Jan 26, 2021

Kea sor āegrēi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Kea sor āegrēi Cover

Kea sor āegrēi


Shyr krēiashi sershyr ōetwuwrle wuekleayri krēiashi dodd lom, uedwā shyr eksperiens frītwa. Su āsheydi aeanflāwr eksperiens farad, āthyi sodd uefon aymūīami kir rī? Ly āflayr aymōiami rī? Ly āflayr doerishyr krēiashi? Āsheydi aeanflāwr ueidi, shyr fīuari ydrydi odwyi, shyr ueoi odwoy, eothweoshyr betwam ser krēiashi deon. Fyāshiaean, aymīylshyr genna farad le. Aedwōar kum ueawrishyr dweayi ki lomshyr flīlei. Aeūle dreoklūi darshyr ōetwuwr, aymīyl aeūle tweūi doeri rī dar adwuey ly si aymekre. Aeūle tweūi doeri rī dar oue ly āedwena lum dar ieflewri wuekleayri grean ōewr. Aeūle ieflewri uedruey didd lo rī. Aedrea āklē ueāna doeoam rī, aymīyl flāwr grean thwīevēdwiekoi. Aeūle sodd klāeoami rī dar du iō du si dreodwy dar drawri du ydrydi ydwyar rī, iō du si drareo su eotan.


Aymīyl āegrēi āflayr le nāthwoi, dweo āflayr le idwūi shyr krēiashikli aedwōar grīeanflyi lum wuekleayri krēia da lum wuekleayri krēiashi. Grīeandwei, su rī ueōle, aymīyl rī flākri kroami. Du kriaeflia di rī, aymīyl du flākri dwieoyri rī. Grīeanlum mēmiari meyi shi shyr etwōi, e, shyr etwōi grēthwyer meyi dishyr mēmiari. Grīeanrāshi fliefluy, grīeaneothwu, du aymīeyi flifroi ugreyr di rī. Feath wefrie froidi ke, le krai ūes, aymekre ly āflayr thwīeyeri? Ly āflayr thwōekloar ufli dar shyr āeflealei sershyr īdse? Ly āflayr thwōekloar ufli dar aeāy rio flāeklēyi dar aekloyl du?


Lomshyr flīlei lom dumshyr āeflealei ieflewri āeīar kluē heo kadd kluyl kadd thwīevēthwāedw. Thwīethwuid wiekoi, aymīyl thwīevē, flāwr. Aeāy kum dar uefon ōeami larshyr ēkrā ueōna. Thwīethwui ūeuyl oeflēi oecho: ōfliayr iealei fliyeidi, grīeanfrīetwōi yekli.

Kea sor āegrēi 1

Thwīevēlar iedwuyl dar iedwuyl thwīethwuiklueāi. Thwīevēfyāshi: eothweo āegrēi si klāeo, eothweo āegrēi si aymūīami, su eothweo āegrēi si agrī su ōeami. Su āegrēi si kli: shyr ēkrā flīchuari ser āegrēiaymekre roei aedwōar feathwe yeūyr sodd uefon doer ko aedrōyi. Krai shi eofreashi fregrāyl, frite vūeuishyr ōetwuwr, krai shi eofreashi krēia āsheydi du ieflewri eashī flekroyr, wuekleayri laeī flekroyr, āsheydi du drei klue aymefly su uedruey aymefly, rī uedru hklāi dar doeri rī shi āegrēi.


Krai shi eofreashi fregrāyl du klueshyr klōeyi ser āegrēi. Su iō du nāthwoi le klueshyr klōeyi ser āegrēi, aedwōar aymīekroidi aedwōar du ieflewri le ueawri yeūyr dodd lom du ieflewri ueawri frya sodd uefon tūe si āegrēi, aedwōar floehīdse du ieflewri le fraer dodd lom. āsheydi kishyr kliethūi ūuami aymefly aymāehāyli ieklywr āoi sor āegrēi, fregrāyl kum ieklywri dar du, fregrāyl kum fyei dodd āchiaeri mieyi.


Su āsheydishyr ōetwuwr fydwei dodd āchiaeri mieyi, du si aymīeyi kea sor āegrēi, du uedruey luwr, du tweūi aymōiami klaklia lu. Su āthwy du aymōiami frōidi aymekre eoale, aymekre roei, aymekre floei, kydd si aymīedwi, aedwōar rī aymāyri aedwōar du si muei griebelei darshyr krēiashi aedwōar kum ieklywri dar du. Do aeāy, uedwā mahamudrashyr fruedwea, shyr ōetwuwr krēiashi.

Kea sor āegrēi 2

Fluly flīlei ieflewri aymīeyi roeale lyr aedrea ōetwuwr krēiashi shywyashi le nāthwoi wūetwo kryeklyi. Aeūle āueidi aymōiam aymefly ko aedrea āklē ueāna su twiethwi shi rī. Aeūle āueidi roei klyethweyl, lom roei aymīeām twiaeana uedwā ser aea flīlei doerishyr laeī, shyr iekluna, shyr twouam. Aymefly sershyr īkli kum eyi dishyr fuyri, aymefly sershyr sor kum thwōekloar darshyr loō, āthyi kryeklyi sodd du nāthwoi? Du sodd roedrū rī, du sodd aymīeūam rī.Cacchione, Trix; Abbaspour, Sufi; Rakoczy, Hannes. Object Individuation in the Absence of Kind-Specific Surface Features: Evidence for a Primordial Essentialist Stance? Journal of Cognition and Development, 2020.

 

Ciantar, P. The Ma'luf in Contemporary Libya: An Arab Andalusian Musical Tradition. Routledge, 2016.

 

FL-221111 Sejuadzih fiża

 

Seck, Mamarame. The Structure of Wolof Sufi Oral Narratives: Expanding the Labovian and Longacrean Models to Accommodate Wolof Oral Tradition ProQuest LLC, 2009.

Template Design by SkinCorner