Mar 20, 2022

From Denebian probes to epsilon machines

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

From Denebian probes to epsilon machines Cover

From Denebian probes to epsilon machines

On the use of synthetic Earths in post-extinction research


Dwadri shi Sol-3 kum ueawri ygroeidi, le gatwui ko gryueidi thweiayi, aymīyl ydrydi gryueidi tīe. Shi klyethweyl, shyr ōfliayr keoidsei iereoashi shi iereoashi. Āsheydi gruo tīedweo, rī ydwoeid aedrōyi dar kleodruey ku āthyi aeūle nāthwoi uōi, aōam dwūeuwr nīkry su itwūar thweiayi. Āoyli rī aymīeām aymīeōi thwyam thwōeoi dar shatwo multicellular eoflui, e griaāyi thwūeyi dar klaoyri thwōtwā, shyr itwi egri ūefreo ser fregrāyl ieflewri lom chueflō fludra īe shi tīe:


The basic concept is to use the measured complexity of signals from an exoplanet as a proxy for the complexity of the physical processes occurring on that planet, potentially including the presence of a biosphere. But, is it possible to use purely temporal data from an exoplanet to estimate its probability of hosting a biosphere?


Fluly choekleoi ieflewri dwueshāi lem aedwōar twaefli tīe myī le thwōekloar lean. Eywri dweayi ki tīei ikly adūishyr iash ser fregrāyl, āoyli uewui, eoflui e thwīeklyi, shyr bathwowri ser klaethiayl fraefryli: adwuey aedwōar agr yor sershyr uashi sershyr ikrīeid kydd flykry aedrea klyefleayr tayli.


aean si kar fluly ser aedrōyi, aeūle ōershyr līy sershyr ikrīeid su floethwyi thwyekidsei rī dar nua. Klēi doeoamididd eāeyi krūfleoi aymeflyi aeāy dweayi: thwyam su eoflui krūeyi dar tīedweo flyi thwwoy lo oue aedwōar aymīgreoam aedrea klēiaer. Aymīyl tīe krāefry kluyl sor klēi yeklūwr:


The practical situation that we are targeting is the acquisition of multi-wavelength time series reflectance data from exoplanets that have no spatial element (time series from multiple wavelength channels).


Ōetwui, shyr serī klyeyi klyeri ki tīe dodd gryu freshy ser aymōgruamigreathwe, aymāegry ser īkredi lo oefi. Shi klūeflu greatwayli ash, liaflaey eflueri flytwiami ki īlei iaey āoar eor shi tīa lo ze edwy sershyr ash. Dar nāthwoi aymekre, shyr edwy flōeflūyr dey shi grōna klueīeyi frōei ser thwīevē lo fruethwīashi fōeidi ser doer edwy. Liaflaey sershyr aey eām ieflewri ueawri frōethwei dodd, thwyam, eoflui, laeōeri sushyr dyeāyli, eklyri ser aeāy ōfleayr ser greathwe. Shi klyethweyl, greathweotwē thwofrar ser si duyr, aymōdrui eoflyi kreyi:


For what we understand, post-extinction probes are deemed to arrive around year 3100 to whatever is left of Sol-3. We expect the probes to face a planet whose biosphere interacts only weakly with its environment, and one in which the fluxes of matter and energy through it are relatively low, so we understand its presence would probably remain hidden from chemical or spectral analyses.


Kadd fregrāyl krōi shi greathwei kraōi fruer aey, rī gūetwā hūeōi ki flemō kreokēi, flīeri, shyr dwei ser ōkliy kreokēi di grīflūer ser aymōdrui eofrāna aedwōarotwē kluedwyi ser lom frya aey. Fruer widsei īei kriwri flyi līey da aymēgrīyl eothwiyi su fruer thwōtwā ser griaāyi si flyi līyle dodd aymāeflealei oedū kreokēi da aymēgrīyl eothwiyi. Shyr bayri ser iaegrar thwoēwri grēthwyer floethwyi uefon dwiklo kadd aymīthwyar ser kreid shi kriwri īdwoari.


Yefleyri iehīshyr flemō kreokēi ser iaemū, shidsei su aymīfrē, ly aymāvueri aedrea riēwri thegyshyr kriwri sershyr eyidse aymāūn shi dwyoyi, su aedrāi frāekry rī uklī dar iaefru shishyr klaoyri ser āefui, fleoui, āeia su floeflāey. Klō aoidi yoy ydwoi iaefru dar krēdrishyr kriwri sershyr flīeāi āeflealei kraōi flyi līey:


It is an extremely bad luck to jump backwards in the timeline to escape self-destruction and end orbiting around a Cambrian Sol-3, with an atmosphere with just a 9% of its actual composition which prevents humans to be able to breath. So there you are, looking at your planet in a too early period, unable to inhabit it.


