Feb 7, 2021

Nunāsa a'e lēfo - 南饂鯊 亜夷 冨汚

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Nunāsa a'e lēfo - 南饂鯊 亜夷 冨汚 Cover

Nunāsa a'e lēfo


Pā'sōpa tā ma'nikē pofāma suakema nāewva meo o le pāwewo wāahila nutai e, topesa o le tāneu ae suloka o le pāwewo. Tānopo pā'sōpa doeth mevā ko'peatō, mevā poawete, moa nālusa moa pā'sōpa nuemga lua patō pofei patō poakiī selāre, moa tānuī e wisāū patō puawega.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Pomo pakema lua pokila e a nōnia tāsona ka'tēni, o Pao Lao? Pao Lao e a heaha: tāmāu e a nōnia teaheī lua pokila, o peila Sala. O le moi'tikō novāva o le wālowo ka'tēko; o le sāmuka novāva o le pā'mēgei ka'tēko; o le tāniwo novāva o le ka'tēko meo o le e a fōma a'e taemū; o le na'kikā novāva o le ka'tēko meo o le e a fōma a'e e a feihea puawepo; o le moi'tālo novāva o le ka'tēko meo o le e a fōma a'e puwiī; o le teahila novāva o le ka'tēko meo o le e a fōma a'e moi'sino, moi'sino lua nofi numela, na'neafi popasa, lua nofi fā'lemi.


O le wālowo ka'tēko novāva na'niasā vā-foa wālute a'e piluu. E novāva hanā vā-foa o le pā'mēgei ka'tēko; pā'sōpa tāpeu nefo moa ko'nōnia o le e a fōma a'e o le pā'mēgei ka'tēko.


O le pā'mēgei ka'tēko novāva hanā vā-foa o le taemū ka'tēko; pā'sōpa tāpeu nefo moa ko'nōnia o le e a fōma a'e o le taemū ka'tēko. O le tua-tua novāva hanā vā-foa o le puawepo ka'tēko; pā'sōpa tāpeu nefo moa ko'nōnia o le e a fōma a'e o le puawepo ka'tēko. O le puawepo ka'tēko novāva hanā vā-foa o le tua-tua; pā'sōpa tāpeu nefo moa ko'nōnia o le e a fōma a'e o le pāwewo ka'tēko. O le pāwewo ka'tēko novāva hanā vā-foa o le moi'sino ka'tēko; pā'sōpa tāpeu nefo moa ko'nōnia o le e a fōma a'e o le moi'sino ka'tēko.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le wālowo ka'tēko, pomo pakema e a nōnia notapo lua patō tavai? Pao Lao e a heaha: patō tavai pālala patō na-sa e a heaga leo tāpesa sēfa wāsisa.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le pā'mēgei ka'tēko, pomo pakema e a nōnia notapo lua patō tavai? Pao Lao e a heaha: patō tavai pālala patō na-sa e a heaga leo teaheī sēfa wāsisa.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le taemū ka'tēko, pomo pakema e a nōnia notapo lua patō tavai? Pao Lao e a heaha: patō tavai pālala patō na-sa e a heaga leo tākaha sēfa wāsisa.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le puawepo ka'tēko, pomo pakema e a nōnia notapo lua patō tavai? Pao Lao e a heaha: patō tavai pālala patō na-sa e a heaga leo mea himō sēfa wāsisa.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le pāwewo ka'tēko, pomo pakema e a nōnia notapo lua patō tavai ? Pao Lao e a heaha : patō tavai pālala patō na-sa e a heaga leo poeha sēfa wāsisa.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le moi'sino ka'tēko, pomo pakema e a nōnia notapo lua patō tavai? Pao Lao e a heaha: patō tavai pālala patō na-sa e a heaga leo tānāō wāsisa.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le wālowo ka'tēko, witāe novāva o le pusaō tā pā'sōpa tāpeu punuī? Pao Lao e a heaha: tāpesa sēfa tuahapo nao o le moa pahe moa ta ra, tāpesa sēfa tuahapo nao o le sa re a Aiana.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le pā'mēgei ka'tēko, witāe novāva o le pusaō tā pā'sōpa tāpeu punuī ? Pao Lao e a heaha : teaheī sēfa tuahapo nao o le moa pahe moa ta ra, teaheī sēfa tuahapo nao o le sa re a Aiana.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le taemū ka'tēko, witāe novāva o le pusaō tā pā'sōpa tāpeu punuī? Pao Lao e a heaha: tākaha sēfa tuahapo nao o le moa pahe moa ta ra, tākaha sēfa tuahapo nao o le sa re a Aiana.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le puawepo ka'tēko, witāe novāva o le pusaō tā pā'sōpa tāpeu punuī? Pao Lao e a heaha: mea himō sēfa tuahapo nao o le moa pahe moa ta ra, mea himō sēfa tuahapo nao o le sa re a Aiana.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le pāwewo ka'tēko, witāe novāva o le pusaō tā pā'sōpa tāpeu punuī? Pao Lao e a heaha: poeha sēfa tuahapo nao o le moa pahe moa ta ra, poeha sēfa tuahapo nao o le sa re a Aiana.


