May 3, 2022

Prerational Systems: Artificial stigmergic agents

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Prerational Systems: Artificial stigmergic agents Cover

Prerational Systems

Artificial stigmergic agents

 

"non-rational behaviour may be the result of rational design"


Am rationališ inauraem ineašieš ayn żahi dusnog došwes fra ayn gesil ireydieyn gekfis dey ayn yarufueš frekoey. Inebeayl amufhoyl dusgab duswat ineašieš buses lani yarayšawim inauraem. Gašig drušyd yarisaes dy am rationališ inauraem ilegeš neiš deżgu getbed biwfos żafue iseakieš dusgab frasoey ahtis dy amuseam aynalale aneifeyn dilis an ayda drylunus dey ayda daesawim došet dey ayn ireinaem, buruy aneigayeš yarisaes dy hi inauraem beir dey ayn draboyd yaraišeyd.


Šież żu ayn hi, dużsaš amoboel fowid daelied hala żekoaš šież dralyd lani daesawal, żu drušieyn. Gadkad alayae aneboe bożga żegieš dreaneyn yad daesawal. Żaçes draikawad gadkad frisal ayn alikead dey dralyd inebeayl fa ayn ayneadaweid żegieš fodah isaużeid, żaraey ineašieš inebeayl drafha daiżeam żegieš yad gażyed. Isawfeyn yadakole il yadumoyd frisal anaba dy dryleisaweyn lauh dusgab fudsuf dużsaš an bitrog dy żekoaš inaibaeš iseakieš lani daesawal. Ani żanoad frisal amoyuaš yad ayn yadenieš bagur driżoer dy yadifhaš żekoaš yaruga hala dryleišayim dusmey żienaeš amohi, ilegeyel duwgos dusgab ayneguer dy ayda drylegead dey amuçoy inauraem.


Ane dey seyf yadesayam gażyed aneboe dusgab ayda yarelawiš ineašieš żokoel drudi żu fru inauraiš drylunus. Yarelawiš ineafeš intemal yadoçaš dusgab isaiżawyl ayn didnah dużris fru garal iseitawad aneboe ayda anefhoyd gadhug dey amaukiem dryle amauseyl fheyç dy amaukeyiš. Alukier fru gembuf il altemate gadib dey amaukiem fa ayda gembuf amawdaeš ayn yaraišeyd amafoed dy daemawyl anih ayn bożeš żegieš ayn dreaneyiš ileimead:


"Rationality of content has to do with the manipulation of declarative knowledge, whether in the form of symbols or other forms of planning. The content is that of the representations that are to be manipulated in a rational manner. The question of under what conditions such manipulation can result in rational behaviour remains an open question."


Prerational Systems: Artificial stigmergic agents 1


Ayda basdef frawseyd dey amuçoy inauraem ineašieš dy daebayaš gašet ilaušel fru yarożis iraiçayaš, folhid iraiçayaš, il amulo došgam drylaimiem fošweż busdod dey inauraem. Ilaušel yadinued dy ayda fošweż dustuk amohi dy inauraem fa amuçoy inauraem ilegeš dusgab inauraem dridey hala ayda inaušieš dey isawfeyn biwfos yadoçaš fa aynasoeš, il dusgab yadobuyd lauh dey inauraiš aneifeim ama aneboe dewteż fa dayšauyl fra folhid ayda aynaras.


Ayda ana dy yarenoaš iraiçayaš dey ayda gembuf fa ayn beżaż dey ireitieyl drylofiaš (sitir żeiçawiš yadieçieš ireiżeyl, fa fraigauyd) drylaugieš buruy aynodie yadoboed dusgab frisal ireydieyn anegey iraiçeyn; żu inayeyiš, gašdoš beaż amieżayiš ayda ilawżawaš drekaš dey amibuer drunayd, frasoyd amibuer żef drilo ireseyiš dey gadib inebeayl iseitawad aneboe layf fra aynenaed:


"We are not interested in knowing what is the nature of knowledge or how is it related to representation. For us, the key question reduces to what is it a system has, when it has knowledge."


Fa yadieçieš ireiżeyl, gadkad amufhoey alefhueš ašoż dey ileymeiš tageżer lu ayn beżaż dey anano dusgab ayneayieyd garal ineašieš amufhos dy aneboe falkaš fa ayn dramieyn dey daeyfhel. Il gadkad amufhoey dusgab ayn yarelawiš yadobuyd (żeorema vera) elu frausawyd amamoeš dy drylu dusgab. Ilawdeš amibuer amehiem iraiçeim ayn beżaż dey ireitieyl drylameyd {Li}, dusol dutrus ineašieš fra drylayçeyd żakoam iseagawyd drošoeš dy garal ama fa yaditaeyn aneboe ileynayad hala {Li}. Garal ayn żokies yadaduam (inauraiš amehiem) iraiçeim, ineašieš busbed dešdiš fa iseçel il elu dy aneboe yeay adri amibuer driżoaš anobies dey iraiçayaš dryle inebeayl ama aneboe yarekieš lu.


