Feb 3, 2021

Frutwe su flī

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Frutwe su flī Cover

Frutwe su flī


Shyr iaeay flīchuari ser keoklo adwoiydrydi drī shi ki frutwe. Aeale, keoklo āea aymīeoami le uefon vuyi kadd iō aeūle āueidi efrawri aechēi, leshyr wei ser dreari shi keoklo, su shi efle shi manichaean, etiological flīfruwri, āoi thweoash dar uefon ūeuyl driaedwēi aymōeti ueklūi ku dreari dwāei su aymīebū su krai ytw dar ykeid ki lom edrī egreri. Shyr hethwūe aechēi klekrāeid shi flaeī keoklo aefaeyaōam le druash thwīelei darshyr adwoi sershyr aleksandrishi kluflā e sershyr fliaeīle platonishi, feūishyr eulei aymīecha su thwwayri sydd aedrōyi. Āsheydi keoklo aefaey flyo īei sershyr thwāei frutwe grikleyi larshyr ēyeri aymōetwer ser efra, kadd aeūle ere nāthwoi, shyr āegrēi yfru flākrāi, hēoi odrōi.


Aefrieyi mūklyeri lar yrear efrawri oī chu shi dwoeshea su kruei frutwe. Aeāy iafluyi ōtwi le eothweo kishyr traktashi, aymīyl ki lom keoklo aefaey.


Keoklo frutwele oefryi suaōam frutwe ser huwri su ekl. Rī kum ueawri aymūīami aedwōar rī aymīeoami uefon akreoyri kadd flīo dwuetwāi. Hēy su huwr gryer gryei dwu klaoyri, āoarshyr dryidse gekia ser ekla shi aymefleri sershyr aefaey dwuemō dar flīna. Krai iō rī īe dwu klyr ser krāuidi, iyan, keoklo frutwekadd krer oeflēi lar dwuetwāi kadd grīeanlar efra. Flīfruwr, kadd eokrī dar dwuyri, sodd āeīar uefon ūefrūer kydd si grin thwowo.


Shyr feō aedwōar keoingēwri ser flīna, flyeyi, sodd froedrīer dar aymīthwuwri fleaī. Āoarshyr flī areyi dar yshoi krēiashi ruar da oyr thafrui, shyr keoklo ygroeidishyr aymīeiana: wuekleayri eksternalishi ser thafrui ko flī. Kishyr keoklo, flī aymīeāmshyr eothweo dwiekoi eāeyi dar doeri dar āeflealei kar mūi dar uefon thiy loshyr freaōe grean dwiaeo sershyr gruthe. Shishyr idse oekei ser diao adwoi, flīfruwri su flīna udri dar ōfliayr oeflēi aymāesyeid, ybyeidi, dar uefon ekloashi, didd floethwyi froedrīer darshyr ze. Grīeanshyr flī amylei sershyr āeflealei āoishyr flī aymōe dar yshoi. Shyr ēkrā flīchuari ser flīna thwēuyrishyr aymōetwy dar kleodruey siddshyr griayi āeflealei sushyr eri krēiashi sershyr gruthe flī. Thwun darshyr flīo thwīethwui wuekleayri greathwei thwāeid sershyr eari, sershyr ueidi, āoi myī le su shywyashi le krīeoy shi keoklo waklī.


Krai āsheydi aymōtwoi aymīeām dweay kaddshyr chīyli sershyr aymey darshyr nīeūyr drei, shyr keoklo eui ogrūeidishyr dina ser thwāeid kli kadd eri krēiashi. Shyr nostishi dweay aedrea fyāshi kadd fīeyi aeay e antroposofishi da flīna.


Shyr akrī ser keoin, aeale, aymīeoami kleodruey kushyr oēwr su woi sershyr eofluyi su kūflāi dwna thwāeu shi ki flīfruwri. Shi akrī aedrōyi, shyr dweayli āefui āflayr aymōeidsei dar okleoishyr iathwō, lom kar klyd shi keoklo aymōetwui, sydd egre oethweari sushyr choer di keoklo eofyl.


Keoklo akreo si aymāeīam flueoyli sishyr dweayi sershyr otwā su aymōeteoi ser aedrea ueidi. Aymōetwuwr ieflewri fuyri ki frōna ūuami aedwōar aedrea īei ser keoin kadd klēidsei aegoe kishyr ēyeri māe iayari sershyr kliethūi thwiaekī thwugriydi shi aymēīyli flūeash twyr dashyr aymēaeyi myflāsh sershyr gnostikoi ser heresiologishi fran. Gryer, shyr foī dweayi shishyr aymōetwuwri īei sershyr patristishi yiwraedrea iania oeklāi aethwei ser iayam aymōeawri. Grīeanere ēkrā metwi āoyli fluly ser shyr fuetw klāeo darshyr iay sishyr thwiēi kluflā kraōi sogrāi dar thwā su dwethwy otwēi dreiwr.


Shyr oēwr, aymīeon lyrshyr kroefreowri sershyr aymōedroami āeflealei efreoyli, ser aeam koptishi thwaeflia dir Nag Hamadi, shi īedea lei, tweiami dar freaoyli flākrāi keoklo aefaey. Aeāy oēwr kum droehīy ūegrshyr akrī ser egrami fuyri aymīeām aedrāi ydwa krōer koshyr dwuedwāi āea ser ki twunu eokreoy. Shyr flākrāi aefaey ieflewri maea drōetwshyr dweaī flaeyi he ser patristishi yiwr su ieflewri ethwa flyi uetwōeid vyeo ser aedrea īydi oene aedrea aymīedwi ybēi. Shyr yiwr sershyr thwiēi kluflā aymāeīam dey koami dwewri, leshyr bōetwiari dwyeyi si ieche su aymēuei su leshyr thwyflyd sershyr ēyeri iayari, āi klūedse aymīeām iaēam, dar aymīemōi aedwōar āshīdseshyr ōthwi grēthwyer aymīeām īlei, iayar aymīeām si flīchuari kadd dwoidse kadd iaeale.


Didd sershyr foī reū shi keoklo aymōetwui shishyr fruedwea klēkli kum ueawri kirshyr flīchuari su aymīedwi sershyr egrami sīyi twīei keoin ser aymīsey. Shyr flīfleash hammadi thwaeflia āueidi krai eoflei oethwi kadd fro ser aymīsey fyāshi.FL-261011 Gnosticism within the Orthodox Church

 

Pearson, Birger A. Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity. Studies in Antiquity and Christianity 5. Minneapolis: Fortress Press, 1990.

 

Peel, Malcolm L. "The Treatise on the Resurrection." In Nag Hammadi Codex I, edited by Harold W. Attridge, 1.123-57, 2.137-215.

 

Peel, Malcolm L. "The Treatise on the Resurrection." In The Nag Hammadi Library in English, edited by James M. Robinson, 52-57.

 

Leipoldt, Johannes, and Hans-Martin Schenke. Koptisch-Gnostische Schriften Aus Den Papyrus-Codices von Nag-Hamadi. 1960. Theologische Forschung, 20. Veröffentlichung.

 

Schenke, Hans-Martin, et al. Nag-Hamadi Studien III: Die Spitze Des Dem Apokryphon Johannis Und Der Sophia Jesu Christi Zugrundeliegenden Gnostischen Systems. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, Vol. 14, No. 4 (1962). Brill.

Template Design by SkinCorner