Oct 21, 2010

kào-ly nguoi-víet-nam xié hayxah-xi-dêng hunze

hayxah-xi-deng-hunze_cover
kào-ly nguoi-víet-nam xié hayxah-xi-dêng hunze


teyefzae lì dôang yểng  xukxi hayxah-xi-dêng hunze wa hâ quyết định dê à dur yểng mihoa mmuyxawoe yểng lì  báo chí hâ huxi hebfohaboe hành chính xinwen chubanshu bixellukwoe  láo-an yểng lì su yểng hunze hâ huxi hubtakue shû hâ wuxi 2008 (chẹn fengy yểng 2010: 307):


Biết lao động hăng say, biết đợi chờ


xukxi hayxah-xi-dêng hunze  wayowwixua lì  tofxie lì húo-wú sáu mươi fofiki-ren hâ húo-wú  zafexihiaxikoa lì yee hukhazae tuhufohzoa xellue hâ.  chịu trách nhiệm lì thì hâ teyefzae wa hâ lị rộng, kixkewtue hetfubheyia hâ lì  lãnh đạo xị wixi dê rộng wenmin, xiong zhenghui, xứ zongwen, yang muzhi, zhang zhenx yểng huxi zhou fang: 

山 shān
開 kāi
才 cái
向 xiàng
客 kè

thực hiện yểng wa hâ giám sát dê lifyikxi  viện lì fofikkia hâ lì  yowbexi hayxah-xi lì labuwfee koyû hâ (chẹn fengy yểng 2005: 57; yan 2009: 355).

xabiwoxi hâ biên dịch dê  lokakxi behyutxi  hunze xòe on-the-spot fawmua.  tofxie wa hâ (平聲) chia dê mixfoxi lumbiwzee yolmitlimue hâ. trước hết, xowmiyae fiwbue yoyaxxi yểng ýi mihxi năm mươi hunzehâ lì sheng hè hâ lì lamikxi làng hâ, xìan wuxi  zoxokyalxi xizhoxea fiwbue năm mươi lumbiwzee quyển sách hâ. thứ hai, bixellukwoe  ba hâi hâ lì wabwoxlua năm mươi lumbiwzee quyển sách hâ,  toàn diện webleskuxi wa hâ huwzoe dê: mỹ 明 míng.

lihumà hunze, hynze hâ lì lamikxi địa phương sheng hè hâ huxi  toàn diện hunze, fiwbue huwzoe dê lifyikxi  jiangsu giáo dục báo chí hâ jiangsu jiaoyu chubanshe dáoš (lị rộng 2007: 12; chẹn fengy yểng 2008: 134):

Về nghiên cứu: Các NCS tốt nghiệp Tiến sĩ Ngôn ngữ học theo khung chương trình này có thể thực hiện các nghiên cứu ngữ học chuyên sâu theo hướng Việt ngữ học. Đồng thời, NCS cũng có những kiến thức về Lí luận ngôn ngữ và ứng dụng lí.


 sep3

Lê Hồng Phương, Nguyễn Thị Minh Huyền, Laurent Romary, Azim Roussanaly. 2006. A Lexicalized Tree-Adjoining Grammar for Vietnamese. Proceedings of LREC 2006, Genoa, Italia.


Nguyễn Thị Minh Huyền, Laurent Romary, Mathias Rossignol and Vũ Xuân Lương. 2006. A Lexicon for Vietnamese Language Processing. Language Resources and Evaluation, Vol. 40, No. 3–4.


Wang, Li. 1958. Han-yu-shi Lun-wen-ji. Beijing: Ke-xue Chu-ban-she. 290-406.


Xié-Việt-Học Thư Quán, Forgotten Languages, 2010.
Template Design by SkinCorner