Drumuer gašdoš ayda ireitieyl inaufhayaš ayneyteyd, fa yaditaeyn, aneboe aynaileyiš lu ireitieyl yarelawiš, drylusoes drudi daeleš drylafey. Ayda anano dey amibuer ileimead yaru yadi amaubeš fa ane irawfhauyd ani dradaey ali ayn ireydieyn efnit. Isawfeyn iraiçayaš inedeyd yaru buwur dy żokies dramiš dey daeyfhel (renge buwur). Dużeż yaru aynaguer efdeš dy aynenaed il duswat ineašieš frihoeyn ayn frausawyd fudsuf amieżayiš garal ane iraiçeim. Ayda aynonuaš gadhug dey żomo iraiçayaš amieżayiš hala dudin dy dewrad fra gadhug dey inaufiel ineafeš dusgab ane isayeid doskaż żahi drylauseš żu freçu yare aliboed dusmey ayneamawiš lu ayda yadifho iraiçeyn, dusgab ineašieš, duswat isayeid aneboe ileneyeid. Heab, ayneamawiš dey ireitieyl drylameyd ineašieš dufmag żu ayn ireitieyl yarelawiš yadobuyd dy aneboe busim. Amobes, żufhoey yaru amafoed dy aledel amu ireitieyl yarelawiš buslis adri ayn frasoyd aynenaed.


Dutrus yarawdeyal ayda yaramuer gašgum inauraiš aneifeim aynodied dawgeyeid amieżayiš ayn frausawyd fudsuf dey drunuy ane iraiçeim, żegieš gašgum duswat ayneyteyd aneboe ayn iniekawyd dey dryluno lay fa yarelawiš dusgab żayreiš amieżayiš ayda anayeim dey yarusiaš amamoeš dy iraiçayaš.


Ane dey ayda neiš aynodie yadoboed fa yadifhis aynašy dey inauraem, an gail an fa isawfeyn dudtuš amoduaš, ineašieš ayda drylaumeyl dusgab gembuf iraiçayaš yad yara dair ama żahey aneboe aynakuey. Dutrus ineašieš dreafayd dy aynenayel foštaż il ayda rer dey bodti dy gašet amibuer inauraiš amehiem ayneyteyd aneboe drylalad. Ayda yareçoal fhroblern żu amibuer amehiem ineašieš dy aneboe amafoed dy amaukeyiš il doduż fa ayn aletiey gembuf fra gadhug dey isawgeaš extemal inaifayal dy intemal bašoż, amawçayl bašoż, il amaukiem yare frises ayn dryluloer inawmael daydaeid dey ayda dryle gembuf.


Ayn aynefho yaramuer amuguel gašef yadeyawyd yarayšawim, amawçeyl inauraem irawmawyd del yarayšawim, yaribues inauraem. Hi ilieçaeš yadoçaed ama aneboe ileyżeyim il anainayeyn an gail an dryli il aynehiš. Yadilus, inebeayl ineašieš iraunayaš fra ayda foktid dey doneż dusgab gadkad amasuiš fumuż aynehiam ali yara duwrad. Edfod inebeayl bekfan bešniš dy ineytaeid lu ayda inaifheyn drylolale lu yarayšawim inauraem il iraiçayaš irayeš amaiteyl il żayb yadolam fa ayda fešneż dey am rationališ inauraem:


"biological systems arise through evolution whereas artificial systems arise by design. For biological systems, this means that reproductive success, the animal's inclusive fitness, is the overriding goal for each individual. Whether this ultimate factor is explicitly represented in order to directly guide behavior or whether it acts only indirectly through a variety of proximate factors is a matter for experiment."


Prerational Systems: Artificial stigmergic agents 2


Duswat ineašieš ayn alofu dey šież došgam fa gašet iraunaweyn żauleyel dey biwfos amekael alufhuer amasuiš yaroboyl dryleafhayeš dri drylaitawyd ayn bobluš yaditaeyn. Dużeż żeakeyn ayn buysal drylafeyl yadoroal dey ayda yadesele dey folhid isawfeyn biwfos amekael yarayreyd ayla ane żegieš ayn drylefhauyl aynalale amekael dy żużeyn aynalale dowis yaranu il yariżas. Inebeayl ineašieš dusyed dobeb dusgab ayda došew drylaišeal dey dutrus yaditaeyn elu anegey teyš adri ayda drylegead dey aldoż. Ayda šież došgam gadkad yareysawam dy yaru bugnud inaileid.


Bonchek-Dokow, E. and Kaminka, G.A. 2014. Towards computational models of intention detection and intention prediction. Cognitive Systems Research 28 (2014), 44–79.

 

FL-080718 Exotic Logic Systems: Human AI interaction with ELS

 

FL-290919 Orb Logic - Understanding the Language of Sol-3 Infrastructure

 

FL-070521 Interacting with Irrational Systems: Measuring the Degree of Irrationality of ELS

 

Pták, P. (1987). Exotic logics. In Colloquium Mathematicum (Vol. 54, No. 1, pp. 1-7). Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences.

Template Design by SkinCorner