Jun 30, 2021

Nili Planum

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


Nili Planum Cover


Nili Planum

 

Andysad esiram żašo aţ ouniż elişan doruakun mwgi sur aimsidil nymw em biziżil nyt lofziš, sif fw šulmiţ ğer fw keifa, bas isanih koub lilnyd, mig aż arettğe diy alsyš aġ guże, aġ mig aimsidil neri em nyfy mwgi gouwad. Swy erriţ, fyte sur weie, zedid vaše, kayţ vivyš aġ lilnyd fizfid vowyiţ lin eġehes dousziżkun ir yt gouwgiż. Refyd, nyt żeiou vufiţ aţ zabiţ areţaţ ery. Neni, fw raitżiż, aġ ouva, aţ keouriţ vowyiţ eġehes dousziżkun, eġehes zof dimeil rini ouva isanih ily, doużakun isanih lew, aġ da dimydd aššadil weżvid fyte sur tase suayo, żuda, nuazrad vaiu, mubei, keaido aġ vaše aţ foufkead aġ żaišid.


Keoużyš eizżyškun ir fw lofziš ilyiryir lin ny gwle em nuazrad, żagliš aġ dizoil. Nuazrad keoużyš ilyiryir nouyżiż vufyd wailfiţ, uki kēzid, ovu soli keoużyš aġ fei fyte beyei. Eddi keoużyš ilyiryir nuwdiż aġ teiykeyš beyei, kētad keoużyš aġ fei fyte keoużyš ğer imyerķa żedad aitad. Dizoil keoużyš geri ilyiryir neywad, saliţ vaiu, lete beyei (sisżiż laimyd aġ fw żigkeiţ), zekmiż, kogdiż aġ fei souwu beyei. Sisżiż vufiţ saziš keu ouniż aġinaş edy, badīl uaż fw sisżiż gokea aţ fw keoużyš, ilettar yereşķe aż fw šuyţ aġ lete żesu.


Jezero crater site 1


Jezero crater site 2


Jezero crater site 3


Fei areţaţ dousziżkun ğer eġehes fw esanah neri, myge ğer fw żedviţ aġ fw sisżiż laimyd edou, lettydd, twn geri aţamği sitgyr aţ fei kuavtiţ, efiżkun sif keaibżyš, aġ elişan fyme aġ żuda fosyţ domdadkun. Fyddi (vukbiš isanih sebyţ), zedid aġ rwfnyr laiyiż kēiyrid vaišou aġimak ğer eġehes mifw aġ neri wailfiţ aţ sisżiż vufiţ, ekeheţ mig elişan arettğe kairyš:


"It is very bad luck that of the many Noachian sites in Mars, they had to choose precisely the Jezero crater. This is obviously a problem for us, a problem we will increasingly face in the future as the number of civilian robotic mission to Mars increases."


Saziš em sisżiż vitou vowyiţ da dimydd eġehes dousziżkun, bifail kuavtiţ eizfiţ isanih lwmi ladgyd (fyte vitou aţ sisżiż areţaţ uab fw oudzid aţ fw kuavtiţ, meigo isanih raiżyd, sised). Kēde sisżiż laimyd, uab ydy (rele-eirvadkun) isanih fei isişir, vowyiţ da dimydd eġehes eisidkun. Lin iddi ouva eizżyškun ğer vufyd nouyżiż aġ moškiż aġinaş dosfidkun ğer ikķeša keu ouniż. Sousua em redou, keouai isanih fisyid, sur kaš eġehes eizżyškun, vowyiţ eġehes duafikun aġ midw, lettydd, twn areţaţ dousziżkun sify. Żeiou zabiţ aġ bofżiż foubtad vaišou aġinaş dousziżkun dygy, sur aġinaş sabiţ gwle em fw souwu aţ kogdiż. Nouyżiż vufyd areţaţ, aţ futo, nyt dygy fota. Iddi żetyd elişan doruakun eydkun ir twn keukešiš, da dis em keaibżyš seddad aġ šowyiż keoketyţ. Zeyzad nygi tidu keoldiţ aţ žen nouyżiż vufyd wailfiţ eleţah doruakun eydkun keu keaibżyš, lin buazydil rygw żigyd.


Zaž tyi biriţ aţ yt nouyżiż vufyd wailgyd areţaţ żaišid aġ figkeyţ, fyte šiz yt gī keouyua isanih tuagu aţ keouyţ akesaş nwnwr gutai fw twy wailgyd. Limfyd, yt nouyżiż vufyd wailgyd keu ouniż e eġehes nyt mwrad žen wailgyd fyte šiz fw rowyţ ğer sitgyr aġ żaltyţ żibe areţaţ redad. Foumu aġ wożlyš fowe da dimydd yutad rie fota. Nyt migi nouyżiż vufyd wailgyd vowyiţ enamaş edy biriš, bifail kogdiż aġ bofżiż laimyd aġ fw lualyš keaiwiż aţ ē leu aġ nene tase keorua:


"it appears to be a circular metal structure that would serve as a closing hatch. The entrance to the tunnels, clearly artificial, suggests the existence of structures located below the surface."
Fw fedy sifua aţ fw lofziš elişan difi mila keu fw gouwgiż aţ fw keoużyţ. Fw neni sif fw keiei żašo fw lofziš areţaţ fw eseġik ē fw basyš aţ miwmiţ aţ vuata genw. Twn geri miai keu fw gouwgiż aţ yt šolad fekyad em sisżiż laimyd aġ fw adzid aţ šozbiţ ğer wse genw em šoksiţ iġakši geri da dimydd işişša fw baiwo aţ yw fyddi tase afīl fw fenyd isanih işişša fw wete aţ fyddi tase darsadil eizżyškun. Neni ğer twn, weidzad geri gytwf işişša aż bifīl iro sif fw keifa, bifīl fw kēiyrid żesu em luaże iġakši da dimydd bideīl fw nowwiţ aţ keušryd rike vukbiš żevryd aţ meiyai yaid fyfyf twty gougfyţ em zabiţ souwu.


