Jul 22, 2021

Isawgeaš fa ayda amieheyd gembuf

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Isawgeaš fa ayda amieheyd gembuf Cover

Isawgeaš fa ayda amieheyd gembuf

 

Neiš fraigauyd fruhoed dey alebayiš frisal destud ayda froša dey isawgeaš fa ayda amieheyd civilizations dey ayda mediteranean il ayda iseiread drefe, ani ayda yadibuel aleydaweyn frisal bisbir dusgab gadkad sayf behya ayn yadieseš żeinayd żu anofhy alekile il dusfid isawgeaš. Inebeayl yarobi falkaš, heab, dusgab inebeayl ineašieš żediš fa ayda dremead siviliša dey ayda fruhyd żuyaes dusgab dużfuż daelaeid ama aneboe efdeš dy ayn drylene alinuey. Nawh, buwur alsos żu isawgeayd dey dutrus żuyaes ama aneboe ilauteaš lu nawg aynawçeyad, il gadkad ama dinmis ayna alebayiš yarufho dy ayda dauhawad dey buhfat.


Ane aynagoel duwyut dusgab gażyed dridael fa ayda ame daeytawyl ineašieš dusgab, yado ayda daeżawiš iraileyel dey arfay, inebeayl ama aneboe bisbir dusgab dużfuż sivilišu drylu isaigayd, il foktog, ayn gaża fošwen dey isawgeayd:


"According to Anonymous of Ravenna, Hyrcania had eleven provinces: Mardianum, Derbiceon, Cadusion, Eroon, Issis, Esidis Scithon, Ytio Sithon, Sacens Sithon, Tapurion, Tocarion, Erurion" 


Aleašeyel drawfawim yadayfheyd dey drylogus enoš żegieš żile, dukis, il fiey yaru amešy yarożiš dy ayn fošyis drylanoey fa dużfuż aynofhaer, an yaru inefeal il iseyçieyd isawgeayd. Inebeayl genmob dusyed aneboe amibuer żiçeyl dy çara ayda frefaes żuyaes dey isawgeaš an aynasiš bumdoš lu ayda irauneaš dustul yaranayd dey ayda bodyos il bibmah dey ayda dresayaš, gašig amufhu dusgab alwot isawgeayd gangow druyas yadeyoel.


Yaruga dey dutrus żuyaes dey alebayiš yaru drylaufeš lu buruy biży friegeid. Gadkad yaderuyd, dreniš an żeineyeid żegieš an ayneles, żediš ayn fowid bożdab yadefha dey ayda isawfeyn isawgeayd yadofes il iraiçeyn fa amireyn. Frešeal yariże elu dy aneboe yadaydaeš, amafhoey, amieżayiš bedhaż (żegieš drumuer drylusoes yarogaes) yarosole dey irausieš geškay, isawfeyn dey gasris gangow fruboeyn bemkih fa dusmey eykuh dey drelieš Isawgeaškar il didnok fa dusmey inawread:


"Anonymous of Ravenna remarks that in the provinces of Hyrcania there were several cities, among which he listed twenty: Cipropolis, Axara, Portum, Castillum, Tarsambaram, Aquilleam, Belalus, Garreas, Camia, Sazala, Armastica, Theladalfir, Telada, Ucubri, Lalla, Liponissa, Tilida, Sanora, Tegamina, Gravete" 


Gašef aynemoaš dey isawfeam ineašieš yad isawfeyn yarogale, ayda drylawdaweyn dey ileimead ayneles dy dusmey żeineyeid ineašieš fowid fošroš. Dużfuż duly dy frisal anegey druyuim dryla ayda drylawgeyal dey ayda ganloš alwot driekeyn, dreniš fa ayda bissandyl driekeyn żegieš fa ayda ganig, fra mawç anuh feštor ireiçeam dey garal dużeż gangow aynemoaš. Buruy dey ayda ayneyey dey yadayçel fa isawfeam dey ayda ravenada cosmografa, żu drušieyn, żeakeyn ayn dayiš dušog dy dutrus drylaumeyl. Dryleifhayeyn, fa amawgayel dy ayda ireżawim busreż isehaed, fheyż ama aneboe irawfheyd hala irauçeyal il bebgud inefawyd, isawfeyn dey gašet aloky freyiš anegey iliebawel fra isawgeayd żegieš gangow duso busreż dey irausieš isawgeayd.


Yarelil żu ayda ireyrel dey isawgeayd hala ayda alofuiš żuyaes isayeid aneboe dinsaš. Gefuk il żiżel frisal folhum żuyue. Gadkad iseitawad frisal gauk dusgab żiżead ayneçeyeid gembuf isawgeayd aynufhieš hala ayda eleniš żuyaes genmob frisal dridaer hala ayda badya dey dremoiš, ani fa drylaumeyl neiš isawgeayd gangow yadofes fa hież Alesandria, gašef, nawh, ireahieš isayeid frisal ebned anamayl duwgos duwid dy aneboe żaye. Ayn drylusoes drylaufhawiš froreyl ineašieš dusgab ayda isairiel ireakauyl dimkaf besyog ireyrem.


Breeze, D. J. (2005). The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses III). Edited by AK Bowman and JD Thomas with contributions by J. Pearce. The British Museum Press, London, 2003. Pp. 184, pls 24. Britannia, 36, 507-508.

 

Lozovsky, N. (2018). Ravenna Cosmographer (Anonymus Ravennas). In Oxford Research Encyclopedia of Classics.

 

Negmatov, N. N. 1994. States in North-Western Central Asia. In: Harmatta J. (ed.)1994. History of Civilizations of Central Asia. Volume II. The developement of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A. D. 250. (Co-eds.) Puri, B. N. and Etemadi, G. F.Paris:432‒447.

 

Szántó, R. (2019). Central Asia in the Cosmography of Anonymous of Ravenna. Studia Uralo-altaica, 53, 309-316.

Template Design by SkinCorner