Nov 1, 2021

Ny pleaed ewnym

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ny pleaed ewnym Cover

Ny pleaed ewnym

 

Aynys sud iys eid ewsmys edyr nain y e irwmy oag dy pu, nyr aynys nyn eld yn leyir y e eiyrtysag pleae. Ain cleadjue fynyriys nyr aynys y rinmys; ain aynys ynnyd iys clwagmag. Foai aynys sud iys eid lounid nyr aynys ad sud nymir y rinmys myrlmae fynynairainys sin le gya er mye feerid le ad na le cag irwmy niriengys. Cum ee so elganey, ny elgain myrlmae iys dy kinjag foylwt le nyr ny lynled ad sud ny gidfyn neusmdjinag oniys dy iainney, er ennym, ny acsastyn le ennagtyn, iys cum vagt ewneanag y e vain.


Sin fynyrt ewymlwd ny symg le ny saiynmag, y e foai sin dogys. Pock feeyn noa nyu soilsey er ee so dogys. Sin giymlon sud iney pu iys pogt; ag ywsw lean sin fedynys y g sud ee va pogt? Clea iys ny myit dy ee so ewas dy ain; dy ee so syminn ewweaiys? Clea iys ny y rys ennagtyn dy pogtynid y e jielg ymmagagt, ag ny aymlwn iduendo lwasysd myrlmae ny ewnym y tiys e puelvolwmye aggyrt? Camma? Gienle y w loagduy sud ny iagysag sennagys dy iainney gwti swee peud scleaeuit, ag pock iys dy kinjag prock ceu ceaylwmya clea ea aym iayrt dy e, y e ee pefnyriys syminn, y e peakys dy y mafeleg gyn feeuid? Ny tulwleanys dy sey jei tiud y rys gwti som rodlot ny smmafrys y e y gazineys dy ny ewnym. Nyr aynys e niririnmys aynys sud gwti dy kinjag leamainmae, nyr aynys ny nyu pleadey seele, eid feaeliag ee fynyuld som nyr jerleay er. Iainney iys eid nyu y ge atir oi s'mys nwe iys idin. Ain puys iys ceet neole aiag aynys sin je sin efw som clea ys. Ny y cagrym smegeymeyir gwti dyn fyleleae sud peggan erskyn urlea yn cimae y na je'n seuleay som dleaeym yffag ny cedlon ta nieley erywole. Y e am eignit leg erywole le gya pweaei er y ceid syrjey pleann cum eynnmys na ny smeney y e ww y in.


Y e mys eynnmys, som iys ee mys tyfygmys. Mywd y e eleay sud roie awin, myrlmae, y ge dy leagywnys y e aspelkys som, nuurys cum eid sasduy e airumys aiag aynys y e, y e aspelkys sud y e am eid nidyneyr; som eid gyaed, ag eid surpleaid cronneyir dy ee so neueilmag nyr riduy le; sud y e doel y e syseck ewymlwd, y e cur y e ein nyr aynys ny symlea dy uedmagt, ag je ennag fer ag pleae ny yndywnys ceet. Ny eld cleariyir er ny erragys dy ny symg y e ny aesag, y e ny ag tuiyr dy sud myrlmae feeyn noa sirwsan, iys sud eld iagys nyr aynys myrlmae sin as, y e ny fynyair tymlwmyain lweys nyr aynys ny pog elmyn dy ny aeragt; sud uninad, sud pleaed ewnym, ceuaie myrlmae leg iainney er le puys iys fynynmainmae y e nymmit nain mys cag irwmy; sud caitnys gyt, dy myrlmae cag feer fynyloayrtys iys ny nyr easmy le, le myrlmae cag cair imriugt iys piymlwlys; sud y leag feerid myrlmae fynynfuduys ain tylealkys y e tymidfys, y e fynynairainys leg nain le pelney cum clea pock iys, y e le loayr je le amafe, yrrag je le cengagey, y e myrlmae swee dunleu le pelney aiag aynys ain sriainagt y e fer fuyleae, y e ceet dy yn cleaenagt, y e pleagt, y e pleae, y e aymlwd.


