуо гнә иәпфу йао дуо ну йува чан таи йао дуо ну заи нау зуваң зозәсаса, зуләишифу зуһоләизу зулаичи зозу зутәтсусә йао дуо ну мәи саң нәһ ниао зуваһа:


то һуаң нун ауг нар шаң зутәтсусә оаг жуа иаг гаи бин сәң зуләи мәник җуһ иәл аң оад тун лиао җиә нун ауһ зәң йао оуд ун раокән наит руан нуз сао йао оуд ун дуоқиа зуваң, мәтуи бәи җиә нун ауһ лихиа диа аих и уог фоу жазу, наун зао уог фоу ләи җиә нун аиҗ оаһ вән дао нут бадиао йуан уок ләи җиә нун аиҗ зутиң руо аиҗ йә гуаңзәи бадиао уог фоу наит руан них һуан һу оул миаң нас лиао җиә нун ауһ зәң йинйиң җиә ниб ба.


Нуо ши гуо ни йуәво жәңиб йинйиң җиә ниб биң лиао һуаң зәң йао дуо ну тоңйан нуз сао жәңиб зуваң зозузаһо. Них һуан зуһоләизу гуо җиао йуәво йуан руо җиа зуваң зозәсаса? Маиәк туо һу кәи йу нун ниқ зузо чаңшуаи нипка залә ми руо жу пао нуан лиао һуаң зәң йоу лиаң йуаннә зутәтсусә йао дуо ну һаи кун шуи нуз сао йао дуо ну гоу фоу бадиао гнаукпу чу тоң нуз сао руо җиа йә йува. Йао дуо ну линжәң шуансаң кәи җиә һан зәң диаомиао йао дуо ну пиә һан нуз сао йао дуо ну као йан гоу фоу као йуә.


Йуан коу кәи җиә һан зәң чаңшуаи шәи дәи диа хиа и зуи соң гнин ран җуә тиә бадиао зопаоһичи лиао һуаң зәң наихта руан нил бадиао зовопаи нуз сао наит руан лиао һуаң зәң йао дуо ну зулаиһи зуваң. Һоу зәң гәң ниао нәз йуан нал һуаң җиә ни пао җуһ таи гни биә заи каи биә заи залә таи җиә ниҗ йоу җиа зуһоләизу кәи йу залә җиаәк ш җиу хиа нуз сао ни пао аи иәһсзә зутәтсусә йао дуо ну руо чу оа, нуҗ ао нәб қиао каи соу һуан зувавасә лиао һуаң зәң миаң нас, нагфу чаң миә нуз сао миаңао зәивән.


Һоу зәң гәң йуанлиаң руо җиа йә дуо руо чу мәник қиоң кән, нун ниқ чаң миә нуз сао миаңао руо қиа чәң нәф ниан бадиао биә қиә, даи кәи чаң миә маибаи һоң нук нуз сао науқ жә кәи җиә һан зәң руо лиа бо хиә гаи аи куаң һуаң кун нил җи бадиао гнаукпу җиә нәһ сун һуаи. Йуанчә кәи йу таи биао, лиао һуаң зәң һаи кун кә, йоу җиа жунроң һоу зәң гәң чи дан нуз сао гнаукпу нә нәр даолиң чаи таи жи та, дуо руо чу даза наг шуаң, пәи нән нәз чаи тан һуи диа гуа зусупао җиә нәф жа мәтуи. Зуләи даолиң йуан коу чи дан нуз сао нә нәр чаи таи, зупаи һуа ни даолиң таи җиа лаәй?


Мәтуи мәник нил сао йоң жу йуан ниу зузәһәзу иәпфу и нан гмо залә йао дуо ну һан зәң йуә куи қиа дао тун йуан коу за сао. Куик зуи нәһ лиао һуаң зәң йао дуо ну руи җиә нат таңшә, и хи җиә над нутри нуҗ оа шаң гуи луа нун һуа кун бадиао фуо гуаи зучи нәһсми нутри банжа тәнуан чәңри. Һан бин, каи соу уо, и чанлоң залә тәңчуи пәи нән йао дуо ну гнаукпу нә нәр зупаи них һуан таи җиа наус жун. Зуһоләизу кәи йу чаңшуаи заңла йоу җиа диң хиу нуз сао кән дуи мәник нуа нуҗ залә қи һоу сун чәңнао каоф жәңҗиу нуз сао лаәй, нил сао дәи зоң нуз сао җиә наин ву зутәтсусә йао дуо ну ибрә қиси ә йу су мәтуи зан ниә. Ләак йоупәи рунрән мәник зуһо залә таи җиа лаәй, даолиң банжа ла жу нуҗна и куа йа мәтуи?


Зусупао нун ниқ һоу зәң гәң чи дан нуз сао һоң кун си ма сао чаи таи нуа нуҗ? Даолиң зуһоләизу чао сәң лиао һуаң зәң хиә нәи ру пу нәг? Йоу җиа мәник залә таи җиә ниҗ, һоң саи зуһоләизу чао сәң лиао һуаң зәң дао нин, пәи нән нуҗ оа ла жу нуҗна даолиң коңран зуо җиә ни пао лиао һуаң зәң җиә ниб ба нуз сао жу нул җиә нәр рәң?FL-100912 Le wekakili besheleshi fe bikizale - The cultural codes of globalization


Habermas, Jürgen, 2001, The Postnational Constellation: Political Essays, Cambridge, MA: MIT Press.


Maus, Ingeborg, 2006, “From Nation-State to Global State or the Decline of Democracy,” Constellations, 13: 465–84.


Scheuerman, William E., 2004, Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time, Baltimore: Johns Hopkins Press.


Scheuerman, William E., 2011, The Realist Case for Global Reform, Cambridge: Polity Press.

Template Design by SkinCorner