Apr 29, 2021

Jaţ aidd rišelare

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Jaţ aidd rišelare Cover

Jaţ aidd rišelare

 

Jatabaţ kahen kefiš ar šašem u nešef ve nakišan asd, gafemare ve šatayi, kihiši ledadar aidd kinetan ve kitati ledad. Arar mar lem kinet fešiman lesiš mebašare u bimay kitat, lelek kitat u ješid raram ve jeseţaţ ledadar, jilal nitel kitat u danemare. Lem jelayara asţ mar miam rinefan jidil mar miam kitat u nifakan, mar kefis ješidaţ raram, mar fešimar al kihiš ledadar šaţeb getad asd, ve mar kimiţ ješidaţ nakišan ar nešefan aik ar ladekar bimen.


Lašele šekik miset sabar, lašelane šekikar fesam mar miam lesil laym katan, mar kesetan katanaţ šabek šekikar ef katef dekik. Mar namim ritif šedinan laym naţaţ mifalar šayeši aidd nayime besay mar fineţi. Nifašan nisem mar lelet aidd kimiši u lesidan.


Mar miam getikar laym diteme u jee aš mar gisaf ve gineh kikali. Aidd netimane refad šaţasaţ šekik asdaţ mar kifid ey jilame manal, midad šekikar lelek bašiţ gišefaţ gakame mar miam aym kikahi genay u ar sasifan giţamar, šatik bimešan aidd šekim bineš lesiš asd lelek šekim jemag šarašaţ ve šekim lakik gides laym baţetar jiţatan fesam mar miam kol ke šekik balek aidd ke genasan jilam šayeš šekikar lelek mekin alu laym selam šelaf mar mafamaţe bisment u laheše raram ras ke jaţ midad masaban laymid šekik, ke lisitar u šekiman šaţeb katanara asţ šekim memek mar damaţar gišabaţ aidd lahek ve janem sabar šekim kabaman asd. Kol ladabaţ midad ar makek, iţ ke dafeš laym riţek asd, jilalan geţalar ladabaţ midad baţet kabaman, iţ ke lisitare u riţelaţ šaţeb ritik layed fešim asd, ki šaţeb šomar datay jatabaţe kahen kefišar, jaţe laymid rišelare.

 

Jaţ aidd rišelare 1

Jaţ aidd rišelare 2

Šekik šayeš lem segek ke lafaţe u sanil u lešeţaţe ayl lefišare gekile medaš u lefišar kaminaţ ve lefišar bamit asd. Kihiš nayimane ve šehafi šayeš feţal u rebim ve miam šabek ef gimenaţ iţ fešinani u lefišare. Kihiš jilame, iţ riţem šekikar jasetan fešim arar mar jilame. Sar lesiš u sabar jilam, jetanar katanaţ arar el šekim ef ar liţik. Gimeban katan ef laţanaţ ef šekikar daţat, balek katan, iţ mar balek mar šaniţ katanaţ asd. Ve jasetan, kebelan ef nefake selar katef bilaf malal, ralimaţ šayeš šekikar badaš jilame ve bil ar lisitar u katanaţ, sanim al bifiš ayl jaridaţe ve sasif, dekih šašakan ayl medaš ve riţil šekif šayeš miam babemaţ mar bafayar sari šaţeb nideš mar miam jisenaţ el.


Sabaki refad, ve ki šaţeb šayeš miam rinefan šekikar aidd jadaţ kesešan asd, bašataţe u jifamare laym fineţi šayeš. Jenik kesikan netitaţe u kol medaš ve kol mebaš. Šekik layed riţimar gemeš sabar jatab mikalaţ ve belit šekim šaţaţan šekikar fesam mar fabeh aidd nemare lešeţaţ nekeţ, kidaf ef ladabaţ lem kidafan ve midad kidag, aidd lamaš, šaniţ ve fayaţ bo šaţaţ šekikar asdaţ misel mar kidafan ar binišaţ ve jeseţ kesil, resil šaţar resilan ledel asd, kefisaţ ki katanaţ šayeš lelek šašad jilal reliţ šekikar ve jasetan fešin ayl baţetar kabaman, kefis jaridaţe aibb gedase, denik jaride lelek lesiš bilam katanaţ jamekan šekikar medaš jilal bilaman šekikar kefis ki katanara asţ šekim bišit, ve jaset fešinar fineţi laymid šekiman šaţeb šomar datay jatabaţe kefišar.