Sin pagey nyr aynys ceet, nyr aynys ayrn, nyr aynys rinkyn, nyr aynys nertelmys. Y ntiri ceuaie iainney iys ny ewnym dy ny folwsan; ny cleaeney nyr ny lynled; ny y rys aymlwd, le myrlmae leg ayrn y e ayrneud iys dy cagrym pidfyn len ceeley; ny puyn nain. Y e ee so lounid pleae nyr aynys myrlmae sin fyi, y e oi s'mys panneugt iys cag acgysibmy le sin, som nel ag fein, suffelyff y e fonleg nyr aynys leg oag, ag ny agduy dy tukin y e ny nee tukinit, ny cronneyir y e ny seley, ny piymlwsag y e ny sys, emy nain. Sin aspelkys ny seilwl fer lwasysd fer, y e ny gloyr yn teiel, ny pud sys aileauney ny oie, ny pag, ny pelymag; ag ny folwsan, dy myrlmae ad so emy ny giymlwl rinkyn, iys ny ewnym. Ag lwasysd ny aylwnys dy sud cleaenagt nyrneud ny ymgosfnyni dy ny asysys sirwsan fo saue, y e lwasysd polganug gyayl er ain petduyir tyfygmys, lwasysd pog le ny ewnym dy tuiyragt myrlmae iys cakeggyrag nyr aynys leg iainney, sin nyrneud efw clea ee sait.


Leg iainney wagleu, ny snakys je sud pu, feeyn noa cayrnym vain le ad sud ny gienle sm pagey nyr aynys ny cedlon sriainagt er nyn eer ayrn. Y e nyr y payr fo som loayr cum ee. Aym wagleu gienle som nyu e yn cimae y na je'n yfyr ennagtyn; ad pyfyt syryf y e fuygt. Ag ee ein nyrneud prugey eom ee smeney, y e gya aym ner! Nyn censysy symlwl sirwsan lylealym, y e fely y led, y e y rys y e ny gatt dy ny ennym. Foai y e doel, cagmym lwasysd ewsmselealk wagleu, dy y e yn cimae y na je'n seuleay som ymmyd caselealk, le nyragey y g ny fsaunys dy ee so pud jee, y e le nyr gyrwyuy je clea inmys y e aym smsit dy ny telceimneug asymgt y e pleae dy ny p'yrjey myig.


Ny pleaed ewnym


Dy sin sriainagtyn er clea ympninys nyr aynys fynyloayrtys, nyr aynys leaynrieys, nyr aynys snie - aigney, nyr aynys tiriys dy cannid finnue, nyr aynys surpleaiys, nyr aynys ny ileirugywnys dy drumys, c'rad dy y nnelk sin aspelkys sinyn nyr aynys leunle fey - edlon, ny aitt idkeeiys ag y gynifyff y e enymnsff eid eer nwe - aiea, y e tugsyff ee er ain ewsmsmy lead pagt, sin symlwl crimae y aesan inmys sud smeney leulegey y e nyu soilsey er aiag aynys enn dy ny folwsagee dy iagys. Cag goeys le erruyrt sud ny ewnym nyr aynys iainney sm nel eid olt, ag ewimaduys y e ergyiys cag ny agganys; som nel eid cruinnagt, - lwdfys ny pleae dy gyainagt, dy csageymys, dy fynysoysagt, ag uleys ad so y e skimrie y e feet; som nel eid ablwd, ag eid pain; som nel ny idsnagt ny ny smeney, ag ny fer ynlee dy ny idsnagt y e ny smeney; iys ny gyayl - ynnyd dy ain puys, nyr aynys myrlmae ad prug, eid eld - y nadys som nuleled y e sud nia fiud sirwsan nuleled.


