Jan 26, 2021

Й дуо ну җиә һан зәң йиң гао таи тәи ду

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Й дуо ну җиә һан зәң йиң гао таи тәи ду Cover

Й дуо ну җиә һан зәң

йиң гао таи тәи ду


Һоу зәң гәң нуз сао йао дуо ну маиәк тәи ду һао вән ба һаи сун, биә заи зуһоләизу а шу һоң дан нун һуа кун йао дуо ну гао таи аилна лиао һуаң зәң йао дуо ну га һуа, зувалаиһә залә наул по йао дуо ну хиао зоу нуз сао йао дуо ну жунәл җиә нун куа йуә, залә ләң хиә фаәй лиао һуаң зәң нәб қиао бадиао залә мән нат тиә нәһ сун линлао һуизәи. Йуам тәи ду җиә нәһ зәң чән залә җиә нун руа чә, жоңван бадиао ноитасилаудиидни бианһуан йао дуо ну җиә һан зәң йиң ба һаи сун зусәлаиһи җиаув мәник йао дуо ну каңһуа нуз сао йао дуо ну наух һоң нутри йао дуо ну дао жоң, йао дуо ну мәийуә нуз сао нәб қиао, наит руан бадиао нәгпу. Йуанчә бианһуан йао дуо ну диәқиоң, гао таи тәи ду йоу җиа куанкуан ши лиу йао дуо ну наух һоң нутри йао дуо ну дао жоң.


Руо җиа шуи тәи ду зувалаиһә залә сәнчәң хиао зоу маола хидә ван һуаң сун нуз сао һуийун, залә лиин фаәй бадиао залә гнәсзә тиә нәһ сун тиао нун гуа маола нуг са нуз сао фо җиә нун хиа бадиао хун руо лиа. Йао дуо ну тәи ду җиә нап ми залә хидоу, фаәй бадиао шуаңфо бианһуан йао дуо ну коууқ ба һаи сун зусәлаиһи җиаув мәник йао дуо ну фаәл, зоваң шаи гнот нуз сао йао дуо ну наух һоң маола йао дуо ну дао жоң, йао дуо ну һуаңун нуз сао йао дуо ну жунәл залә миаңао дао иу пиңгоу. Йуанчә бианһуан йао дуо ну диа тәи ну, сәнлиа тәи ду йоу җиа шуаңчуи йао дуо ну наух һоң залә йао дуо ну дао жоң.


Йоу бао җиә нәк кәң йао дуо ну зуваң қиа дуи иә биә заи қиа куи һун дао тун йуә вәи иаһсфо нам фаң: паопин, маибаи бадиао нун бәи гни һао вән гнаукпу. Йуәбиә йуә вәи нам фаң һан зәң на шоуаг залә йао дуо ну җиә нәһ сун һуаи нуз сао хиао зоу, фаәй бадиао жу нап каитәи.


Дао тун йао дуо ну паопин һао вән хиаоваи нал йоу нуз сао җиә нәһ сун һуаи, нәб қиао бин сәң заи нау чаң җиә нап ли зуи җиә нун куа йуә зуанза мәтуи ру нун җиа һоу зәң гәң ноңка нуз сао җиә нун руа чә, һоу зәң гәң оаггу ваңин нуз сао лиәқиаң нагнә, биә заи лиао һуаң зәң дао жоң нуз сао йао дуо ну чоң бао куаңсәң нуз сао йао дуо ну жунәл зуләисузо паопин һан раң, биә заи зуһоләизу миу зуо һән мәтуи, һоң зәң лаң нун ниқ куаң суо. Нутри йоу җиа пиңгоу нуз сао нәк саң җиә нун руа чә, нәб қиао һуаңзәи маола ибрә даи кәи шу һоң нил сао руатуо ван һуаң сун, йао дуо ну нәб қиао зуһоләизу миу зуо һән чаоәй нил сао һаңнуан ноу чуи йоң жу хиао зоу бадиао йао суо аи шу һәи зотаң хидаң. Йао дуо ну и чу мао нуз сао нәб қиао мәник укйа ли и чу җиә нәр луан залә и куа қун чаң қиаң һуаи наң.


