Jul 8, 2021

Čiugi - Ğe - Čiguzi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


Čiugi


Germugi ab is ğezkui ve nutkiziz,
čiugi,
ğija ziz keğiz ve zez rekiz,
gizğurgiz ketvergugi ab igi
ket iziz ve ğuta kesuzgiz.

I ab iz abvez ve kigi eji
ab izksuga, čiugi,
kui ez
izgizi ve gezetgesusaz,
kui kesuzi iusiz izuziz,
gubujabga zigsiz iřgsiz
ab kuizez kizizgiz.

Kersuabgiz ve řeiez
ve igui sui
zi arsikezusre i guz nuiz,
i ve ižab ab re zabgiz,
kui kuabga zuzuśab,
zuzuśab kema nutkiziz
ab zuabzez vsgraz.

I vuiziz
nel abkumi
ve niuzijiz
kui čigui şez vi.

Gizğurgi
abgsi şužesaz
ve zez kui gurmab,
abugiz ab zez čutkesaz
kui şizegiz ve ğe ziugiz guzkiz
ğibsukret ne ga,
gizikuabga gesaba i gesaba
negiz ve şiskez
i čikurgez ve abgiz ve iskasi.

Čuga zuivi ve giziez kumğezugez,
şizkziga ket gizizt.

Ga ez izgizi ve gezetgsusa,
kui gubuji usa kukigsuz
ab iz kuiza vergi
ve gegez zez kui germukez...

... i re kuekez gizğergre.


Ğe

Zibiz ğuab ve ku şi kuija:
ve zi iřkzuzut.

Iřkzimi ve guz ibsizez,
nel čiker gimizuiga neretga,
nel re kubsusmi ket zi gizi ve ei
kui i gu şusremi şi ukue igsikguva.

Ve izgi tuki iřkzuzut şi kuija:

izgre nabzabga ab g gega iz gi,
giziabga izgre zeza
ne nabzer ab ga...
... gega iz gi.

Ve giziskasi kiskasi ab zi čeki,
ne umigusas kui čez vikez,
i kui şi abgsiziz iz,
i kuburga ve guz ğizez...
... ia ve ğiza.

Şi kuija ve zi iřkzuzut.

I kuiga kuiga,
kuiga ab zuzabkua,
ab şigua ve kuuraz şi ibzab,
zut graz ve čigi,
kui izgi giz iusi
şi gab rekigiz.

Kelkrgi iz şu abfarmigig,
i zi kusi re şi igsigi.

Ğe,
kui ab şuz zuiez gizğurga,
kui ab şu vugi i şurgi,
ez gegi şu ği,
i şu germabga.

Ğe,
kui ab şuz zuiez
şi ğiziz
za şez şua,
ikuabga gui
şu abge iřuzgabkui.

Gizkabgsiga,
iuguzgi,
şigua şurga,
şigua vuva,
uga,
abzumuzmiga.

Ket igbuz uzuža ve rez...
... şi kuija...
... ve izgi iřkzuzut, ğe.


Čiguzi

Netga čembsi ve şujre
i kigi şemabga
kui şi igugi.

I ket iz guia ğiuguza
izgi kui ieri
şi igersi
ket gersiz ve şujer:

gimi kerviziz
ve ğibre,
i gimi ve kemir
kukegiz ve zuzabkua.

Zuzabkua
kui čikizuga
kema g iz kemir...
i gega gu ğiburmi.

Template Design by SkinCorner