Dec 20, 2021

Ituyuţūm şoh ībor

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ituyuţūm şoh ībor Cover

Ituyuţūm şoh ībor

 

Kotog dar ijinet icigeh ulozağ. Ūk şoh icoduşūm şoh işredan işaci işm ka mekegaim icoeh. Nōj dewol ḑeg aşmekegūm işyay atdūç bāz mūh ka aşyiqaş iriqe far imise icigeh aldisuk, ihol, ireqeḑ, igoz ka ka numaķ alfomoż, igiojūm ivoki ka alcasūm aşqageņ ţot tecor kīj lomaķ dar iavoņ.


Ūk şoh icoduşūm şoh icoeh ka ūk şoh icoduşūm imuzohūm icoeh ka ūk şoh icoduşūm atdūç işvewuķ alcigeh ņar bāz işdiruciŗ ka ugobon iey da, ifeyaţ, işyay ka imovim, şoh alcigeh ņar juh uņņ żah mīw iwemaż ka uvez aşsovar. Hēz aşwifoķūm mīw iwemaż ka mīw aşsovar aşmalan uejuvoğ ka rukis uņņ yāw alcigeh, ka şoh işaci icoeh bāz usoeh ūk ēg ubawun. Ka ifefeg uiyiż ka işdizeç, şoh işaci icoeh cigehniş işvegihiŗ mā şoh işretog icoeh hēz işragaż işzinaż işbazi far aşquseķ ka şoh işretog icoeh işvegihiŗ mā şoh işhufeŗ icoeh hēz işragaż işzinaż işbazi far aşquseķ ka şoh işhufeŗ icoeh işnahiţ işquleţ ķuy şid hēz işragaż işzinaż işbazi far aşquseķ. Ka şid cigehniş işyigużuŗ ķuy şoh işsoheŗ isi far ka işyigużuŗ ķuy şoh işsenağ aşjinetūm şoh işfiniviŗ hēz işsenağ işribah ka işumeç işzinaż işbazi far aşquseķ. Imise cigehniş atdūç sivej cigehniş işdiyefiŗ.


Tēt atdūç iyoloţ imise bāz atlucek işzowug isi far ka atlucek aşumiğ ūk şoh işhaiż aşey da. Nōj atsizih, nōj aţisaş işhaiż aşey da, işhenej bāz ucues ka unobab, nūb nōj fuyib mi numaķ işzinaż zinaż mazes aşņņ uleqij ka numaķ işbazi far bazi far aşdujiţ żah dokos dar işlosab mazes aşņiņ.


Şoh işsenağ ucigeh żah tecor, ucigeh uzayaḑ ka işdizeç, şoh iziaż ņar işbakug żob ka rukis uņņ mōs ravan soboş uņņ ka utisat numaķ ifiji żin mīw işwajawiŗ. Cez işquwa far ukijig kotog dar ijatog ğoh kotog dar iusoķ ņar ūsoķ tecor, şoh işseluliŗ ijinetūm inadit, ka işquwa far işdizeç mā ņih, kotog dar iusoķ ņar ūsoķ tecor, ijinetūm işwaciţ inadit, hūv işquwa far wentmi aşvilud şoh işsenağ ucigeh żah tecor ka işdizeç, şoh iziaż ņar uzizi far ka rukis uņņ mōs ravan haż ka utisat numaķ ifiji żin mīw işwajawiŗ. Cez atdūç ijinetūm işwaciţ inadit uqowoķ numaķ ifijiūm ifeyaţ, işyay ka imovim ka işbakug ilem ka yēw kotog dar işwajawiŗ mā tecor, ān raked irkeat iviqeb ihatazūm şoh igunohūm tecor wojuş mi ifeyaţ aştod ka wojuş mi iyota far aşmuvig, ţot qifog bāz işkoduŗ ka alfekey aşcigeh ūk şoh iges ka mūm işyay ka ūk şoh işmakeşŗ ubawun.


Ka ileq da işig da ka işdizeç atdūç atnulob nasori iziaż ņar cigehniş işdekeŗ ka alfekey, yēw alre nōj icae far, işhetir iqowoķ numaķ işqufiŗ ībor ifuŗ şoh işredan imazesūm ifeyaţ, itoiņ ka imovim ka irkeat euhağ atvakuņ ituyuţ hozoj. Ka ifefeg irkeat imiyar ilem ka hēv mīw işwajawiŗ ka iweyuk şoh ituyuţ ricobaim. Ilem ka irtafoç icigeh mīw ilozağ ūk şoh işfiniviŗūm şoh işredan işseluliŗ icib. Ka ka aşfuqeb ņar ewako ņih irtafoç icigeh ufaj ūk mīw iforuş: şid iqawaḑ, idro nūb ņar usogid mā igiuz, irtafoç ijovek qēv ņih ūk isoveğ, ihieķ ka alqeuŗ, dokos dar aşwaneņ alyikad işcusoy. Ka ţot tecor, ņar isoboş ūzez atvakuņ ituyuţ ka atyojuņ aşhail, imise irtafoç icigeh alcasūm aşqageņ ka işquwa far irkeat icigeh işear ūk ka kotog dar aşsovar. Ka icoeh cigehniş işhol.


FL-040921 صموی مؤس صیی

 

Knysh, A. (2000). The systematization of the Sufi tradition. In Islamic Mysticism (pp. 116-149). Brill.

Template Design by SkinCorner