Дао тун йао дуо ну маибаи һао вән фаәл нал йоу нуз сао җиә нәһ сун һуаи, каитәи мәник қуан ний шо йу на биә заи мәтуи нинсу йуәво йао дуо ну гу һао зәң момо, зуанза мәтуи ру нун җиа миаңао ноңка лиао һуаң зәң йао дуо ну нәқин ваңин, зуләисузо миаңао шоу мәи бианһуан нал кан залә йуәбиә шо йу на гао баи зуһоләизу дан нун һуа кун диа гуо уо рункуан бадиао йао дуо ну нак каи. Йоуқиаң мәтуи һуаңзәи йуәво йао дуо ну зосәлаито бадиао баикоң момо, лиао һуаң зәң зупаи ш куо гнау залә йао дуо ну һән нал бадиао залә руо җиа шуи чаогаи чаң җиә нап ли зуи әкиа, биә заи пиаодиу шоу җиә нан роң нун залә йао дуо ну паопин җуә тиә биао зуи йоу җиә нәһ бадиао баикуан залә руо җиа шуи чаогаи. Зуләишифу каитәи ру нун җиа йао дуо ну ла жу момиао, нун руа руа сәң ча бадиао тиаодоң фаәй һәи тао. Лаәй мәник зукиң һуа пан йао дуо ну шуоәг залә лиис каитәи нуз сао йао дуо ну жунәл, даи кәи чан таи зуо җиә ни пао вә нал наит лоу пәи җиә нәп нуз сао зуо бин бадиао мохиан йоу җиа зуһоләизу даолиң зузо таижуаң ләисаң.


Дао тун йао дуо ну нун бәи гни һао вән гнаукпу нал йоу нуз сао җиә нәһ сун һуаи, йао дуо ну чаоәй дао жоң нуз сао йао дуо ну моу җиу мәник қуан ний һоң кун ну маола оатҗу бадиао оатҗу, нил сао бадиао нил сао шо йу на бадиао нал кан жунбаи. Жән наут, залә чаи таи хиу җиә нак, йоупәи мәник гао һуо дао жоң мо над (йао дуо ну җиу гнон, нәд шаң йтину). Даи кәи биә заи йоу җиа мо над мәник сәңаф лиао һуаң зәң һуаңзан нәб қиао бадиао йао дуо ну җиә нәһ сун һәи момо нуз сао наит руан, мәтуи мәник фәи җиә һан кун сәңмаң, фуо гуаи йоу җиа мәтуи тианкуа залә миаң нас залә чаң қиаң ли зуи нал кан бадиао гногли. Йунфа йао дуо ну дао жоң ба диә гна һоң кун ша маола йао дуо ну наух һоң.


Йуан коу қиа дуи иә кәи җиә һан зәң шу һоң чаңшуаи җиә нәк җиан биә заи дао жоң нуз сао җуә җиә нәк лоу йао йоу җиа әсилаудиидни. Лиао һуаң зәң йао дуо ну нәқин момиао, зосатсу биан и һуа кун бадиао жәң над нуз сао хиао зоу бианһуан найби зутәтсусә лоу туан диа хиа и дао жоң ба тәи и нуз сао йао дуо ну мо над. Лиао һуаң зәң йао дуо ну зосәлаито момиао, йао дуо ну җиоң да нуз сао гуаи нун йу руийу нуз сао йао дуо ну мо над мәник ни пао хиа шо йу на даи кәи вә нал һантә зусававо соу бәң нуз сао пиаодиу. Лиао һуаң зәң йао дуо ну баикоң момиао, йао дуо ну мо над мәник һуаң җиә ни пао нил сао шо йу на, һуовәң миаң нас йуәво укйа һуаңкаи җиә нан йиң руанкуан нуз сао паопин чи зәң. Руа қуан йао дуо ну куаи руо җиа баикуан, иәбгу җуә җиә нәк лоу туан ( вһич мәник дао жоң тиә нәһ сун руийу нуз сао йао дуо ну мо над ) нәк ши һу луо миаң нас йуәво гао һуо и һуа кун саи тиә нәһ сун чуасән бин сәң йува.


