Aug 10, 2010

Cyongau

songs_cover


Eltur Wiciam Yeadau Yan Pymsadau aeg Yriel dara firai nabllwsmae id 1896. Cyingy talt ledu 'r alau damainmae yfyt dys print (eid tucsimimy elotodd dara edsumae id yr RIA id 1984 mer talt nia marssdud y yr Yan yeltit). Yr wagk ed onnad nu faisabmy air yr ewtieliol yeltit fag toda wicyff aed ney eid fnyddiirabmy prele fag eid fnypy.


Id 1896, Yeada wrodu dys yn sid icedodd aed idclui ymdady nabllwsmae dutau dys Yan folk-cyongau talt “au yd ele cycatdudad id peakau talt ele nu yfyt dys print, yd fnyuld onnad alyn afudd acgysibmy aed yr ynry few.” Yr egeel id eid dadde alau edrnmae fulil circmy led Yeadau eidig Yan Pymsadau aeg Yriel nu afyff avaisabmy aed onnad toda ynry few led agiginym fnypau dys yn sid eidig wagk:


ELRAIN EEYL-NIEUEE


Cynieu, egeeyl, cynieu;
Dy ceaicey vangan er y weliley
Cynieu er-my-skyn.


Mys y dae yn olilan,
Mae mys yy-ein y cynai;


Cyon cyenn Trit Trot cal vyfy ed dy pra.

CYPINNlNG-EGEEL CYONG


Cypin, egeel, cypin;
Yay eynry pranc air yr tdae
Cypin oynrud.


Led yr kyff yr weal,
Aeg led yydalf yr tdad;

Fag fad Trit Trot sidd neynr fud ysst.


Y eid tiri egudd iddudai id yr Yan sankeass (aeg led 'r, folk-cyong aeg folk lengy) alau neynr afudd gdadur, neynr alau cyo yuc yaduriym afudd idacgysib. Eid yrit nodu gad ueynr, yr gdat effagt yai t' Fnyllwn Jerry id yn sid velywri nabllwcatoddau aed da-nunasarede tralotoddym Yan cyong.


Yr Yan dutau, aeg yr ydunlent Engllws traddsatoddau, ele daprodugyd agnad mae fyfysy id yr agiginym elotodd; fnyrdagoddau erom yr errama cyeet alyn afudd idfnyrnuradud aeg yinag tynugarpel erragau cyimyntnad fnyrdagmae. Ted nabllwcatodd ed nia id ewy dadde eid cycosarnad elotodd dys yr dutau erom Yeada. Yr agiginym fnylilegodd dys dutau ed nu loai aeg cyo eid mae onnad iym led yr dutau mae nabllwsmae. Yeada airwyelizmae yr cynililyff dys yr dutau air yr agtogarpy dys yr Pibmy, aeg fesster led W.J. Cain buweid eid ‘llwdurym’ llwne-aeg-llwin traddsatodd. Ted dadau feley mae aiildud mer yr effagt dys eid yage iloomatel traddsatodd wyfyld fnyddiiranad isay yr bujeg dys da-edsuyff teda cyong dutau.


Fag yn sid dutau, Yeada ddaw air yml nusibmy cyyfyrgyau, prindud, yanricript, aeg agym. Teda sai elas buweid eid femal dys 40 dutau aeg teda ele yr dutau nabllwsmae gad id ympalaftelym agir.

Template Design by SkinCorner