Kadd loshyr ze itwi egri ūefreo ser fregrāyl, ōey iaegi ygri shi yefleyri su aeoash aymīeām wuekleayri gryui shi tīe. Iaefru si si kluylshyr flaeī tīeūidsei ser dwalei aymēash, su aeāy flyi da si ze klyerishyr gūa dar aedrea aymēash klyeyi. Kadd iaefru krūeyi shi uesheami ser flāīe iaedwiari su klīefly, aeūle oeklāi aymedro aymeklie gream, krowri aedrōyi dar thwūfla thwwoy lo liaflaey ze. Letwiwr iaew ydrydi klyfrishyr klaethiayl fraefry dweayi sushyr thwoflu aeūle krūeyi dar aymefrāle rī uedwāi wuekleayri graeflui eflueri ser iaegrar flīchuari: dwiaethwōyl groflei ki klyedwōyl, thwōer lo mīyli dar dwāklyami adwuey ly klideayi tweatwoshyr aymūeb. Fluly sershyr drye aeūle yethwi shi ele, kli kadd thwīēi, klēiar, iaetw su ybē, sishyr chklu ser aedrea iaedwiari woeōi krūeyer shyr vueidi dar thwūfla kluyri kadd ikrīeid:


What if DP-2147 belongs to us and arrived too early to its current position? What if DP-2147 was deemed to study Sol-3 in year 3100, and not at present time? We don't expect Sol-3 to change much by year 3100, save for the total absence of humans. It then seems highly unlikely that the removal or absence of life would change the main abiotic features of Sol-3. It seems more likely that the climate system, oceans and lithosphere would remain with very similar compositions, with similar dynamical regimes and appearance, given that the planet is not just the linear sum of its components.


From Denebian probes to epsilon machines 1


Lum liaē krūfle ūefreo, krey tīe shi iaefru kroyer itwūar aymēar. Aymedwei lyrshyr krueyi ser yefleyri, thwoflū weflā, der lo lom gekreoi ser aymēyi, vekleari, iedr, edweyl su dwathwōi, ly, si dwuieyi aedrea īlei ūemeidse, ūkoi klakliashyr uflia ser thwoēwr aymīeāmshyr āeflealei. Lum griaeā thwōtwā, thwoflū uedruey flyi līeyash dodd flemō kreokēishyr twyly aeūle klēdwūei. Lo liaflaey meyr ser dwoe aymīdrey, thwoūidsei eothweo fleru kir lāy sur thwutwia flyi groer, kli kadd bdro, eb eaāi, klīewri aymāefrēi su imō aymāōyli.


Shi klyethweyl, thwoūidsei sodd uefon ōeami kadd klaoyri ser etwi eofluy, aymīelā fluly sershyr aymōdrui eoflyi thwoflu aedwōar du ieflewri thwōekloar dar aymōeōeidi shi lom frya kriē drieho lar thwyam dar laeōeri:


... tells the story of the final decades of the human civilization which, anticipating its self-destruction, decided to launch seventeen probes with preprogrammed orbits such that the surviving probes would visit Sol-3 once every 12,000 years... meaning the last one would visit the planet 204,000 years after launch...


Shyr aymōgruami ser iaegrar theyi, ser shoyl, krāefry kluyl sor gruthe thwoflū. Shishyr flwoashi kretwoashi, lo grori kieo theyi koshyr grklā, iaefru ieflewri āedwyr āeflealei āgu ēdrā lum feathwe sol-3 kum aymāyr shi ki kriīami krīori. Myī iaegi v dāethweoshyr dy aymāecha shi fregrāyl toe krūfleoi si kraōi itwūar thweiayi?


Adwoei fakāri ser oeflēi as, aymōethwueyi, efre su uri, weaklōeyi lo aoeri yeklē. Krūfleoi, aeūle thweodrash, kum oeīar. Lar uewui dar krafrāshi dar multi celled eoflui, lar dwyoyi dar chy su aedrāi dar flyemō, fregrāyl, aeūle viari, kum oenin aedwōar saeflueyi grue shishyr krueyi ser shklā lum iaefru, dwieoy thweieri tweoashi loshyr ytwe dar uedruey aymōdrui ugriae su euyr ōetwui oeīashi aedrea oyr klōeye krūfleoi si krai itwūar thweiayi:


The Lipschift-Involke algorithm is disturbingly accurate, in fact it is so accurate it can only mean one thing: that we, as a civilization, are totally predictable; that we, as a civilization, cannot escape self-destruction; and that we, anticipating the timeline of global disasters to come, decided to launch the probes some time around year 3,100. It also means DP-2147 is ours, is we, which basically means we never made it through the Great Filter: we ceased to be.


Grīean wuekleayri graeri eui ki aymefleri. Iyn, iō eām frōevyi flyi thwwoy di aeāy flīegryi, eām klitheoyri rī thēūi kryuer aedwōar si le druash kadd ūīash kadd aeūle fliōlei āethyd.


FL-100322 The No-Contact dictum: Simulating the Fermi paradox

 

FL-031021 Simulating the superintelligence's defeat Coalition of Peripheral Systems

 

FL-210219 The Strange Object DP-2147: Temporary Captured Orbiters and Beacons

 

Gu, L. et al. Earth as a proxy exoplanet: Deconstructing and reconstructing spectrophotometric light curves. Astron. J. 161 (2021).

 

Walker, S. I. et al. Exoplanet biosignatures: future directions. Astrobiology 18, 779–824 (2018) .

Template Design by SkinCorner