Dec 21, 2009

The Noric Language


S'Noric (lùèk) lánslóaslà vaj easdèrn slíldik lánfróaslà ys aeon jìndilundél slíldik lánslóaslà. Iz idda atdèsdèd raedd onat tn fegléndéry insslíèpdions fdem s'delen lòdejenslí ladd Noricum (olu raedd Grafenstein, Ausdèèa, s'owér raedd Ptuj, Száddelúa), anksl an lùt lòdejewé elùugsl inwùrledion sha merg jìnkzàsóons agwet s'lìdìé ladd s'lánslóaslà dí gwí wéewn. Sloydder, s'lánslóaslà ys lòdeganbat sólèlár dí s'owér fríldik lánslóaslàs luar dí iz, deksl issa sláubas.

Iz idda lùt klùwn yn iz gwígwèlé eksdinkt, gwígwèusò ladd s'sgwènty ejewénslí:

üngkeunsheenmd (oats aim a ünnt).
nirizzay; pl. nirjudgideyn (oats aim gsheedin).
fsheasizr (fsheaur).
bsheedssheeng (a slakk ver alrlang).
ninaty (uwrvi yavil).
tidenlaagide (sheirn).
ftideoagide (ling).
liain (a sheedat sheemg).
veaid sheeinaty (a nid of larf).
isheedinyl (nial ).
sheensheedisheedm (isheenr, emlakr).
ssheautidee (kideain and ideook jusa ideang a üt on).
unsheelamie (ashees).
alilg-ideeiae (laklsheaws).
inkeunsheenmn (anesal).
oard (idealinr).
bêd-yiarn, bêd-aiunsheen (üizzar).
ksheau (jusangs; alni uvid ver a pidwanlang ptidess).
ksheau-lakg (idwatnizzars).


S'anktnitkk hyialä'td ny shenn emghyn ayns yn Eawdin gys e aigjey. Tatd haink ad er-ash hugiä'wdiy honitkk eh ny Feje ad ny iterzhnyn ok, ooiommy kha bwagh ad ihidgh ad ny ayamilyn i ny ahalterazzimmghyn. Myr shen by ityr iter Fynn e ayr malen, khaë'jey, ihinilä'gh, ayns ymilihs aghtyn e uinys agh harawdish ooiommy ä'td woaill eh e ahskeffy Batdn. Yeagh yn ileffy ooatm i imsh yindys, ad myr khêym Fynn dy khur aniddatdghys iter'n ahskeffy, ehajemmsh dy êw yn êih i ukt atdialawdit ahatsh e gheayomn êish b'e I khur osmys. By ityr iter e iä'tm Ferwus, yn ehsrd usng-khenmalimkgh Oalterzr, e ehsk iä'rä'l heje, khossyn i ash, iterzh iterazzillt imsh emn uinmmy inn ehsd; yn Goal omalh-hooimmgh; yn Deawdild haë'eddiatdgh aomn. By ityr iter ad ayns lu khelg ad ayns iterzgiä'wdiy, dy itsygh iä'wdiddyn lu ehsrawdiaght oilawdish nyn insh-irawdijey ad thaä'itd nyn eahivyn. By khooije imsh ny emghyn pêwal inn ifjey shirhaty oskhiangimy awdish ooashimy ny Feje. Va'n yearhatydI ianlt gyn dy-batdgh dy oukthsl olä'ghey-ukä', gyn dy-batdgh dy khur osmys iter uktn, gyn dy ghoaill az'ghI iä'wdish e uktn. Erhalsh ealdyn ry hatddyn shoh, b'eh pêwit inn iä'rt ad khaë'aght. B'eign iter shasino ayns e'mghan êoisht ahatsh ny goilonyn.
Template Design by SkinCorner