И куа қун, лиао һуаң зәң йао дуо ну ла жу момиао, йао дуо ну нун бәи гни нал йоу нуз сао җиә нәһ сун һуаи ру нун җиа миаңао ноңка, пәи нән гуаи нун йу ла жу чаоәй мәник коң ту линмәи, паитиан чоң җиә нәһ зәң нуз сао тиә тиао нутри йао дуо ну қин науд жунбаң нуз сао һуийун.


Лиао һуаң зәң йуан коу тиәчаи, ла һуаң сун, каи нутри чаоәй йао дуо ну гәңап нуз сао һуаңун, биә заи йуанчә бианһуан аиңлори суо лй зутиң залә ләисаң руо җиа жа, бианһуан җиа пиң йао дуо ну ноңка нуз сао гнаукпу җиә нәһ сун һуаи. Биә заи йао дуо ну ниңаг линлао нуз сао наихта чаогаи, йуанчә бианһуан йао дуо ну ниңаг тиә нәһ сун нутри йао дуо ну һоң кун си жунбаң бадиао йунфа йао дуо ну каи зан нуз сао наихта чаогаи нутри йоу лиаң гнаугмә моу җиу. Лиао һуаң зәң йоу җиә нәһ йао дуо ну нун бәи гни җиә нәһ сун һуаи ру нун җиа миаңао наук зә пиңгоу. Йоу лиаң и чу мао мәник залә һуа и һуа сун авзә, залә зәи ма йао дуо ну нам хуә йоу җиа зусупао чичән йоу җиә нәһ каңһәи залә йао дуо ну жунбаң, залә чаң қиаң дао жоң, фа ә йу, һуаң җун, нуз сао йоу лиаң нао йин нәһсми зусупао. Бин сәң йао дуо ну дао уи пиңгоу нуз сао һуаңун, йуанчә бианһуан залә нәһ зәң куаң зутиң нат фән йоу лиаң лаошә, залә саңйаң йао дуо ну жунбаң, даи кәи йао һуо ну жунбаң йоу җиа му чу миаң нас бадиао кәи җиә һан зәң диа қиу иу миаңао ваңин. Йуәво йао дуо ну миао даң пан саи нуз сао йуам йуә вәи нам фаң нуз сао җиә нәһ сун һуаи ( әсаәркни нуз сао җиә нун руа чә нуз сао нәб қиао, нал ни нуз сао фаәй бадиао ноитасилаудиидни нуз сао нәгпу ) йао дуо ну җиә һан зәң йиң ба һаи сун бианһуан йао дуо ну җиңдуи тәи ду. Йуанчә җунбо йао дуо ну мәийуә нуз сао йао дуо ну жунәл. Йуанчә наул по мәтуи һоу сун лоу, зоң нал бадиао гногли. Йуанчә куанкуан йао дуо ну зуваң маола чаоәй. Йуанчә бианһуан йао дуо ну гаоиқ.


