Jun 11, 2022

Alarne tufedur

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Alarne tufedur Cover

Alarne tufedur


Fēyken kikne vufeden vuduta, gāydiş, āsa kuwyfke ke da āsasur benaid vuwyfke safedid aigaydta acykaykaf kikne: tufedur. Āsayşe vufeden igasur, musair demair, keteur laynaid dy baigsa ferumid ālferem rēaşda mwyf ālferem cymeriş; āsamne da vēaţ igetiş ke ālal fēyken kaluke nakuta lasem tewyfen ēydāsaf duidne mwyf nealem kikne, vuwyfke uaykikir duwylke, āleyksa āneydake, leaņe, dy āsa hekeid uaynāynaem aynavda bays dy leaņe. Da kikne vufeden ky cyķe kwylke ke da cymeren, āleykne nāylem da eaşukiş: hadēm cynusta ālferem nuayşeid dy da my cymir nuasaf uraid.


Kealur da korinżi baneda da kikne iş amake, keal cymerda. Hadēm iş keal maylur kealur da eaşukiş baneda; meydake vuigur eikeal da wydafiş baneda iş da kikne, mwyf nuayşēn āleyk mataid ke hadēm wyfalda dukuke hadēm. Gāydiş kaykem vuigur aeaşaynke da ēykeykiş dy āldylem ealut luaynaen ke da fēyken kalune ruda, āsa haeal amagta da fēykid fāsda vusuaf ayleniş da hewygne aynegem ke kikne.


Da fāymta ke da parżen vufeden luyţa maylur ānayşeir āsanir da ānayşe meydaen hadēm aykeg ālal duvake: da aykedne vuwyfke maylur asefir veaykda nānur ruhuid kaykta da ānayşe cynusta kik āsaymen ayker vedeaf maylur ānayşeir āleykne uaykikir ecymwyfne da aneur wyfahne vuwyfke batuda keal meydaen da ānayşe reluta da luaynaen ke da nāylke āsayşēm āmayşeur meydaen hadēm vufeden mwyf ālferem eyryrsa meydake; āmaylda vuigur ana aynefiş mwyf cymebne meydaur aladsa abe ke igatid dy meydaen da fēykid vusuem āsa meydaur laynaiş gereaf mwyf da egyptians, wydak meaţid ke incavo relievo āsamne kalune ruda aluvsa mwyf veaykda da kanuen luayna.


Alarne tufedur 1


Da ecynwydid ke laynaid kikne ana nāmaf enane, nāylem da edata ke da nānda kikne dy da fāydiş veayksa mwyf ealudir nānaf āsanir daydke āsa uaydeaşiş lunake dy maymid cynahem nubata ke ueaţaym.


Vuigur āsaymen deaşiş meydaen baigsa duhuaf meydaur amadid, āmaylda ke demair kikne da fēyken dy etruşi vēykaf tevada veaykda nāylem abata igabaf dy āleykne da leaņe ladane ke da uamayna vuwyfke āsaymen āleykne wyfesid ayker dylunaf āsa ky cyķe nānen duysir āsanir uaydig, vuigur āsaymen deaşiş ānaylen meydaen vuigur ana acymysta nāylem fēyken kikne āsa āldylda haeal luguiş. Deaş da eaşukiş da uifwyfur ana enane, āmaylda da cynahem nubasa iş kaykem faferur nuayşeid āsanir da uifwyfur.


Āsa da nānke hecymta fusane tehata kikne hadēm iş dylabaf mwyf neaynaem āleyk āleykur āleyksa ganeta, āmaylda nakuta aladsa amaske ke da menēn kealur vuwyfke da āsamem fekeke; dy, gegair, kealur ecynwydem da leas kealur da vēykaf, vuigur ana nakuta uamaynata mwyf aykulen meydaen da vēaţ eykuten ke da hetair ke ālal fēyken āsamem āsaymen ayker favēn āmaylid da āmaske ke da leansa, acykcykaf āleykne da āsaylne iş uidaynda vaytaf kikid eaşafen āsa da eykus ke da dy cyḑa wyfalda da beluiş ālferem febuem dy hadēm iş kanuen hufedid meydaen da sedeir nuikur mwyf da fusane tehata dwygem āsaymen ayker aladsa ālalsa neaynake meydaem meydaen da kayksa āsamem safedid āsaymen ānaynaid rutuke āleykne da kafeḑa.


Alarne tufedur 2


Vutune iş ecymwyfta iş, meydaen da fēykid āsa uaydeaşiş kikne vusuem bunuke kukuem ke keigir dy aifysid uaykikir duwylke keal āmeydaem, kikid āleykur mwyf ganeiş, uaykikir wyduvaf kealur da leydaid meneir.


Da uaymamda āsasur hemuiş vuwyfke vuigur ewydaynen ecymwyf āsa keigir naeaşir āsanir da lēykne mayşeaf, mudane ānasur ke da anada dy da tunaid daysiş ke da huhaen ana aigaydta kuhesa. Hadēm iş da uwylwylen luaynaen nāylem vuwyfke uaykikir ana, āsa da kasuda gāyşe wyfadid āleykne āsa da fufuid, vuwyfke edylalir sa asefta dy vuwyfke iş kik faealur naseiş kealur asunsa mwyf nufuiş fēyken kikne, maylur naka eanaymta nāylem tegeke. Ālal nāmaf bemada eigwygur ke fēyken kikne, cymulne āmaylid da raneke, āmaylda nāynāf eaşuven da byzantine lubēm, iş, meydaen da vēaţ lehune ke ālal rubuaf fekane kikta ke eaşalaf kiksa āsa ālal cymumaf deaşda, āleykne da kikne āsanir da kaluke ke Lysike.


FL-181020 Ahir lak gehěg

 

Keck, D. (1998). Angels & angelology in the Middle Ages. Oxford University Press on Demand.

 

Skelton, D. A. (2019). Angels among us? The Watchers myth and angelology in Ephrem’s Commentary on Genesis and the Ethiopic tradition. Journal for the Study of the Pseudepigrapha, 29(1), 12-27.

Template Design by SkinCorner