O pālai a'e o le panāfa wāmite, tānuē peila popasa. Seikā pāwewo gēmei o le moi'sino ka'tēko, witāe novāva o le pusaō tā pā'sōpa tāpeu punuī? Pao Lao e a heaha: tānāō tuahapo nao o le moa pahe moa ta ra, tānāō tuahapo nao o le sa re a Aiana.南饂鯊 亜夷 冨汚
 
賠亜賠 鴕亜 麼貳下 馬汚冨麼 傴亰麼 南夷和亜 嘛夷汚 汚 怜 夷和 和亜梨亜 南雨黛 夷, 兎俛鯊 汚 怜 他袮雨 亜夷 籔汚鰕 汚 怜 夷和。 他南汚馬汚 賠亜賠 駑夷他 嘛夷 鼓馬咏他, 嘛夷 馬汚亜和夷他夷, 茂亜 南雨鯊 茂亜 賠亜賠 南雨夷嘛鵞 傴 賠他 馬汚冨頴 賠他 馬汚亜龜 伶夷, 茂亜 他南雨 夷 和鰄 賠他 馬傴和夷鵞。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 馬汚茂 賠亰麼 傴 馬汚下梨亜 夷 亜 南貳亜 他鱒亜 鰕他貳, 汚 麼坐? 麼坐 夷 亜 魴菠: 他嘛雨 夷 亜 南貳亜 他咏髱 傴 馬汚下梨亜, 汚 俛梨亜 座騾他雨且他騾。 汚 怜 茂鰄他鰄下 南汚亜 汚 怜 和汚和汚 鰕他鼓; 汚 怜 霧鰕 南汚亜 汚 怜 賠亜嘛黥 鰕他鼓; 汚 怜 他貳和汚 南汚亜 汚 怜 鰕他鼓 嘛夷汚 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 鴕夷嘛; 汚 怜 奈龜下 南汚亜 汚 怜 鰕他鼓 嘛夷汚 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 夷 亜 冨頴魴 馬傴和夷馬汚; 汚 怜 茂鰄他汚 南汚亜 汚 怜 鰕他鼓 嘛夷汚 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 馬雨和鰄; 汚 怜 他咏梨亜 南汚亜 汚 怜 鰕他鼓 嘛夷汚 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 茂鰄霪汚, 茂鰄霪汚 傴 南汚冨鰄 南雨嘛伶亜, 奈袮俯鰄 馬汚賠鯊, 傴 南汚冨鰄 冨亜亜怜味。

汚 怜 和汚和汚 鰕他鼓 南汚亜 奈貳亜 亜亜-冨汚亜 和雨他夷 亜夷 馬梨雨雨。 夷 南汚亜 飯 亜亜-冨汚亜 汚 怜 賠亜嘛黥 鰕他鼓; 賠亜賠 鴕亜俛雨 袮冨汚 茂亜 鼓南貳亜 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 汚 怜 賠亜嘛黥 鰕他鼓。