Je ceuaie ny je ceu ceaylwmya, eid pain sineys tleaid sin ywdrwys tyffys, y e y tiys sin er - twoaie sud sin emy neunee, ag ny pain iys cag. Eid iainney iys ny triai dy eid paed c'rad cag cleaenagt y e cag y e nymmym. Clea sin cadjinag ww iainney, ny ee, giu, santyff, fyny - urlea iainney, som, y e sin efw e, cloie e ein, ag y dleaplealenmys e ein. E sin gienle som ammys, ag ny ewnym, oi s'mys olt pock iys, wyfyld pock liettym ee ceet er tleaid le imriugt, wyfyld nyr er ain sysseys kiangmy. Mywd ee pruteys tleaid le idsnagt, ee iys eld - ceuylwsag; mywd ee pruteys tleaid le smeney, ee iys pleae; mywd ee fluys tleaid le syffys, ee iys nyr syi le.


Y e ny ilwlwd dy ny idsnagt peginys, mywd ee wyfyld sirwsan nee ennag dy ee ein. Ny ewneaney dy ny smeney peginys, mywd ny cag wyfyld sirwsan nee ennag dy e ein. Cag aclea aimys, nyr aynys ennag nain er le, le liettym ny ewnym aym e fynyagle tleaid sin; nyr aynys irwmy wagleu, le fyny - smgsysy sin le nyr piymlwlys le. Dy ee so feer iagys leg iainney iys ec ennag am tiulwsag. Censysy nia fiud nyr lea er ee mys le fynysagys. Ee iys foai subtimy. Ee iys unifinabmy, unmriurabmy, ag sin efw sud ee nirvaiys y e fynynmainys sin. Sin efw sud cag ewriy puys iys nyr aynys iainney. Eid cleaeney syminn iayrtiman dwyrte, jee fynyriys le aspelkys sin ceuriaie polsysy; sud iys, y e aynys sud iys dyn fynyaiy ny felvoymlwmy edyr ain leae y e ny puyn uynnys, som iys aynys sud dyn pelr ny poym nyr aynys ny ewnym poayl iainney, ny pleae, nyleys, y e jee, ny gyaed, peginys. Ny wymlwsys emy goit erleayl.


Sin prug fuyn foylwt er nain ceu le ny ieneu dy ewriy iagys, le ny gytribuduys dy jee. Cairys sin aspelkys y e efw, nyr syi le, seyrsnys, pleae.


Ad so naedleys dyn iainney vagt eael ceu eole je, ag ad niemy pleaed sin, y e y nyr aynys ny erywole mywd ain iduleaiys ywsagey sin le keinney ad. Ny eld - leaeriagt dy ee so iagys clea je sin loayr iys nymmit er fys lwasysd e idininins dy ad sud lwmimatywnys myrlmae gya ceasysy er sin er leg fer fuyleae. Ny ewnym cirnymscriafys cag tyffys. Y e y e aym iayrt, ee fynyntralogys cag ennagtyn. Nyr aynys - lwdfys agt ee abolwseys am y e pelney. Ny cluyney dy ny senleys gwti, nyr aynys y y w, goit er nielt ny gyainagt le sud tim, sud ny wymlwsys dy am y e pelney aym ceet le syseck eer y e idsur myfyn mammy; y e le loayr mys edrymid dy ad so lwmimys iys, nyr aynys ny seilwl, ny nyragey dy panrys. Foai am y e pelney emy ag ynvaelduy yriuleys dy ny nyr er dy ny ewnym.


FL-181020 Ahir lak gehěg

 

Macalister, R. A. S. (1921). Ireland in pre-Celtic times. Dalcassian Publishing Company.

 

Nelson, C. A. (2005). The Sacred Whore: Sheela Goddess of the Celts: Concannon, Maureen: Wilton, Ireland: Collins Press/Dufour Editions, 233 pp., Publication Date: August 2004.

 

Rowley, S. (1997). The One Who Is Many, The Many Who Are One: Power and Potentiality in the Sacred Females of Pre-Christian Ireland. Canadian Woman Studies, 17(1).

Template Design by SkinCorner