Mar 3, 2010

Jiroela nas Marnai (Morana)

Aser gageyn inne in bird ys ne Slelivok Bnasera, veyd evre eldyeyn areyn knaws invaeyd ddem. Drovag, ne gas ys wang, Gizvag, insakoides wog ne sleys nas waelvdy, Slvirag, ne gas ys ne Sleys nas rone, nas ne Zarasi, gaggdydy ys nogd nas giyr inne knaws a' slivi sodes an viroaeyeyn rarm. Slami Slelivok gageyn sodes an slard ys méelnagdy ys sleveriel gag, aikang ra ne kirik derodokeyn ys geodody sid weri bnevoaeyelyr anderb nedes ineyn veang ango vogeyiel gageyn nas gaggdydy.

Jiroela nas Marnai

Jiroela nas Marnai, koelgnes ys Bereyn, inne vag insakoides wog ne res ys wander nas ne vegannang ys brang. Mnayr Eiders Eeyrabena nidoraeyn doelel keelevridi an bigna daseli vyr sliasang gaagvasi a' wander nas weelkamang brang wog driw errogody nas user rodeyieleyn sid slivi ddeor uroganeyn an bne Krodona Eiders Eeyrabe:

МОРАНА (МОРА)
Морана је богиња смрти, зиме и патње (море). Негде се звала и Вада (можда што је вадила душе), а Мрзалом су је крстили Чеси, Моравци, Словаци, Пољаци и Русини. Ово је разумљиво, јер су ови народи били суочени са оштрим и дужим зимама, а оне су, у давна времена, биле тешке за преживљавање.

Моранаје приказивана као изданак зиме. Била је обучена у бело, прсти су јој били дуги - у облику леденица, а њено оружје је била метла, којом је разбацивала или скупљала снег, стварајући опасне сметове и затрпавајући путеве. Тиме је изазивала, уз помоћ и вукова, белу смрт за оне који су се, у време вејавице, затицали далеко од куће. Због оваквих представа Богиње смрти, Словени су белу боју користили као знак жалости.
Template Design by SkinCorner