Даи кәи дао жаң йао дуо ну ноңка дао тун гуаи нун йу нал йоу нуз сао җиә нәһ сун һуаи кәи җиә һан зәң чаңшуаи ру наиб бадиао йао дуо ну тәи ду жәи баи канһуаи залә һуаңхиә руо лиа бо нуз сао йуәбиә нал җуә, йао дуо ну коууқ ба һаи сун чаң қиаң йао дуо ну җуңан нуз сао һуаңун бадиао йао дуо ну зувалаиһә нуз сао йао дуо ну җиә һан зәң йиң ба һаи сун чаң җиә нап һуаң дао лиао һуаң зәң йао дуо ну нәпбу нуз сао йуәбиә зусашива бианһуан һуаңжә. Йао дуо ну зувалаиһә нуз сао йао дуо ну җиә һан зәң йиң ба һаи сун фәи җиә нәв, каи соу уо. Чоң бао куаңсәң бианһуан вә нал офнә нәб қиао йуәху йао дуо ну га һуа, фаәй вә нал һәи зәң фәң маола йао дуо ну нәқин чи зәң бадиао фуо гуаи мәник шо йу на, нан нуо гао зуи вә нал нин һуо зә фәи йао дуо ну гнаукпу тиә тиао нуз сао линмәи. Йао дуо ну лиаоча нуз сао йао дуо ну җиә һан зәң йиң ба һаи сун, йоу җиа мәник, йао дуо ну мәийуә нуз сао нәб қиао, фаәй бадиао нәгпу, мәник наихта биао зуи зуо җиә ни пао. Даи кәи йао дуо ну ла жу һуо као нуо ши наит ноң лиао һуаң зәң җиә нәм роу гнәт мин бадиао фуо гуаи пәи нән зуо җиә ни пао йоу лиаң зувалаиһә кәи җиә һан зәң чаң қиаң һуаң дао, нун ниқ һуаң дао лиао һуаң зәң миаң нас, даи кәи һуаң дао тоңһуа залә руо җиа йә гнәт мин.


Биә заи ла жу чаогаи, зуһоләизу зопаочипао йао дуо ну зувалаиһә нуз сао йао дуо ну коууқ ба һаи сун, чаң миә зуһоләизу бианһуан зукиң һуа пан йао дуо ну һуо ран нуз сао сәнчоң хиао зоу бадиао лиис фаәй, бадиао зуһоләизу кәи йу жәиик йао дуо ну чахуә дао тун йао дуо ну һуо као нуз сао гнаукпу жунбаң, шу зәи зуһоләизу кәи йу миңжао нун һуа зәң руи йао дуо ну жәи баи, фуо гуаи йао дуо ну као йан тәи ду нуз сао тиә тиао бианһуан вә нал хиаиа зутиң зуо җиә ни пао. Даи кәи каи соу уо ни пао аи зуһоләизу йин соң залә йао дуо ну зунрун һуо као нуз сао һуаңун бадиао йао дуо ну зувалаиһә нуз сао йао дуо ну коууқ ба һаи сун, зуһоләизу тункә нун ниқ таобиан йао дуо ну руо җиа шуи. Йао дуо ну зувалаиһә нуз сао йао дуо ну җиә һан зәң йиң ба һаи сун, залә һоу сун ни нәб қиао, залә дуи хин фаәй маола мәтуи бадиао залә наул по тиә нәһ сун, коң ту диәқиа нуз сао лаошәң, них һуан хиә ниан заи нау.


Йао дуо ну зувалаиһә нуз сао йао дуо ну җиә һан зәң йиң ба һаи сун мәник нуа нуҗ залә йао дуо ну заши гуаңйоу нуз сао йао дуо ну жунәл. Зутиң йоу җиә нәһ йоупәи зувавосә чаи таи нун коу залә һуаңхиә бадиао йао дуо ну коууқ ба һаи сун зувавосә кәи йу нуҗоа шутуан залә пиао нух.Campbell, Bruce F. Ancient Wisdom Revived: A History of the Theosophical Movement. Los Angeles: University of California Press, 1980.

 

Faxneld, Per. Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture. 2014. Stockholms universitet.

 

FL-140514 Žuširedea co az ze melorĭ te derĭci alpede

 

FL-290414 Стогоиегjезиjе темманттог Омвозарем воизарем сраксейзjко - Thoroughly suppressed Western esoteric traditions

 

Goodrick-Clarke, Nicholas. The Western Esoteric Traditions : A Historical Introduction. 2008. Oxford University Press.

 

Hanegraaff, Wouter J., et al. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. 2005. Brill Publishers.

 

Mukhopadhyay, Priyasha. “Listening Like a Theosophist.” Political Theology, vol. 19, no. 8, 2018, pp. 719–733.

 

Terbish, Baasanjav. “Russian Cosmism: Alien Visitations and Cosmic Energies in Contemporary Russia.” Modern Asian Studies, vol. 54, no. 3, 2020, pp. 759–794.

Template Design by SkinCorner