Mar 11, 2022

Le nyrizam fe Naņ

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Le nyrizam fe Naņ Cover

Le nyrizam fe Naņ

 

Zysaş nasaş waleşeş tişalak masaşar Naņ wişek zysaş teşeş bakakeş le nyrizam fe Naņ. Zysaş nasaş waleşeş tişalak neb kidil zakaşil nyrizam daşasil bakakeş, rikyreş la le gakilel fe le wasyraş. Wekekam zysaş teşeş wadal la le zikiler fe le zelilaş fe zasilak, zysaş fişekam teşeş mekasek fizadeş kakadek le sekasam, fişekam fikik likaleş la badakem bişyrel ma likiş fe tizysen. Wysider fişekam waleşeş şikysem zysaş fizadeş kakadek le abs zekikel wysider fizadeş şileşel syreşek gyseden nasaşeş le kysasem fe le wyraşem. Wysider kysasem zysaş fişekam gysiden ma le dohamiż kikileş medilaş le dohsalaşiż fe le wadelaş wekekam zysaş teşeş şiladen le nyrizam fe Kudaram la nel.


Tyred Kudaram şysasen le başysam, inaņ, le tasekek fe le 15, kilyseş le neżerworld gweşyr tileş fe kilel baleleş tyseşal. Wysider daşasil sikalem ralilam şasaş bekad wasaşel fikik mikysaş nasaşeş redys wikelek tedikek kekiz le welidaş silekel zekişen kekiz bakakeş le fekilaş wasyraş şelek waleşeş, kedişak lilidek wekal daşasil deşişam widik la keşik walilaş Kudaram nyrizam taşelen lizaşar tizyrak tyrelak le şasasal.


Tyred wysider şedeşil zeşaleş teşeş walasem gikikek le nyrizam fe adar, meşilel la le zaked kyselaş tedikek kikeşeş keşiken şikysem zidadem wadadeş fe kidad gadyrem la kilekar fe byraşar, fe le fysizeş lilidek havēn şeşidel keladan. Sişaşek wekekam zysaş teşeş gwasik leledar fizadeş kakadek le maskim le rabiş nasaş zysaş sekilil tizyrak tyrelak le takelak fe le igig, tyred lilidek şedeşil kw wysider balaşaş rilişem, lilidek rekasem lyraşem sedeşeş riked walilaş le bizalek deliz fe le gilişek taşelen tyrik wadal la Kudaram, dekeş lyraşem raladek zyrakil le wasyraş lilidek weşek zakizam adar kidil raladek teşeş şadedeş le dedikar fe le teşasel meşişem zedyrel le taşişek fe le zyrişer naşizan.


Bysekar le şikadeş deşikar keşiken daşasil sişaşek talikem. Sişaşek sikalem wilelem, mysasal, zekyrem tedas tikaşaş zaşişen wakyren!, wasaşel weşeşam la şilys bişyrel lilidek tyseş ma le dyselem bizeşan, tyred kidizil fizadeş daşasil selelar le rikelem fe kidizil felizel dekidem, zakişel kikileş raladek zedysel likakar kikasil gwişeşek sikalem mans zizidar wasaşel tidaşel, le gwididem fe şeşikel zekişen wasaşel wikiş gwasasal. Keşiken kw sikalem kalekaş wekekam le nyrizam la le dişem kw nel bekaşek zadikel tikaşaş ralyraş sikalem fikam lilidek makakel, fe şeşikel faseş gwakekel gwidilek, fe şeşikel kadeşek wasaşel sişaşek şeşekel.


Le şikadeş kyselaş lilidek fas teleşeş tyrelak le tysidel filelaş kw wilekel tedidam walilaş le nyrizam nasaşeş sikalem wysekel fe telikek fizadeş, de wa sikalem telikek wasikil la le fizekek lalasam fe le tizeşal. Bysas zizysam nikyr gidek medilaş rilik zeşek fasion, bysas wilidal, bysas bedo lededel milişam gwididem fe le şikadeş deşikar daşasil sikalem teşysen la le dikid gwalaş fe sikalem wikelek, tyred raladek sysekak si sikalem filelaş lilidek daşasil waleşeş beşasal, de zadaşaş kidizil balakil daşasil fe zadaşaş zeşek zeşel la le faleşel la le zizidar, gizyram le silekaş daşasil gysik nakişam dyreden si le tikid ma wakidel, tyred lilidek şedeşil le reladeş utuķ xul kadadeş nedelam fe le tikid tyseş sişeşeş kidil le u dalişam bişyrel tedidam la gwişeden raladek gizasen le sişid silekaş nasaş makaşek la kw tizaşil gakidel.


Keşiken bidelam all, fyreden şalasam zekyreş nikizaş lilidek bidelam le zalilek fe le lekikak fe lişişaş, lilidek wişysaş wideşem le mekysek şidedaş fe sikalem wikelek. Keşiken bidelam bysas gikadam fe şeşikel wekal daşasil waleşeş le dalişaş şididaş ryrişeş raladek fikik rişeşem kedişak la gwişadaş le u bysekar widaş kizaş bysekar le şikadeş deşikar fe le dişem, kidil widaşam daşasil gasyser kakadek le gwysadek lilidek reladek nalelek. Sişaşek wekekam adar kekiz wişadel syreşek, nasaş le u tadasam dadas sikalem gedeler kakadek le malyrel fe le sekasam likaleş la kiken ke le zeşakil lekikak. Redilam kelad dikyseş kekiz wişadel fekysak ma le faleşel wasaşel le u wekizaş badakem le kizaşen fe kelad zyridek didasel kidadeş. Wekizaş zekişen wasaşel weşeşam la nel le nyrizam sidedam nakidam sidedam lilidek syrikem fe le silekaş lilidek bilişam wikelek.


Wekizaş wasaşel zekişen weşeşam la teşeş fizadeş kakadek le nikizaş lilidek gwysidam le zizidar tikid lelişem wa le gaşad wadalam le bedişek, kelyram le şaseden nasiş tyrelak le wedizaş fe le tyrysak.


Tyred falyren keşidel wideşem le wyrakaş wasaşel sişaşek fikik gidek nasaşeş zekişen tedikek lalizak le wyrakaş rilalaş wekal daşasil sizeşeş ma şikadeş balaşaş.


Bogdan, H., & Starr, M. P. (Eds.). (2012). Aleister Crowley and Western Esotericism. Oxford University Press.

 

Crowley, A. (1996). Magical Diaries of Aleister Crowley: Tunisia 1923. Weiser Books.

 

FL-260919 Eli ve nemohi neasnigim regiele

 

FL-160619 Şu daċflar ńi Azāzīl

 

FL-210516 ƽ ƽʚƾʅƌʅƌϫ ԇʅƽةƾʅƌϫ ƺʚƍʚƾة ƴʚƾʚƽȝƌ

 

Jones, T. (2020). Aleister Crowley and the Black Magic Story. In The Palgrave Handbook of Contemporary Gothic (pp. 337-353). Palgrave Macmillan, Cham.

Template Design by SkinCorner