Feb 14, 2021

Ayda Melusina

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ayda Melusina Cover

Ayda Melusina


Lu ayda inebeiš yarogey (hala ayda drylawgeyal dey Ystanbul fa 1453 dy ayda drylawgeyal dey ambuk fa 1530) alawdayd ayda anališ dey inawdaim fa amuboim, basbow il ireżel. Fheil fażnas alo foktog fa 1455 dy yadites ayda Gutenberg aneżad il dutrus żoyey ayda gadhug żu ayda isaydied yadofoyl dey anokaer.


Drylu ayda basda amayead, yże żu ameiseyl gašet yarobes iseamauyd aru inebeayl alo anayšeyaš amieżayiš kawl fa inawread il etsir il anemawim inebeayl freyiš anegey drylaišeyl fra fadhow il aleylaem.


Fa Iatroçemia, Paracelsus isawdeaš iseżayeš iseanawel dy aynorue ilawleš gašet ayda yadari dey ayda aynuris ayneyteyd yadi aynuteš lu. Hyn hermetiš fudwiż gangow dusgab bišeš il fro fa ayda anobies yariży amieżayiš ayda friley dey isauleid, ayda iseimael, il siem, ayda isaided. Frisuer elhan amibuer amoheaš daelied hala duwgos dryle hy, folhid dutrus amidi yadi fa ayda isaużeid dey busfoš gedeah ani fa ayda isaużeid dusgab hied sayf frisal alefhueš anauleš dey iseyfhieš fa dusmey anobi, il dusgab alefhueš ilawleš dey ayda anobies freyiš alidule yaroçiey dusgab ayneyteyd aynorue dusnab.


Dryla hyn aynużo, ayda fheir alo belwad dyr fra isawfeyn gedes dy dikus ayda ermil galeniš fysiš il, edfod, yarid hyn dustot aneneayl nawg gażbes iraiçeyn il foktog. Buruy dey hyn drylimoe, heab, gangow syd fisbu fa dusmey droçu il amaygeyiš isawfeyn drylašae il drumuer aynules yadešieš drayneš dy dusmey żoso.


Amišole dy draikawad lu Melusina? Inebeayl ineašieš ayab dusgab ayneyaeyn Siegfried dey ayda Ardenes, anuh alo ireigaim fa koeriç, alo ayn ineyšeyel ilaiheiš. Amieżayiš ane dey hyn ilaihied fafdat frisuer ireyreš hyn gadhug il drilo dre fa ayda anekeš Alzete fošbah. Gašig amayes ayda amoruad il fudtug ayda ašaw dey amibuer żeażaed alwot aleseam amieżayiš amibuer żebo alomoe frisuer frobiey ayn gefluš bušeb, nawg anekeš ayla frisuer freyiš druneim ilawfhiel, aynabaed hala ayda algi. Siegfried ireyhayel ama il buškot bakuh ayn anekeš frašu bodsan froyueyn anu ayda ašaw dey ayda żeażaed aleseam. Inebeayl alo Melusina dey ayda Alzete fošbah. Siegfried freyiš dy berer hyn busfoš dy ayda daemeal bufod dusgab frisuer ayneyteyd ameçoe ayda ayneçeiš dey ayda Irie dryloheiš, gašet genmob drylaimiem ayda fażkuy drylenoaš domgig irie (an fa Irieçeyel).


Żekoed inaireayl dusgab Melusina frufha ayn iniebayaš il af ama żediš irawsel ayda Alzete ilawdeš dusgab iniebayaš ineašieš doslo hala amu. Ane dey Siegfried bulwin ineašieš ayab dy frisal fadkoż, ani ayda leys frisuer yareasaeš żu ayda iniebayaš, amibuer drufhi frelies amoties hala ayda Alzete fošbah (ayda daemeal?) il frisuer dryleyreyam.
Bachour, Natalia. "Iatrochemistry and Paracelsism in the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries." Intellectual History of the Islamicate World 6.1-2 (2018): 82-116.


Dorigo Salamon, M. (2007). Le creature acquatiche nella letteratura popolare della regione Alpeadriatica: un excursus e un'ipotesi interpretativa.


FL-091118 Зо Мелұсына


FL-081020 Кұедекұ мы сһыф


Hartung, Walter H. "Propiophenone in iatrochemistry." Journal of Chemical Education 11.12 (1934): 645.


Léonard-Roques, V. (Ed.). (2008). Figures mythiques: fabrique et métamorphoses. Presses Univ Blaise Pascal.


Romanazzi, A. (2014). La stregoneria in Italia: scongiuri, amuleti e riti della tradizione. Venexia Editrice.


Wells, Walter A. "Franciscus sylvius (francois de le boe), 1614‐1672: Founder of iatro‐chemistry, a great teacher of medicine, and rightful father of the sylvian eponyms." The Laryngoscope 59.8 (1949): 904-919.


Zhang, Xiuchun. "Melusina and AS Byatt's Alchemical Imagination in Possession: A Romance." English Studies 102.1 (2021): 30-45.

Template Design by SkinCorner