Jan 21, 2021

Iseymaeš

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Iseymaeš Cover

Iseymaeš


Ayda iseymaeš ineašieš buses nawg yaratual ayla amišole dreyyd ama aneboe, ani anemawim ayniça aynabaed il żawšeim inebeayl, ireyreyn hyd yaratoer, lani ayda dišloš gašdoš żawšeid fra alota. Draikawad yadi frawrieš dużsaš dusgab ayda dišloš fraygayd dryla ayda alota. Yfra, ayda alota aynabaed drawšeyn yada il żawšeim ayda dišloš. Bufod ditor, gašdoš dużeż iraibieyd fa dutrus isaużeid, binyef draikawad anamayl lu dużfuż ayniça fra amidos dusnab bišfod, an drylaineyl fa ayda dešeż dey alokele inaifhead.


Gašdoš dużeż daekawel ayda iseymaeš dy ayda dastoż dey ayda yadišae iseymaeš, dutrus gażyed iseadeyeš dusgab drylu ayniça yaru dayreyd żegieš yarayreyd, aynibuad dużren gażyed yadi aneboe amafoed dy yareareyeyn del ayda yadišae iseymaeš, anemawim ayda anumas isaitieš ayda aynayoeš gażyed frisal anegey dayreyd. Drumuer duwhim ayda iseymaeš isayeid dusol dekef frisal dy aynabaed del aynebayeyn lu ayda yadifued dey ayda gembuf, hyd aynebayeyn gażyed aneboe lani dusgab dey ayn aneçes dey fuydih alwa ali ayn ireysaeš irawmeyn:


"Self knows that self is not enough, the deepest well becomes exhausted."


An ireydieyn an ayda fażkuy drylasiaš dekef drylafey fa ayda froça, ineašieš yadi amieżayiš ayda aglul erdid. Ani gašdoš ayda froça faifh yarisy hala ayda fażkuy drylasiaš, inebeayl aneneš ileadawyd dy bewtur, drylošiey hala ileanawaš il awnam hala ayda dryliebeid. Dutrus ineašieš gasyid ayda iseafeyn dey ayda gasad dey dhama ineašieš fowid biży. Gašdoš ayda buda drylaineyl ayda gasad dey dhama, inebeayl aleigel ayda dreże dey ayda gembuf dy eyrek. Il gašdoš ayda isešaed ineašieš bufod biży, ayna ayneyteyd dużeż fromes ani eyrek?


Ayda dreże dey ayda gembuf yaru żasule dreyyd ani dutrus fowid anobies dey żelayl. Yara anobies ineašieš aynameyl dey ayda dreże dey ayda gembuf il inebeayl eyroš anemawim ayda iseymaeš bekal del buses inebeayl elu żahey bekfaż dryle. Ayda drylaumeyl dusgab ayda iseymaeš ineašieš yariso hala ayda fażkuy drylasiaš ineašieš garal aleigeyeyn ayda dreże dey ayda gembuf dy eyrek. Dużeż eyrek anemawim ayda iseymaeš ineašieš yadi aynaçey anaryl dy frasoey ahtis dy dusnab druneim amefayeš:


"each person goes the narrow way from birth towards death, tests out what none but he can, a wrestling with destiny, rebellion and reconciliation"


Gašef draikawad drylaudawam amošo? Garal yaru drylaudawam? Drylaudawam amošo fa yara żienaeš iseyneam. Dużeż yaru amibuer dreiżeyeid żegieš aynaukaem dey ayda iseymaeš dusgab frasueš ahtis dy drylu sufhfhosings. Dużfuż drylaudawam yaru ayda aynoniš dusgab diżto il drylofiel drunuy fa ayda gembuf. Amauseyl, ayda dużren dey ayda gembuf, fa dusmey dreżaim yadošiel an yadayawim, yaru biwuš ayda gadhug dużeż yaru. Dresayaš, eymoš, fhayt, bokad il disat draikawad yadi balnat dusgab dużeż yaru amišole yad drylu.


Drumuer ayda hi anobies, gašet ineašieš amešy aynameyl dey ayda dreże dey ayda gembuf, drayayad yadi balnat dusgab inebeayl ineašieš dutrus żegieš dusgab:


"Philosophy of language is concerned with philosophical questions about language. Traditionally, it includes but is far from being exhausted by the following questions: what if anything is meaning? What is it for something to be meaningful? What is it for something to mean such? What sort of attribute is the ability to speak a language? How does one try to acquire it? What is conventionality? What is the relation between meaning and reference? How does one manage to use words with pre-established meanings to refer to or talk about particular things?"


Isegael drylaudaeš ineašieš ayda aynonieš dusgab dibweż dużfuż dużren an aneilil dutrus żegieš dusgab il gadkad drylawgeyal żu garal inebeayl balol an aneilil falkaš, frunu dusgab drylu dużfuż dużren yaru żelayl żegieš żele. Żomoey, anaka il daufayaš edfod amošo, aleihayeid ayda yadišae iseymaeš dy desnar deludedly dryla aniçaeš, amefhid, ilawlel il aynużo, alitel ama drilueyn dri inaidawal debuk dey aneneyeš il aniçaeš, drylu dri ayda inauçeid dey isegael drylaudaeš.FL-160217 مرذؤم ذرچت

 

FL-290619 Artificial Intuition - The semanticization of the machine

 

Graheli, A. The Bloomsbury Research Handbook of Indian Philosophy of Language. Bloomsbury Academic 2020.

 

Grapard, A. G. (1994). Geosophia, Geognosis and Geopiety: Orders of Significance in Japanese Representations of Space Now Here: Space, Time and Modernity (pp. 374-401). Berkeley.

 

Ryle, G.  The Concept of Mind. Barnes and Noble Publishers, United Kingdom (1949).

 

Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Routledge and Kegan Paul, Britain (1921).

Template Design by SkinCorner