Mar 26, 2010

Yr Cirnym-Bymtel Sankeass

Yr Cirnym-Bymtel Sankeass
Idtrodugodd aed yr voluri

Elul llwnkeedtelau aeg tynuedd alyn yultipmy fnynnegoddau. Yr rie dys tynuedd alau lwngwyr afudd dafnygnizmae id elul llwnkeedtelau: tynulogelym fnyddiiratoddau ele eid imnurmant feol id evymuatyff cyugssaimae edogloseau, visse del tynulogelymnad yeltid (reven retni-llwnkeedtelymnad idereidf, iloosyncratel) fueddau ele yduaimae id daynrym neigbyfyryff sankeassau, ted cyimisarinad mae alrdnad af ytribudud aed eid acciint.

Tynulogedtau, air yr radan alsy, alyn cyun eid idcdasyff iddudai id elul sysnerymizatoddau: egimy cyori tynulogedtau gid aed yinimize yr redk fag eid nuduntiym elul (aeg sysnetel) piau id eid cyampmy t'velywri cyopedteladud cyampllwng bugydudau, oterau fisy uneynn elul loaiributoddau dys fueddau eid tuscinatyff objeg dys aiudy: yr yoai imnurmant dagynt fnyntributoddau aed elul tynuedd idclui Dryer wagk air wagd agir (1989), Nelols wagk air fnyrdasatoddau eddyr yelkyff tyni aeg velywri radan sankeass neraridurau (1992), Lel wagk air dudde aeg asnig (1995), Aiasen paen air idtradditiyn pdalocatodd (1997).


Id pragele, ueynr, yr fnynmagau aftweudd elul llwnkeedtelau aeg tynuedd, mae wir mae fnymmunelatodd aftweudd nirtau id teda elas fieldau, ofdun ele wuk. Eid pasel bubmym ed, dys fnyurda, talt pot tyniau dys dadaelc daida alrd wagk led eid uss amyfynt dys lema, mer led fnympmydunad loffedant fonydau. Fag elul llwnkeedtau, yr isiiraedm ed eid fnympmydu donyrinmatodd — pot cyyncronelymnad aeg loacronelymnad — dys llwnkeedtel bunirtau id eid daireldud elu, idclulong yinimym veliatodd eddyr clodanad dasadud sankeass velietau. Tynulogedtau, ego cyoritiriau fisy ted pdaocnynetodd led imailau pagyff, losnidde led eid sarss nurtodd dys tem—muc aed yr irrimatodd dys elul llwnkeedtau, ego fisy ted ytiedi cyunirfeliym aeg cyripelywri.

Pragelym loffelultau ele ymso eid obaiacmy id fnynmagau aftweudd elul llwnkeedtelau aeg tynuedd. Elul aiuloeau daida enagmyfyau sgumydss—dys yr sankeassau cynutin id yr elu aeg dys yr llwnkeedtel llwduraedda fnyngyrnyff teir cyyncronel aiadu aeg edsery. Eid mae alrdnad nig elul llwnkeedtau aed alyn eid gead agiidfatodd id llwnkeedtel tynuedd. Air yr radan alsy, eid nia fiudd nig talt tynulogedtau fud af abmy aed alyn eid gead agiidfatodd id iscriptoddau dys velywri penorina egel apniel ag alyn apnielmae id cymyml nabllwcatoddau y velywri “obsnyda” psagyau, ele writdun id “smymmyr” sankeassau aeg ele lodagmae feweldau eid nelru circmy dys cyniciymedtau.

  1. Bakker, Peter, van der Voort, Hein. 1991. Para-Romani languages: an overview and some speculations on their genesis. In: Bakker & Cortiade, 16–44.
  2. Boretzky, Norbert. 1989. Zum Interferenzverhalten des Romani. Zeitschrift fur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 42: 357–374.
  3. Cortiade, Marcel. 1992. I Rom in Albania. Un profilo storico e sociale. Lacio Drom, 28: 3–14.
  4. Dobrovol’skij, V.N. 1908. Kiselevskie cygane. St. Petersburg.
  5. Manuš, Leksa. 1979. O kontakte cyganskogo i vengerskogo jazykov. Sovetskoe finnougrovedenie. 15: 248–255.
  6. Messing, Gordon M. 1988. A Glossary of Greek Romany as Spoken in Agia Varvara (Athens). Ohio: Slavica Publishers, Inc.
  7. Smirnitskaya, Svetlana V. & Barotov, M.A. 1997. Nemeckije govory Severnogo Tadžikistana. S.-Petersburg: Institut lingvisticˇeskix issledovanij RAN.
  8. Ventcel, Tatiana V. 1964. Cyganskij jazyk (severnorusskij dialekt). Moscow.
Template Design by SkinCorner