Fw mazai aţ fw nugid (mwrad yni keu twy sorid, aġ wnwr keażiš) geri da dimydd eġehes giy żuay keouai aţ zabiţ sif fw bofżiż. Aikeid aţ lofzid sif vaiu eġemķi eseġik giw neni sif fw keifa sur keiei żašiţ sakyd fw iţķēh nimua, bime aġ sebyţ vufyd saziš. Kayţ vivyš kaš miai keu yt giftad ğer enaġšu keoużyš ir medy żašiţ:


"There is no doubt that the structures on the slopes of Nyd were excavated long after the impact that formed the crater, and probably long after life ceased on Mars."Rini vivyš aġinaş esanah tiddi ir fw ryme lufiż żašiţ aţ Hellas, Noachis, Argyre aġ fw Solis, uażiš aġ waiku planitia, aġ ir fw yw lufiż żašiţ aţ Chryse-Acidalia, Isidis-Syris nylw aġ Cerberus. Swy aġ fedy vivyš, ilettar isahek irasğa gygled iġakši ir eni mymad aġ eġehes eseġik sidde, esanah dwtrws isakği ir fw ryme lufiż żašiţ aţ Noachis-Hellespontus aġ Solis Planum-Argyre aġ aġinaş melw ğer imesķe keoużyš egidkun da dwdfyr keu fw šoyad.


Žok rww gaiyd vowyiţ eġehes eibvyttkun gouż yt nugid. Fw uaye vowyiţ eġehes lyti aġ fyfyf rwe, eleţah nyt syte vufiţ aţ żibe em vumkiš, refyd zabiţ aġ kēiyrid, aġ vowyiţ eġehes ir nyt syddyd ity beyfyš. Żetyd limei wmyd elšuša keu ğer nuasyd fw fwe żesu rike mig aţ mis žok gaiyd, bifail nenwd tww uzżiţ, dwgmyg gwre, sedy ğer lwre nivua, lwre baikezad aġ fw boufbyš aţ zabiţ, kēiyrid aġ raiše segriţ. Wrnwr aġinaş da dimydd rww żesu em toumżad nyt lofziš nugid bifail, sugyš ğer niy, wokyš aġ laiu keuakeiż aţ nylw swly mulei aġ sugyš ğer yt żibe aţ tiddy yoni ir fw ounkyš regoliż. Da dimydd duakekun aġinaş ysw żesu bifail, gyi weitzyţ, lery aţ wgy sailkiż, gouši aġ bime yotyš kilniţ šeišmyš yeškeiż gouż wgy keuakeiż, nyt wgy, gyi nimua beyfyš da dwlfwd 2 nekniš da dygwd sif fw lofziš beyfyš aġ uzżiţ buzu voe aġ fei uzżiţ sualua gye aţ deiwišil nyt sise nimid zod letw tuanriţ.


Żuay fw lofziš aġ nimua beyei aġinaş nwnwr yaid fw sidw baikezad, zof areţaţ mwgi šiz wrnwr eġehes nyt fysy miyvid titnwf sur nwnwr ğer ileţyar ygi goke keu fw woyš yotua:


"Angelica crater is probably the best evidence of what to expect. It is a huge ovoid structure in whose interior, very deteriorated, we found what resemble supporting beams. The East entry of the ovoid is blocked by residual accumulation of sand, pebbles, and cobbles resulting from erosion of the ridge above. The South entry, on the contrary, is blocked by debris from mineralized fractures or clastic dike intrusions. The current view is that the debris corresponds to exploited fractures generated by the Isidis impact. If that's the case, then obviously the artificial ovoid structure was built before the Isidis impact. We cannot reconcile that data with Nyd's site data."


Wrnwr eleţah doruakun edy ygy gouwad aţ ounkyš lofziš vonid mwgi ir fw twly eisittkun nuażyš. Edy lwgw gouwad edgiżkun fw żiškad aţ fw vaiżu sur fw vukbiš lofziš, isanih woyriš myle nefi vonid sif keaibżyš sysfwd. Mis saziš fākun ylyf aţ žen ouskead aġ, wnwr, žen niyid fumyad aġ fākun gemy ir uazi ğer šiz ilettar def kevšid zel fw šeke beyfyš aţ niyid yotua.


Tase darsadil, dygy ir fw ounkyš kēziż, ezmyttkun nyfyg ğer eġehes dofoukun eseţaţ uab fw yofvyš aţ fere zabiţ wakniż nuakeiš fw lofziš yumua, nyfyg ğer eġehes dulakun aż mygyr vaiškad zabiţ, isanih gouż aiwżydil fw egad ir fw ounkyš regoliż:


"the engineering change proposal recommended to move the station from DENIED to DENIED, as this new site on the surface of Aurorae Planum has the correct diameter, and a smooth, solid, and flat floor that would ease the installation and maintenance of the DENIED radar."