汚 怜 賠亜嘛黥 鰕他鼓 南汚亜 飯 亜亜-冨汚亜 汚 怜 鴕夷嘛 鰕他鼓; 賠亜賠 鴕亜俛雨 袮冨汚 茂亜 鼓南貳亜 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 汚 怜 鴕夷嘛 鰕他鼓。 汚 怜 叉夷馬穩他騾他 南汚亜 飯 亜亜-冨汚亜 汚 怜 馬傴和夷馬汚 鰕他鼓; 賠亜賠 鴕亜俛雨 袮冨汚 茂亜 鼓南貳亜 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 汚 怜 馬傴和夷馬汚 鰕他鼓。 汚 怜 馬傴和夷馬汚 鰕他鼓 南汚亜 飯 亜亜-冨汚亜 汚 怜 饅穩他騾他; 賠亜賠 鴕亜俛雨 袮冨汚 茂亜 鼓南貳亜 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 汚 怜 夷和 鰕他鼓。 汚 怜 夷和 鰕他鼓 南汚亜 飯 亜亜-冨汚亜 汚 怜 茂鰄霪汚 鰕他鼓; 賠亜賠 鴕亜俛雨 袮冨汚 茂亜 鼓南貳亜 汚 怜 夷 亜 冨麼 亜夷 汚 怜 茂鰄霪汚 鰕他鼓。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 和汚和汚 鰕他鼓, 馬汚茂 賠亰麼 夷 亜 南貳亜 南汚鴕馬汚 傴 賠他 鴕鞋? 麼坐 夷 亜 魴菠: 賠他 鴕鞋 賠亜 賠他 且鴕 夷 亜 魴鵞 怜汚 他俛鯊 冨亜 和鰄鯊。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 賠亜嘛黥 鰕他鼓, 馬汚茂 賠亰麼 夷 亜 南貳亜 南汚鴕馬汚 傴 賠他 鴕鞋? 麼坐 夷 亜 魴菠: 賠他 鴕鞋 賠亜 賠他 且鴕 夷 亜 魴鵞 怜汚 他咏髱 冨亜 和鰄鯊。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 鴕夷嘛 鰕他鼓, 馬汚茂 賠亰麼 夷 亜 南貳亜 南汚鴕馬汚 傴 賠他 鴕鞋? 麼坐 夷 亜 魴菠: 賠他 鴕鞋 賠亜 賠他 且鴕 夷 亜 魴鵞 怜汚 鴕襾菠 冨亜 和鰄鯊。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 馬傴和夷馬汚 鰕他鼓, 馬汚茂 賠亰麼 夷 亜 南貳亜 南汚鴕馬汚 傴 賠他 鴕鞋? 麼坐 夷 亜 魴菠: 賠他 鴕鞋 賠亜 賠他 且鴕 夷 亜 魴鵞 怜汚 嘛咏 鵯嘛 冨亜 和鰄鯊。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 夷和 鰕他鼓, 馬汚茂 賠亰麼 夷 亜 南貳亜 南汚鴕馬汚 傴 賠他 鴕鞋? 麼坐 夷 亜 魴菠: 賠他 鴕鞋 賠亜 賠他 且鴕 夷 亜 魴鵞 怜汚 馬汚夷菠 冨亜 和鰄鯊。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 茂鰄霪汚 鰕他鼓, 馬汚茂 賠亰麼 夷 亜 南貳亜 南汚鴕馬汚 傴 賠他 鴕鞋? 麼坐 夷 亜 魴菠: 賠他 鴕鞋 賠亜 賠他 且鴕 夷 亜 魴鵞 怜汚 他南 和鰄鯊。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 和汚和汚 鰕他鼓, 和鰄他夷 南汚亜 汚 怜 馬雨鯊 鴕亜 賠亜賠 鴕亜俛雨 馬饂雨? 麼坐 夷 亜 魴菠: 他俛鯊 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 茂亜 賠髱 茂亜 他騾, 他俛鯊 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 騾汚鼡 茶鸞亜。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 賠亜嘛黥 鰕他鼓, 和鰄他夷 南汚亜 汚 怜 馬雨鯊 鴕亜 賠亜賠 鴕亜俛雨 馬饂雨? 麼坐 夷 亜 魴菠: 他咏髱 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 茂亜 賠髱 茂亜 他騾, 他咏髱 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 騾汚鼡 茶鸞亜。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 鴕夷嘛 鰕他鼓, 和鰄他夷 南汚亜 汚 怜 馬雨鯊 鴕亜 賠亜賠 鴕亜俛雨 馬饂雨? 亜雨騾 麼坐雫 夷 亜 魴菠: 鴕襾菠 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 茂亜 賠髱 茂亜 他騾, 鴕襾菠 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 騾汚鼡 茶鸞亜。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 馬傴和夷馬汚 鰕他鼓, 和鰄他夷 南汚亜 汚 怜 馬雨鯊 鴕亜 賠亜賠 鴕亜俛雨 馬饂雨? 麼坐 夷 亜 魴菠: 嘛咏 鵯嘛 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 茂亜 賠髱 茂亜 他騾, 嘛咏 鵯嘛 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 騾汚鼡 茶鸞亜。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 夷和 鰕他鼓, 和鰄他夷 南汚亜 汚 怜 馬雨鯊 鴕亜 賠亜賠 鴕亜俛雨 馬饂雨? 麼坐 夷 亜 魴菠: 馬汚夷菠 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 茂亜 賠髱 茂亜 他騾, 馬汚夷菠 冨亜 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 騾汚鼡 茶鸞亜。

汚 賠亜徠 亜夷 汚 怜 馬案冨亜 和味他夷, 他南雨 俛梨亜 馬汚賠鯊。 齏下 夷和 俄鳴 汚 怜 茂鰄霪汚 鰕他鼓, 和鰄他夷 南汚亜 汚 怜 馬雨鯊 鴕亜 賠亜賠 鴕亜俛雨 馬饂雨? 麼坐 夷 亜 魴菠: 他南 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 茂亜 賠髱 茂亜 他騾, 他南 他傴菠馬汚 奈汚 汚 怜 騾汚鼡 茶鸞亜。


Bierbach, Annette, and Horst Cain. Religion and Language of Easter Island : An Ethnolinguistic Analysis of Religious Key Words of Rapa Nui in Their Austronesian Context. 1996.

 

Reuter, Thomas. The Disappearing of a World Religion: Reflections on Ancestor Religion, Dualism, and the Deeper Significance of the Austronesian Approach to Life. 2016. Trajectories: Excursions with the Anthropology of E Douglas Lewis, (1), pp.125-162. Peter Lang Publications.

 

Watts, Joseph, et al. “Pulotu: Database of Austronesian Supernatural Beliefs and Practices.” PLOS ONE, vol. 10, no. 9, 2015.

Template Design by SkinCorner